ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНОСТИ

WEB-site Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа

WEB-site Управе за заједничке послове покрајинских органа***

 

БРОЈАЧ ЕКСТЕРНИХ ПОСЕТИЛАЦА

WEB-site Службе је званично постављен на сервер 05.10.2006. године. У новембру месецу је промовисана презентација и до краја 2006. године јој је приступило 211 екстерних посетилаца (102 по први пут и 109 повратника).

За годину дана (од 05.10.2006. до 05.10.2007.) било је укупно 1958 посетилаца (795+1.163).

У календарској 2007. години број посетилаца је био 2191 (879+1312).

Укупан број екстерних посетилаца на крају 2007. године је 2.402 (981+1.421) и прегледано је 3.390 страна (page load). 

 

БРОЈАЧ ПОСЕТИЛАЦА ИЗ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

Бројач посетилаца из ЛРМ је постављен на WEB-site Службе 17.07.2007. године, тако да се од тада могу извести и подаци о посећености. из ЛР мреже.

 

УКУПНА ПОСЕЋЕНОСТ

У току 2007. године WEB-site-у Службе је приступало око 200 екстерних посетилаца месечно (до половине јула нису бројани посетиоци из ЛР мреже). Комплетирањем ЛР мреже покрајинских органа, може се очекивати смањење овог броја на рачун приступа презентацији из мреже.

Пуну афирмацију, са максималним бројем посетилаца презентација је добила у јулу и августу 2007. године, са око 2.500 месечних посета.

Крајем августа месеца 2007. године посетиоцима презентације Службе је онемогућен приступ информацијама намењеним локалним корисницима (телефонски именик, help portal, књиге, ресторан, остале важне и корисне информације...), што је резултирало смањењем броја посетилаца.

Тако је укупан број посетилаца презентације Службе у последња три месеца 2007. године пао на нешто преко 700 месечно.

 

Табела 1. Преглед укупног броја посетилаца презентације у 2006-7. години

 

ПЕРИОД

Укупно посетилаца
спољних

Укупно посетилаца
из ЛРМ

УКУПНО-месец

УКУПНО

05.10.2006. ОКТОБАР

100

напомена*

100

100

НОВЕМБАР

42

*

42

142

ДЕЦЕМБАР

69

*

69

211

∑ 2006.

211

*

211

211

2007-ЈАНУАР

75

*

75

75

ФЕБРУАР

237

*

237

312

МАРТ

235

*

235

547

АПРИЛ

206

*

206

753

МАЈ

212

*

212

965

ЈУН

167

*

167

1132

ЈУЛ

195

973 напомена**

1168

2300

АВГУСТ

168

1632

1800

4100

СЕПТЕМБАР

212

1688

1900

6000

ОКТОБАР

171

633

804

6804

НОВЕМБАР

193

592

785

7589

ДЕЦЕМБАР

120

435

555

8144

2007.

2191

∑ 5953

8144

8144

2006+7

2402

∑ 5953

∑ 8355

8355

 

Напомена* - у наведеном периоду нису бројани посетиоци из ЛРМ

Напомена** - бројач посетилаца из ЛРМ постављен 17. јула 2007. године

 

             АНАЛИЗА

Забележено је на крају 2007. године укупно 8.355 посетилаца WEB-site Службе, од тога око 6.000 из ЛР мреже.

Уз процену да је број непребројаних посетилаца (до 17.07. 2007.) из интранет окружења само 650 (око 100 месечно),  могло би се рећи да је презентацију Службе до тада посетило најмање 9.000 посетилаца.  

 

Табела 2. Преглед броја посетилаца презентације у 2008. години

 

ПЕРИОД

Укупно посетилаца
спољних

Укупно посетилаца
из ЛРМ

УКУПНО-месец

УКУПНО

ЈАНУАР

147

575

722

9077

ФЕБРУАР

134

489

623

9700

МАРТ

159

431

590

10290

АПРИЛ

143

390

533

10823

МАЈ

94

393

487

11310

ЈУН

106

380

486

11796

ЈУЛ

171

353

524

12320

АВГУСТ

140

393

533

12853

СЕПТЕМБАР

178

412

590

13443

ОКТОБАР

174

483

657

14100

НОВЕМБАР

165

406

571

14671

ДЕЦЕМБАР

194

455

649

15320

2008.

1805

5160

6965

15320

 

Табела 3. Преглед броја посетилаца презентације у 2009. години

 

ПЕРИОД

Укупно посетилаца
спољних

Укупно посетилаца
из ЛРМ

УКУПНО-месец

УКУПНО

ЈАНУАР

90

379

469

15320

ФЕБРУАР

150

561

711

16500

МАРТ

151

611

762

17262

АПРИЛ

97

431

528

17790

МАЈ

92

348

440

18230

ЈУН

101

569

670

18900

ЈУЛ

77

478

555

19455

АВГУСТ

91

324

415

19870

СЕПТЕМБАР

115

415

530

20400

ОКТОБАР

136

474

610

21010

НОВЕМБАР

121

494

615

21625

ДЕЦЕМБАР

148

582

730

22355

2009.

1369

5666

7035

22355

 

Табела 4. Преглед броја посетилаца презентације у 2010. години

 

ПЕРИОД

Укупно посетилаца
спољних

Укупно посетилаца
из ЛРМ

УКУПНО-месец

УКУПНО

ЈАНУАР

149

406

555

22910

ФЕБРУАР

129

517

646

23556

МАРТ

125

798

923

24479

АПРИЛ

120

546

666

25145

МАЈ

100

455

555

25700

ЈУН***

105

617

722

26422

ЈУЛ

116

632

748

27170

АВГУСТ

94

456

550

27720

СЕПТЕМБАР

91

574

663

28385

ОКТОБАР

108

530

638

29023

НОВЕМБАР

153

497

650

29673

ДЕЦЕМБАР

135

580

715

30388

2010.

1425

∑ 6608

8033

30388

 

Напомена*** - Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа од 10. јуна 2010. године наставља да ради под називом Управа за заједничке послове покрајинских органа. Нова презентација Управе је постављена 21. јуна 2010. године.

 

Табела 5. Преглед броја посетилаца презентације у 2011. години

 

ПЕРИОД

УКУПНО-месец

Укупно посетилаца
из ЛРМ

Укупно посетилаца
спољних

УКУПНО

ЈАНУАР

645

535

110

31033

ФЕБУАР

842

735

107

31875

МАРТ

882

788

94

32757

АПРИЛ

943

838

105

33700

МАЈ

854

763

91

34554

ЈУН

879

800

79

35433

ЈУЛ

841

753

88

36274

АВГУСТ

925

824

101

37199

СЕПТЕМБАР

751

676

75

37950

ОКТОБАР

950

843

107

38900

НОВЕМБАР

884

767

117

39784

ДЕЦЕМБАР

886

763

123

40670

2011.

10282

∑ 9085

1197

40670

 

Табела 6. Преглед броја посетилаца презентације у 2012. години

 

ПЕРИОД

УКУПНО-месец

Укупно посетилаца
из ЛРМ

Укупно посетилаца
спољних

УКУПНО

ЈАНУАР

937

835

102

41607

ФЕБРУАР

989

879

110

42596

МАРТ

1304

1116

188

43900

АПРИЛ

910

815

95

44810

МАЈ

948

850

98

45758

ЈУН

952

860

92

46710

ЈУЛ

1050

935

115

47760

АВГУСТ

784

689

95

48544

СЕПТЕМБАР

1116

941

175

49660

2012.

∑ 8990

∑ 7920

1070

49660

 

ПОВРАТАК – УПРАВА