Дана 15.01.2008. године од 10:00 – 16:00 часова

у великој сали Скупштине АП Војводине одржан је скуп

 

ЗАЈЕДНО ЗА еУПРАВУ У СРБИЈИ

 

Циљ скупа: Циљ скупа је био да на једном месту окупи одређени број представника групација које би могле да одиграју значајну улогу у ефикасном развоју еУправе у Србији, са посебном намером да подржи координацију процеса развоја еУправе у Србији кроз размену информација и искустава у овој области. Као релевантне групације препознати су, пре свега, представници свих нивоа управе – националне, покрајинске и локалне. Такође, као релевантне групације препознате су и високошколске и истраживачке институције, провајдери телекомуникационих услуга, специјализоване агенције управе и провајдери решења којима се обезбеђују апликативни сервиси, посебно јавни, за еУправу.

Очекивање организатора је да скуп буде почетак серије скупова који ће се одржавати периодично и укључити и нове организаторе и нове учеснике.   

Организатори скупа:

 1. Извршно веће АПВ
 2. Телеком Србија а.д. – Дирекција Север
 3. Факултет техничких наука Нови Сад

 

Програм скупа

 

 1. 10:00 – 10:15 ОТВАРАЊЕ СКУПА

a.     Извршно веће АПВ – др Габор Лоди, потпредседник Извршног већа АПВ: Отварање и поздравна реч

 

 1. 10:15 – 10:45 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА еУПРАВЕ У ВОЈВОДИНИ И СРБИЈИ

a.     Извршно веће АПВ – др Тамаш Корхец, потпредседник Извршног већа АПВ: Стратегија развоја еУправе у Војводини

b.     Министарство за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије – Небојша Васиљевић, помоћник Министра за информационо друштво: Развој еУправе у Србији

 

 1. 10:45 – 12:00 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА еУПРАВУ

a.     Републичка агенција за телекомуникације - Проф. др Јован Радуновић, директор: Телекомуникације и информационо друштво у Србији

b.     Покрајински секретаријат за привреду АПВ – Синиша Исаков, помоћник секретара: Стратегија развоја широкопојасних телекомуникационих мрежа АП Војводине у периоду 2007. – 2010.  

c.      Факултет техничких наука Нови Сад – Проф. др Владимир Милошевић и Милан Керац, дипл. инж.: Модел комункационе инфраструктуре за еУправу у АП Војводини

 

 1. 12:00 – 12:15 КАФЕ ПАУЗА

 

 1. 12:15 – 13:45 СЕРВИСИ ЗА еУПРАВУ

  1. Јавни сервиси  за еУправу

                                                              i.      Факултет техничких наука Нови Сад Центар за технологије и системе електронског пословања – Проф. др Душан Сурла, Проф. др Зора Коњовић, мр Ђорђе Обрадовић, мр Мирослав Зарић: Јавни електронски сервиси за еУправу у АП Војводини

                                                             ii.      Факултет техничких наука Нови Сад, Центар за технологије и системе електронског пословања – Доц. др Бранко Милосављевић, мр Горан Сладић, Доц. др Милан Видаковић: Систем за размену електронских докумената у еУправи базиран на отвореним стандардима и отвореном коду

                                                           iii.      Извршно веће АПВ, Служба за опште и заједничке послове – мр Милан Парошки, помоћник директора: mGovernmentSWEB пројекат

                                                          iv.      Општинска управа Суботица, Служба за информатику дипл. инф. Ђорђија Звицер: Вишејезичност у сервисима локалне еУправе – пример Суботице

  1. Сервиси за управљање просторним ресурсима

                                                              i.      Факултет техничких наука Нови Сад, Центар за геоинформационе технологије и системе – Проф. др Душан Петровачки, Проф. др Зора Коњовић, Проф. др Миро Говедарица, мр Ђорђе Обрадовић: Модел и имплементација система за управљање просторним ресурсима у АПВ на бази технологија даљинске детекције, GIS-а, GPS-а, Интернета, отворених стандарда и отвореног кода

                                                             ii.      Дирекција за изградњу општине Суботица– Чипа Јожеф: Модел успостављања еСервиса за управљање просторним ресурсима у локалној управи

                                                           iii.      Дирекција за урбанизам Крагујевац - Предраг Димитријевић: „КАТВОД” – дигитална база катастра водова Крагујевца

 

 1. 13:45 – 14:15 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. : УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.

a.     Телеком Србија а.д. - Проф. др Миодраг Ивковић, дипл. инж. Ранко Илић, дипл. инж. Жељко Пијевац и дипл. инж. Небојша Добранић: Услуге Телеком Србија у функцији еУправе

b.     Телеком Србија а.д., Сектор за стратегију и развој – дипл. инж. Борко Црногорац: Изазови које доноси е-Government

 

 1. 14:15 – 14:45 ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ

 

 1. 14:45 – 16:00 КОКТЕЛ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.

 

ФОТОГРАФИЈЕ СА СКУПА (препорука: користити Internet Explorer или Mozzila Firefox)