ваш web-browser не подржава JavaScript!
Омогућите JavaScript ако желите да обавите
Google претрагу овог web-сајта!
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе
Управа за заједничке послове покрајинских органа

ОРГАНИЗАЦИЈА

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОКУМЕНТА

ОГЛАСИ

ЛИНКОВИ

УСЛУГЕ

АРХИВА

      Web Mail       2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

ОПШТА АКТА

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

ОДЛУКА
О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

 

Члан 1.

Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа образована Одлуком о Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број 1/03), наставља да ради под називом Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа).

Управа врши стручне, техничке и заједничке послове за:

-   Скупштину Аутономне Покрајине Војводине,

-   Владу Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада),

-   покрајинску управу – покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације (заводи и дирекције),

-   Покрајинског омбудсмана,

-   Покрајинског јавног правобранилаштва

-   службе или управе за стручне или техничке послове за потребе Покрајинске владе (у даљем тексту: покрајински органи)... »

 АНКЕТА:
Да ли сте упознати са садржајем документа
КОДЕКС ПОНАШАЊА
У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
?
ДА
  НЕ
 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ:

21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Тел.: +381 21 487 4750, Факс: +381 21 557 004
Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака: office.uprava@vojvodina.gov.rs

ПРЕПОРУКА: користите accept cookies и резолуцију 1024х768 pixels

БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА


ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНОСТИ

Сугестије у вези са презентацијом Управе упутите на: intranet@vojvodina.gov.rs

СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОРТАЛ еУПРАВА