РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОБЈЕКТИ АП ВОЈВОДИНЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА

ПОВРАТАК |

| Web Mail | MAILING ЛИСТА |


ПОСЛОВНИ ПРОСТОР:
зграда Скупштине АП Војводине (Нови Сад, Платонова бр.1)
зграда Покрајинске владе (Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.)
Административна зграда - као сукорисник (Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6.)

ОБЈЕКТИ ЗА РАДНЕ И ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ:
Вила
Војводина у Сремској Каменици
Вила
Војводина Чортановци
Вила Војводина на Равнама

Одмаралиште
Војводина са депадансом Игало
Одмаралиште на Андревљу

НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ АП ВОЈВОДИНА ЈЕ РАСПОЛАГАЛА ОБЈЕКТИМА:
Вила
Војводина Блед
Вила
Војводина Ловран и
Одмаралиште
Војводина Цриквеница