РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинска влада

ЛИНКОВИ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 

 

Скупштина Републике Србије

Влада Републике Србије

 

Скупштина АПВ

Покрајинска влада

 

Правобранилаштво АПВ

 

 Органи покрајинске управе

 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

Покрајински секретаријат за финансије

 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

 

Покрајински секретаријат за здравство

 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

 

Служба за управљање људским ресурсима

 

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман

 
Управa за имовину АПВ


Управа за капитална улагања АПВ


Дирекција за робне резерве АП Војводине


Служба за реализацију Програма развоја АПВ


Служба за буџетску инспекцију АПВ


  

Фондови

 

Фонд за подршку инвестиција у Војводини - ВИП 

 

Фонд Европски послови АПВ   

 

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима   

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде  

 

Гаранцијски фонд АПВ