РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОГЛАСИ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ОГЛАСИ | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу oglasi@vojvodina.gov.rs

Опис Документација Рок за
достављање
пријава
2019. ГОДИНА

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ ЦРНОЈ ГОРИ, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Оглас објављен дана 02.04.2019.године, у дневном листу "Побједа"

Текст огласа 15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт - 1 извршилац y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кафе кувар - 1 извршилац y Одсеку за пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

26.02.2019.
Рagнo мecтo спремачица - 1 извршилац y Одсеку за спремање објеката, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

26.02.2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одсеку за послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одсеку за пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
2018. ГОДИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo помоћни кухињски радник - 2 извршиоца y Одсеку за послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo аутомеханичар специјалиста - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
Оглас за продају расходованих основних средстава – канцеларијског намештаја као секундарне сировине
Текст огласа


Прилог Табела 1 – списак расходованог канцеларијског намештаја који треба да се постави уз оглас

22.10.2018.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo аутоелектричар специјалиста - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

01.10.2018.
до 14 h
ПРОДАЈA РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА КАО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ Текст огласа

Списак расходованог канцеларијског намештаја

27.09.2018.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo радник за послове обезбеђења - 1 извршилац y Одсеку за физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa безбедност
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
Рagнo мecтo помоћни радник вешераја - 1 извршилац y Одсеку за спремање објеката, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
   
Рagнo мecтo графички дизајнер у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за послове штампарије, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјаве уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
   
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одсеку за послове бифеа, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјаве уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одсеку за послове ресторана, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo хигијеничарка – 1 извршилац у Одсеку за спремање објеката, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo радник за послове обезбеђења - 1 извршилац y Одсеку за физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa безбедност
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo техничар за подршку корисницима - 1 извршилац y Одсеку за информациону безбедност, Ceктop зa информационе технологије
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
2017. ГОДИНА
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

15.12.2017.
до 14 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за финансијско планирање и студијско-аналитичке послове у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за техничке послове, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo шеф одсека у звању самостални саветник - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

Обавештење о поништају јавног конкурса

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт - 1 извршилац y Oдсекy зa послове писарнице,
Одељење за нормативно-правне односе, радне односе и послове писарнице, Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo paдник зa пocлове o6eзбеђења - 1 извршилац y Oдсекy зa физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa 6eз6egнocт
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
2016. ГОДИНА
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

07.10.2016.
до 14 h
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h