ИНФОФЕСТ

27.09.-03.10.
2015.

 

XXII ФЕСТИВАЛ ИНФОРМАТИЧКИХ ДОСТИГНУЋА Милочер Будва, Црна Гора, ИНФОФЕСТ 2015

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ АУТОРСКИ РАД

Интелигентно планирање инспекцијског надзора базираног на динамичком степену ризика  

групи аутора: др Милан Парошки, проф. др Ђорђе Обрадовић, др мед. Рајко Булатовић, др Зора Коњовић

 

ДИС - ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

07. 04. 2014.

ДОДЕЛА ПЛАКЕТА ДИС ЗА ИЗВАНРЕДНА ДОСТИГНУЋА ИЗ  ИНФОРМАТИКЕ У 2014. години

ПЛАКЕТА ДИС ЗА ИНОВАТИВНУ ПРИМЕНУ ИКТ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ  ДОДЕЉЕНА ЈЕ ЗА:

еИнспекције - софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине

групи аутора: др Милан Парошки, проф. др Ђорђе Обрадовић, др мед. Рајко Булатовић

 

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАТИЧКИ САВЕЗ

18. 12. 2012.

МЕЂУНАРОДНО ICT ПРИЗНАЊЕ ДИСКОБОЛОС
за 2012. годину

Свечана церемонија уручења признања одржана је у сарадњи са Скупштином града Београда у амбијенту Старог двора и присуство еминентних гостију из Европе и Србије 18.12.2012. године

 

ПРИЗНАЊЕ У КАТЕГОРИЈИ ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Назив фирме: Влада АП Војводине, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад
Пројекат: Интероперабилност електронских сервиса Владе АПВ

Аутор: мр Милан Парошки

 

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАТИЧКИ САВЕЗ

20. 12. 2011.

МЕЂУНАРОДНО ICT ПРИЗНАЊЕ ДИСКОБОЛОС
за 2011. годину

Свечана церемонија уручења признања одржана је у сарадњи са Скупштином града Београда у амбијенту Старог двора и високе друштвено-политичке званице 20.12.11. године

 

ПРИЗНАЊЕ У КАТЕГОРИЈИ ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Назив фирме: Влада АП Војводине, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад
Пројекат: Софтверски систем за праћење конкурса у покрајинским органима управе еКонкурси

Аутори: мр Милан Парошки, Сања Андрић, Весна Поповић, Ђерђи Елек, др Бошко Иванишевић

 

ДИС - ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

07. 04. 2011.

 

ДОДЕЛА ПЛАКЕТА ДИС ЗА ИЗВАНРЕДНА ДОСТИГНУЋА ИЗ  ИНФОРМАТИКЕ У 2010. години

 ДОБИТНИЦИ ПЛАКЕТА ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ
ЗА 2010
. ГОДИНУ СУ:

1. ПЛАКЕТА ДИС за иновативне примене ИТ у пословном окружењу:

Управа за једничке послове покрајинских органа Сектор за информационе технологије: Искуства Владе АПВ приликом увођења еУправе у органе покрајинске управе.

2. ПЛАКЕТА ДИС за научни рад из области информатике:

др Драган Ивановић: Системи  за складиштење научних садржаја

3. ПЛАКЕТА ДИС за развијен и примењен  хардверски или софтверски производ:

ИНФОРМАТИКА а.д: индустријски рачунар MicroInfo

4. ПЛАКЕТА ДИС за развијену и примењену информатичку услугу:

Републички завод за информатику и Интернет: Портал еУправа-унапређење и развој функционалности

 

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАТИЧКИ САВЕЗ

22. 12. 2009.

МЕЂУНАРОДНО ICT ПРИЗНАЊЕ ДИСКОБОЛОС
за 200
9. годину

Завршном церемонијом у хотелу Континентал Београд, дана 22.12.09. проглашена су овогодишња најквалитетнија решења у примени  информационих и комуникационих технологија у готово свим сферама привреде и ванпривреде.

ПРИЗНАЊЕ У КАТЕГОРИЈИ ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Назив фирме: Извршно веће АП Војводине, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад
Пројекат: Искуства Извршног већа АП Војводине у реализацији ECDL обуке и сертификације и унапређење коришћењем система еLearning

Извршно веће АП Војводине, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, реализовало је обуку и сертификацију више од половине својих службеника у протеклих годину дана. За увођење кандидата у процес обуке и  ECDL сертификације формиран је посебан систем eLearning за самоучење, чиме је значајно скраћено потребно време за ове послове.

Аутори: мр Милан Парошки, дипл. инг.
 

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАТИЧКИ САВЕЗ

18. 12. 2008.

МЕЂУНАРОДНО ICT ПРИЗНАЊЕ ДИСКОБОЛОС
за 200
8. годину

Завршном церемонијом у хотелу Централ Београд, дана 18.12.08. проглашена су овогодишња најквалитетнија решења у примени  информационих и комуникационих технологија у готово свим сферама привреде и ванпривреде.

ПРИЗНАЊЕ У КАТЕГОРИЈИ - ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Назив фирме: Извршно веће АП Војводине, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад
Пројекат: Заштита и системско одржавање рачунарско-комуникационог система ИВ АПВ.
Обухвата  LAN  и WAN рачунарску мрежу Извршног већа и Скупштине АП Војводине као низ  сервиса и апликативних програма у оквиру реализације програма е-Војводина и акционог плана из Стратегије еУправе покрајинских органа.

Аутори: мр Милан Парошки, дипл. инг, Ђорђе Смиљанић, Зоран Шпановић, Жељко Миланков

 

ДИС - ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

31. 03. 2008.

 

ДОДЕЛА ПЛАКЕТА ДИС ЗА ИЗВАНРЕДНА ДОСТИГНУЋА ИЗ  ИНФОРМАТИКЕ У 2008. години

 ДОБИТНИЦИ ПЛАКЕТА ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ
ЗА 200
8. ГОДИНУ СУ:

Плакете за развијени и изведени информациони систем су додељене:

         EUROPOS D.O.O.  - Пројекат информационог система за хотелско пословање HOBS-GURMAN / Hotel business solutions   и
 

         Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа - Реализација пројекта eGovernment
у Војводни

 

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАТИЧКИ САВЕЗ

18. 12. 2007.

МЕЂУНАРОДНО ICT ПРИЗНАЊЕ ДИСКОБОЛОС
за 2007.
годину

Свечаном церемонијом у хотелу Интерконтинентал, дана 18.12.07. додељена су признања за најуспешнија остварења заснована на коришћењу информатичких технологија у свим сферама друштвеног и привредног живота на нивоу наше регије.

 

ПРИЗНАЊЕ У КАТЕГОРИЈИ - ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Назив фирме: Извршно веће АП Војводине, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад
Назив дела:
Електронско праћење седница у оквиру Е-Војводина.
Е-Војводина представља један од приоритетних програма привредног развоја Војводине. Реализована је рачунарска мрежа Извршног већа АПВ и Скупштине АПВ као предуслов е-управе. Оспособљени су сервиси за: сталан приступ свих корисника и обезбеђен
Web hosting за потребе покрајинских органа, Web Mail сервис, GSM gateway, SMS gateway са web interface-ом... Апликација обезбеђује и рад са документима у електронској форми. Прва електронска седница Извршног већа АПВ је одржана 05.09.2007. године, као прва такве врсте у региону. Реализован је и портал јавних сервиса који су грађанима и привредним субјектима доступни 24 часа дневно.
Аутор: мр Милан Парошки, дипл. инг.

 
 

ПОВРАТАК