Ваш web-browser не подржава JavaScript!
Омогућите JavaScript ако желите да обавите
Google претрагу овог web-сајта!
 

Претрага:

НАПОМЕНА: резултати претраге се разликују

за термине унете ЋИРИЛИЦОМ - ЛАТИНИЦОМ


Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа

ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА
| Web Mail | MAILING ЛИСТА |
ПОКРАЈИНСКИ ОРГАНИ УПРАВЕ

ОДЛУКА

О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

 Члан 1.

Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа образована Одлуком о Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа ("Службени лист АПВ", број 1/03), наставља да ради под називом Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа).

Управа врши стручне, техничке и заједничке послове за:

-   Скупштину Аутономне Покрајине Војводине,

-   Владу Аутономне Покрајине Војводине ( у даљем тексту: Покрајинска влада),

-   покрајинску управу – покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације ( заводи и дирекције),

-   Покрајинског омбудсмана,

-   Покрајинског јавног правобранилаштва

-   службе или управе за стручне или техничке послове за потребе Покрајинске владе (у даљем тексту: покрајински органи)... »

АНКЕТА:
Да ли сте упознати са садржајем документа
КОДЕКС ПОНАШАЊА
У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
?
ДА
  НЕ
 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ:

ОПШТА АКТА
МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД
СВИ ПРЕДСЕДНИЦИ ИВ АПВ
ОБЈЕКТИ ПОКРАЈИНЕ
ЧИЊЕНИЦЕ О АПВ
ИТ ПРОЈЕКТИ

БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА


ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНОСТИ

 

ИКТ СКУПОВИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Сугестије у вези са презентацијом Управе упутите на:

 

milan.paroski@vojvodina.gov.rs

   branka.panic@vojvodina.gov.rs

 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,

 Тел.: +381 21 487 4750, Факс: +381 21 557 004

ПРЕПОРУКА: користите Internet Explorer, accept cookies и резолуцију 1024х768 pixels