Дана 10. фебруара 2010. године у сали Скупштине града Новог Сада одржана је:

 

КОНФЕРЕНЦИЈА

 „ПРАВЦИ СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

  

са следећим темама: