Библиотечка мрежа Војводине

Матичне градске библиотеке

Библиотеке у АПВ

Панчево                                              http://46.22.152.193/?locale=sr

Сремска Митровица                     нису на интернету

Зрењанин                                          http://212.200.56.39/

Кикинда                                              нису на интернету

Нови Сад                                             http://www.gbns.rs:8080/

Библиотеке ван АПВ

Библиотека града Београда     http://bisis.bgb.rs/

Библиотека шабачка                    http://89.216.118.202:8080/

 

Библиотеке образовних институција

Природно-математички факултет

Департман за биологију                                                                            http://libdbe.pmf.uns.ac.rs/

Департман за физику                                                                                   http://libdmi.pmf.uns.ac.rs/

Департман за математику и информатику                                       http://libdmi.pmf.uns.ac.rs/

Департман за географију, туризам и хотелијерство                    http://libdgt.pmf.uns.ac.rs/

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне срединеhttp://libdh.pmf.uns.ac.rs/

Факултет техничких наука Нови Сад                       http://biblioteka.ftn.uns.ac.rs/

Технички факултет Михајло ПупинЗрењанин          нису на интернету

Економски факултет Суботица                                  http://www.ef.uns.ac.rs/ekbis/

Педагошки факултет Сомбор                                    http://server2.pef.uns.ac.rs/

 

Специјализоване библиотеке

Библиотека Владе АПВ                                                                               http://212.200.53.45/

Библиотека Спомен збирке Павле Бељански                                 нису на интернету