ГРБ АПВ РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗГРАДА ИВ АПВ


У организацији Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине дана 26.03.2009. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине АП Војводине одржана је

ПРЕЗЕНТАЦИЈА SWEB ПРОЈЕКТА СА ДЕМОНСТРАЦИЈОМ

SWEB
SWEB (Secure, interoperable, cross border m-services contributing towards a trustful European cooperation with the non-EU member Western Balkan countries) је пилот пројекат на нивоу Европске уније за обезбеђење мобилних сервиса у јавним службама.

Програм семинара:

Поздравна реч – др РАДЕ ЋИРИЋ, заменик покрајинског секретара зa нaуку и технолошки рaзвој (10 мин.)
Опис SWEB пројекта  (0,54 MB) - мр Милан Парошки (20 мин.)
Безбедоносни механизми имплементирани у SWEB пројекту  (0,56 MB) – др Милан Марковић, МИСАНУ (20 мин.)
Exploitation & dissemination  (0,84 MB) – Ненад Петровић (20 мин.)
Искуства у имплементацији у општини Стари град  (279,6 MB) – Јелена Ружичић, МФЦ (20 мин.)
  Коктел 12:00  
Демонстрација пилот теста у Б.Петровцу  (0,73 MB) – Стеван Јокић, Дунавнет (20 мин.)
Демонстрација м-сервиса у ИВ АПВ  (0,42 MB) – Иван Оморац, Дунавнет (20 мин.)
Искуства у раду на пројекту  (0,27 MB) - мр Милан Парошки (20 мин.)
Питања и закључци