РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 


Одлука о оснивању Управе за заједничке послове покрајинских органа објављена је у Службеном листу АП Војводине, број 4/2010

Горан Ћато, директор Управе

приземље, канцеларија бр. 66, тел. 487-4750

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Предраг Томановић, помоћник директора

приземље, канцеларија бр. 64, тел. 487-4231

СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Душанка Белић-Миљановић, помоћник директора

приземље, канцеларија бр. 65, тел. 487-4356

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Славко Тодоровић, помоћник директора

приземље, канцеларија бр. 28, тел. 487-4649

СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Бранислав Јовић, помоћник директора

III спрат, канцеларија бр. 1а, тел. 487-4780

АКТА Управе за заједничке послове покрајинских органа

УПУТСТВО о парафирању аката који се доносе у Управи за заједничке послове покрајинских органа

УПУТСТВО о поступању Одсека писарнице са пријемном канцеларијом Управе за заједничке послове покрајинских органа у поступцима јавних набавки