РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНИ СЕРВИСИ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 

БИСИС  

- БИБЛИОТЕЧКИ СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ

Програм за електронско разврставање, претраживање и прослеђивање библиотечких података „бисис” дело је истраживача два новосадска факултета. Користи се у библиотеци Покрајинске владе (које је новчано потпомогло).

е-КОНКУРСИ

Систем еКонкурси обезбеђује информатичку подршку за електронски подржане процесе пријављивања и праћења конкурса за доделу средстава у органима покрајинске управе и фондовима чији је оснивач Скупштина АП Војводине. Подржава процес припреме и објављивања текста конкурса, пријем и обраду пријава, доношење конкурсне одлуке, обавештавање пријављених, припрему и потписивање уговора о додели средстава, исплату средстава, праћење реализације уговора, као и подношење извештаја, све до архивирања. Систем еКонкурси омогућава праћење статуса поступка и проверу података преко Интернета, електронски обухват докумената, њихово дигитално потписивање и електронску дистрибуцију, верификацију и контролу докумената у складу са правима ауторизованих корисника система, централно архивирање и ефикасно претраживање. 

е-СЕДНИЦЕ

Покрајинска влада први пут у својој историји 5. септембара 2007. године одржала је седницу у електронској форми - коришћењем компјутера приликом рада и одлучивања. Стварају се услови да покрајинска управа почне да ради на нови, савременији начин са још већом ефикасношћу, одговорношћу и већим увидом јавности у њен рад.   - УСКОРО У ФУНКЦИЈИ