ваш web-browser не подржава JavaScript!
Омогућите JavaScript ако желите да обавите
Google претрагу овог web-сајта!
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе
Управа за заједничке послове покрајинских органа

ОРГАНИЗАЦИЈА

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОКУМЕНТА

ОГЛАСИ

ЛИНКОВИ

УСЛУГЕ

АРХИВА

      Web Mail       2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

 

ОПШТА АКТА

ЈАВНИ СЕРВИСИ

ИКТ СКУПОВИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

ИТ ПРОЈЕКТИ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВЉАЊУ РАДА СА СТРАНКАМА
ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА

 

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр.53-2561/2020 о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним оргaнизацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.35/2020):

1.у органима Аутономне покрајине Војводине, посебним оргнизацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник аутономна покрајина, ОБУСТАВЉА СЕ РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА (шалтер и сл.);

2.институције из тачке 1. овог обавештења настављају обављањем послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем;

3.поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима;

4.обустава рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања;

5.на интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа www.uprava.vojvodina.gov.rs објављена је адреса електронске поште за подношење поднесака грађана office.uprava@vojvodina.gov.rs ;

6.ово обавештење објавити на интернет страници Управе и на улазима у зграду Покрајинске владе.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

 

Горан Ћато

 ОДЛУКА О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

АНКЕТА:
Да ли сте упознати са садржајем документа
КОДЕКС ПОНАШАЊА
У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
?
ДА
  НЕ
 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ:

 БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА


ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНОСТИ

Сугестије у вези са презентацијом Управе упутите на: intranet@vojvodina.gov.rs

21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Тел.: +381 21 487 4750, Факс: +381 21 557 004
Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака: office.uprava@vojvodina.gov.rs

ПРЕПОРУКА: користите accept cookies и резолуцију 1024х768 pixels

СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОРТАЛ еУПРАВА