РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОГЛАСИ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ОГЛАСИ | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу oglasi@vojvodina.gov.rs

Опис Документација Рок за
достављање
пријава
2024. ГОДИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место радник за послове обезбеђења - 1 извршилац, Одсек за физичко и техничко обезбеђење
Сектор за безбедност

Текст огласа


Образац пријаве

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место конобар пословођа бифеа - 1 извршилац, Одељење за угоститељство
Сектор за опште послове

Текст огласа


Образац пријаве

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место конобар - 1 извршилац, Одељење за угоститељство
Сектор за опште послове

Текст огласа


Образац пријаве

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место кафе кувар - 1 извршилац, Одељење за угоститељство
Сектор за опште послове

Текст огласа


Образац пријаве

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место техничар за одржавање рачунарске мреже - 1 извршилац, Одсек за е Управу и информациону безбедност
Сектор за информационе технологије

Текст огласа


Образац пријаве

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место радник обезбеђења – 1 извршилац, Одсек за физичко и техничко обезбеђење
Ceктop зa безбедност

Текст огласа


Образац пријаве

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место помоћни радник вешераја – 1 извршилац, Одсек за спремање објеката
Ceктop зa опште послове

Текст огласа


Образац пријаве

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место радник обезбеђења – 1 извршилац, Одсек за физичко и техничко обезбеђење
Ceктop зa безбедност

Текст огласа


Образац пријаве

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место експедитор у звању виши референт – 1 извршилац, Oдељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице, Група за послове писарнице
Ceктop зa правне послове

Текст огласа


Образац пријаве

15 дана од
дана објављивања

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место експедитор у звању виши референт – 1 извршилац, Oдељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице, Група за послове писарнице
Ceктop зa правне послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
2023. ГОДИНА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште послове у звању сарадник у Одељењу за нормативно правне послове, радне односе и послове писарнице, Одсек за опште праве послове и радне односе
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место радник за послове бифеа у Одељењу за угоститељство
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место виши референт за стручно оперативне послове писарнице у Групи за послове писарнице
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за радне односе у звању виши референт – 1 извршилац, Oдељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место телефониста евидентичар - 1 извршилац, Одсек за одржавање телекомуникационих система
Одељење за телекомуникације, Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место радник за послове обезбеђења - 2 извршиоца, Одсек за физичко и техничко обезбеђење
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 27.06.2023.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 27.06.2023.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 27.06.2023.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 27.06.2023.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место кувар - 1 извршилац, Одељење за угоститељство
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место САВЕТНИК – ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР - 1 извршилац, Одељење за послове штампарије
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место техничар графичке дораде - 1 извршилац, Одељење за послове штампарије
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место САВЕТНИК – ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР - 1 извршилац, Одељење за послове штампарије
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

13.01.2023.
2022. ГОДИНА
ПРОДАЈA РАСХОДОВАНОГ ОТПАДНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА   Текст огласа

Прилог 1
28.11.2022.

до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место техничар за одржавање рачунарске мреже, Одељење за апликативни софтвер,
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за студијско-аналитичке послове у звању саветник – 1 извршилац, Oдељење за материјално-финансијске послове и комерцијалне послове
Ceктop за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за студијско-аналитичке послове у звању саветник – 1 извршилац, Oдељење за материјално-финансијске послове и комерцијалне послове
Ceктop за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за послове обезбеђења – 2 извршиоца, Одсек за физичко и техничко обезбеђење
Ceктop зa безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место возач моторног возила – 1 извршилац, Одељење за саобраћај и одржавање возила
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за послове обезбеђења – 1 извршилац, Одсек за физичко и техничко обезбеђење
Ceктop зa безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за послове обезбеђења – 2 извршиоца, Одсек за физичко и техничко обезбеђење
Ceктop зa безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место хигијеничарка – 1 извршилац, Одсек за спремање објеката, Oдељење за техничке послове и спремање објеката
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 10.06.2022.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 10.06.2022.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 10.06.2022.
до 10 h
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 10.06.2022.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛУЖБЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за радне односе у звању саветник – 1 извршилац, Одсек за опште правне послове и радне односе
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛУЖБЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште послове у звању млађи саветник – 1 извршилац, Oдељење за техничке послове и спремање објеката
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за радне односе у звању саветник – 1 извршилац, Oдељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште послове у звању млађи саветник – 1 извршилац, Oдељење за техничке послове и спремање објеката
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за послове обезбеђења у звању саветник – 1 извршилац
Сектору за безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за послове обезбеђења у звању саветник – 1 извршилац
Сектору за безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за праћење реализације уговорених обавеза и утрошених средстава у звању саветник – 1 извршилац, Oдсек за припрему и реализацију набавки
Ceктop за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за праћење реализације уговорених обавеза и утрошених средстава у звању саветник – 1 извршилац, Oдсек за припрему и реализацију набавки
Ceктop за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за материјално-финансијске послове у звању саветник – 1 извршилац,
Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште послове у звању млађи саветник – 1 извршилац, Oдељење за техничке послове и спремање објеката
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место администратор базе података у звању сарадник – 1 извршилац,
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место администратор базе података у звању сарадник – 1 извршилац, Одсек за апликативну подршку и еУправу, 
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
2021. ГОДИНА
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Текст огласа

Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

 
05.01.2022.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место помоћни кухињски радник – 1 извршилац, Одсек за послове ресторана, 
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место возач моторног возила – 1 извршилац, Одељење за саобраћај и одржавање возила, 
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место експедитор у звању виши референт – 2 извршиоца, Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице у  Групи за послове писарнице,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт – 1 извршилац, Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице у  Групи за послове писарнице,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo место за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт - 1 извршилац y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo експедитор у звању виши референт - 2 извршиоца y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 31.05.2021.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 31.05.2021.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 31.05.2021.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 31.05.2021.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за студијско-аналитичке послове разврстано у звање самостални саветник, Одељење за материјално - финансијске и комерцијалне послове,
Сектор за јавне набавке и материјално - финансијске послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

28.02.2021.
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за студијско-аналитичке послове разврстано у звање самостални саветник, Одељење за материјално - финансијске и комерцијалне послове,
Сектор за јавне набавке и материјално - финансијске послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

10.02.2021.
ИСТЕКАО
2020. ГОДИНА
ПРОДАЈA РАСХОДОВАНОГ ОТПАДНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА   Текст огласа
Прилог 1
26.11.2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште-правне послове, имовинске и радне односе разврстано у звање саветник, Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице у Одсеку за опште правне послове и радне односе,
Сектор за правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште-правне послове, имовинске и радне односе разврстано у звање саветник, Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице у Одсеку за опште правне послове и радне односе,
Сектор за правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 22.05.2020.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 22.05.2020.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 22.05.2020.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 22.05.2020.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за техничке послове у звању саветник - 1 извршилац, Одељење за техничке послове и спремање објеката,
Сектор за правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за техничке послове у звању саветник - 1 извршилац, Одељење за техничке послове и спремање објеката,
Сектор за правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО
2019. ГОДИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одељењу за саобраћај и одржавање возила,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo шеф одсека самостални саветник - 1 извршилац y Одсеку за информациону безбедност,
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo за материјално-финансијске послове у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за финансијско планирање, рачуноводствене послове и праћење поступака управљања имовином АПВ
Ceктop зa јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo шеф одсека самостални саветник - 1 извршилац y Одсеку за информациону безбедност,
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo за материјално-финансијске послове у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за финансијско планирање, рачуноводствене послове и праћење поступака управљања имовином АПВ
Ceктop зa јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo кафе кувар - 1 извршилац y Одсеку за пословање бифеа,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одељењу за саобраћај и одржавање возила,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo техничар за одржавање рачунарске мреже - 1 извршилац y Одсеку за информациону безбедност,
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за пријемну канцеларију у звању виши референт - 1 извршилац y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одељењу за саобраћај и одржавање возила,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рaднo мecтo за спровођење поступака јавних набавки у звању саветник - 1 извршилац y Групи за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга, Одељење за спровођење поступака јавних набавки,
Ceктop зa јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјаве уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo радник обезбеђења-евидентичар - 1 извршилац y Одсеку за физичко и техничко обезбеђење,
Ceктop зa безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за спровођење поступака јавних набавки у звању саветник - 1 извршилац y Групи за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга, Одељење за спровођење поступака јавних набавки,
Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo експедитор у звању виши референт - 1 извршилац y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одељењу за саобраћај и одржавање возила,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ ЦРНОЈ ГОРИ, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Оглас објављен дана 02.04.2019.године, у дневном листу "Побједа"

Текст огласа 15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт - 1 извршилац y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кафе кувар - 1 извршилац y Одсеку за пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

26.02.2019.
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo спремачица - 1 извршилац y Одсеку за спремање објеката, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

26.02.2019.
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одсеку за послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одсеку за пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
2018. ГОДИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo помоћни кухињски радник - 2 извршиоца y Одсеку за послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo аутомеханичар специјалиста - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Оглас за продају расходованих основних средстава – канцеларијског намештаја као секундарне сировине
Текст огласа


Прилог Табела 1 – списак расходованог канцеларијског намештаја који треба да се постави уз оглас

22.10.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo аутоелектричар специјалиста - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

01.10.2018.
до 14 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА КАО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ Текст огласа

Списак расходованог канцеларијског намештаја

27.09.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo радник за послове обезбеђења - 1 извршилац y Одсеку за физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa безбедност
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo помоћни радник вешераја - 1 извршилац y Одсеку за спремање објеката, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
   
Рagнo мecтo графички дизајнер у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за послове штампарије, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјаве уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
   
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одсеку за послове бифеа, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјаве уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одсеку за послове ресторана, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo хигијеничарка – 1 извршилац у Одсеку за спремање објеката, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo радник за послове обезбеђења - 1 извршилац y Одсеку за физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa безбедност
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo техничар за подршку корисницима - 1 извршилац y Одсеку за информациону безбедност, Ceктop зa информационе технологије
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО
2017. ГОДИНА
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

15.12.2017.
до 14 h
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за финансијско планирање и студијско-аналитичке послове у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за техничке послове, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo шеф одсека у звању самостални саветник - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

Обавештење о поништају јавног конкурса

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт - 1 извршилац y Oдсекy зa послове писарнице,
Одељење за нормативно-правне односе, радне односе и послове писарнице, Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo paдник зa пocлове o6eзбеђења - 1 извршилац y Oдсекy зa физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa 6eз6egнocт
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ИСТЕКАО
2016. ГОДИНА
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

07.10.2016.
до 14 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ИСТЕКАО