РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинска влада

ОРГАНИ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА

ПОВРАТАК |

| Web Mail | MAILING ЛИСТА |


Председник

Потпредседници

Чланови Покрајинске владе

 

Покрајински органи:

Стална радна тела:

одбори:

1.Одбор за прописе и управу

2.Одбор за економска питања и буџет

3.Одбор за јавне службе

комисије:

1.Комисија за јавну безбедност
2.Комисија за кадровска и
административна питања

3.Комисија за међунационалне односе,

цркве и верске заједнице

4.Комисија за распоред и опремање

службених зграда и пословних просторија

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

ФИНАНСИЈЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Статут АПВ, пословник, одлуке...

општа акта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Преглед документационог и библиотечког материјала
(јун 2006 - децембар 2010.)

Месечни преглед

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

албум са биографијама
досадашњих председника

бивши председници

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

СПОРТ И ОМЛАДИНУ

 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА
И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ

?Kолико се познајемо?

СЕКРЕТАРИЈАТ

ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

 

 

УПРАВА ЗА

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

телефони, факсови и мејлови

контакти

УПРАВА ЗА

ИМОВИНУ АПВ

телефони, факсови и мејлови

контакти

УПРАВА ЗА

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ

телефони, факсови и мејлови

контакти

СЛУЖБА ЗА

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

   

  СЛУЖБА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АПВ

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

мандат 2004-8

ПОКРАЈИНСКИ

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

 
ФОНДОВИ Фонд за подршку инвестиција у Војводини - ВИП
    Фонд Европски послови Аутономне Покрајине Војводине
    Покрајински фонд за развој пољопривреде
     Гаранцијски фонд АПВ
     
     ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
     

          

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

www.parlament.gov.rs

www.srbija.gov.rs

www.skupstinavojvodine.gov.rs

www.vojvodina.gov.rs