РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

МАПА САЈТА

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА

ПОВРАТАК |

| Web Mail | MAILING ЛИСТА |


 

Организација Управе

Јавне набавке

Извештај о раду покрајинских органа 2004-2008.

Објекти Покрајинске владе

Сви председници Покрајинске владе

Општа акта

Месечни преглед

Колико се познајемо

ИТ пројекти

ИТ скупови, презентације, награде и признања

Контакти

Mailing-листа

Web mail

Линкови

 

ПОКРАЈИНСКИ ОРГАНИ УПРАВЕ


Покрајинска влада

-         Председник

-         Потпредседници

-         Чланови Покрајинске владе

Покрајински органи управе

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Покрајински секретаријат за финансије

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Секретаријат Покрајинске владе

Службе

Служба за реализацију програма развоја АПВ

Служба за управљање људским ресурсима

Фондови

Фонд „Европски послови”

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

 

ЧИЊЕНИЦЕ О ВОЈВОДИНИ


АПВ - ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Нови Сад

СТАНОВНИШТВО

ПОПИС 2002.

Демографске карте

ИСТОРИЈА             

Нови Сад

Фрушкогорски манастири          

ПРИВРЕДА

ПОЉОПРИВРЕДА

ИНДУСТРИЈА

ТУРИЗАМ

САОБРАЋАЈ

ОБРАЗОВАЊЕ

НАУКА

КУЛТУРА И УМЕТНОСТ

КЊИЖЕВНОСТ

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ

МЕДИЈИ

СПОРТ