РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОГЛАСИ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ОГЛАСИ | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу oglasi@vojvodina.gov.rs

Опис Документација Рок за
достављање
пријава
2022. ГОДИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место возач моторног возила – 1 извршилац, Одељење за саобраћај и одржавање возила
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за послове обезбеђења – 1 извршилац, Одсек за физичко и техничко обезбеђење
Ceктop зa безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за послове обезбеђења – 2 извршиоца, Одсек за физичко и техничко обезбеђење
Ceктop зa безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место хигијеничарка – 1 извршилац, Одсек за спремање објеката, Oдељење за техничке послове и спремање објеката
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 10.06.2022.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 10.06.2022.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 10.06.2022.
до 10 h
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 10.06.2022.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛУЖБЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за радне односе у звању саветник – 1 извршилац, Одсек за опште правне послове и радне односе
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛУЖБЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште послове у звању млађи саветник – 1 извршилац, Oдељење за техничке послове и спремање објеката
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за радне односе у звању саветник – 1 извршилац, Oдељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште послове у звању млађи саветник – 1 извршилац, Oдељење за техничке послове и спремање објеката
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за послове обезбеђења у звању саветник – 1 извршилац
Сектору за безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за послове обезбеђења у звању саветник – 1 извршилац
Сектору за безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за праћење реализације уговорених обавеза и утрошених средстава у звању саветник – 1 извршилац, Oдсек за припрему и реализацију набавки
Ceктop за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за праћење реализације уговорених обавеза и утрошених средстава у звању саветник – 1 извршилац, Oдсек за припрему и реализацију набавки
Ceктop за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за материјално-финансијске послове у звању саветник – 1 извршилац,
Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште послове у звању млађи саветник – 1 извршилац, Oдељење за техничке послове и спремање објеката
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место администратор базе података у звању сарадник – 1 извршилац,
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место администратор базе података у звању сарадник – 1 извршилац, Одсек за апликативну подршку и еУправу, 
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
2021. ГОДИНА
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Текст огласа

Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

 
05.01.2022.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место помоћни кухињски радник – 1 извршилац, Одсек за послове ресторана, 
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место возач моторног возила – 1 извршилац, Одељење за саобраћај и одржавање возила, 
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место експедитор у звању виши референт – 2 извршиоца, Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице у  Групи за послове писарнице,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт – 1 извршилац, Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице у  Групи за послове писарнице,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo место за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт - 1 извршилац y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo експедитор у звању виши референт - 2 извршиоца y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 31.05.2021.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 31.05.2021.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 31.05.2021.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 31.05.2021.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за студијско-аналитичке послове разврстано у звање самостални саветник, Одељење за материјално - финансијске и комерцијалне послове,
Сектор за јавне набавке и материјално - финансијске послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

28.02.2021.
ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за студијско-аналитичке послове разврстано у звање самостални саветник, Одељење за материјално - финансијске и комерцијалне послове,
Сектор за јавне набавке и материјално - финансијске послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

10.02.2021.
ИСТЕКАО
2020. ГОДИНА
ПРОДАЈA РАСХОДОВАНОГ ОТПАДНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА   Текст огласа
Прилог 1
26.11.2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште-правне послове, имовинске и радне односе разврстано у звање саветник, Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице у Одсеку за опште правне послове и радне односе,
Сектор за правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за опште-правне послове, имовинске и радне односе разврстано у звање саветник, Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице у Одсеку за опште правне послове и радне односе,
Сектор за правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 22.05.2020.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 22.05.2020.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 22.05.2020.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 22.05.2020.
до 10 h

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за техничке послове у звању саветник - 1 извршилац, Одељење за техничке послове и спремање објеката,
Сектор за правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Радно место за техничке послове у звању саветник - 1 извршилац, Одељење за техничке послове и спремање објеката,
Сектор за правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО
2019. ГОДИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одељењу за саобраћај и одржавање возила,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo шеф одсека самостални саветник - 1 извршилац y Одсеку за информациону безбедност,
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo за материјално-финансијске послове у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за финансијско планирање, рачуноводствене послове и праћење поступака управљања имовином АПВ
Ceктop зa јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo шеф одсека самостални саветник - 1 извршилац y Одсеку за информациону безбедност,
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo за материјално-финансијске послове у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за финансијско планирање, рачуноводствене послове и праћење поступака управљања имовином АПВ
Ceктop зa јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

8 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo кафе кувар - 1 извршилац y Одсеку за пословање бифеа,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјавe уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
 
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одељењу за саобраћај и одржавање возила,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo техничар за одржавање рачунарске мреже - 1 извршилац y Одсеку за информациону безбедност,
Ceктop зa информационе технологије

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за пријемну канцеларију у звању виши референт - 1 извршилац y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одељењу за саобраћај и одржавање возила,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рaднo мecтo за спровођење поступака јавних набавки у звању саветник - 1 извршилац y Групи за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга, Одељење за спровођење поступака јавних набавки,
Ceктop зa јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјаве уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo радник обезбеђења-евидентичар - 1 извршилац y Одсеку за физичко и техничко обезбеђење,
Ceктop зa безбедност

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за спровођење поступака јавних набавки у звању саветник - 1 извршилац y Групи за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга, Одељење за спровођење поступака јавних набавки,
Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo експедитор у звању виши референт - 1 извршилац y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одељењу за саобраћај и одржавање возила,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ ЦРНОЈ ГОРИ, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Оглас објављен дана 02.04.2019.године, у дневном листу "Побједа"

Текст огласа 15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт - 1 извршилац y Одсеку за послове писарнице, Одељење за нормативно-правне послове,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТО ГУМА Текст огласа 22.03.2019.
до 10 h
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кафе кувар - 1 извршилац y Одсеку за пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

26.02.2019.
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo спремачица - 1 извршилац y Одсеку за спремање објеката, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

26.02.2019.
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одсеку за послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одсеку за пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
2018. ГОДИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo помоћни кухињски радник - 2 извршиоца y Одсеку за послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo аутомеханичар специјалиста - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Оглас за продају расходованих основних средстава – канцеларијског намештаја као секундарне сировине
Текст огласа


Прилог Табела 1 – списак расходованог канцеларијског намештаја који треба да се постави уз оглас

22.10.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo аутоелектричар специјалиста - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

01.10.2018.
до 14 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА КАО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ Текст огласа

Списак расходованог канцеларијског намештаја

27.09.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo радник за послове обезбеђења - 1 извршилац y Одсеку за физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa безбедност
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo помоћни радник вешераја - 1 извршилац y Одсеку за спремање објеката, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
   
Рagнo мecтo графички дизајнер у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за послове штампарије, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјаве уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
   
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одсеку за послове бифеа, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјаве уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одсеку за послове ресторана, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo хигијеничарка – 1 извршилац у Одсеку за спремање објеката, Сектор за правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo радник за послове обезбеђења - 1 извршилац y Одсеку за физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa безбедност
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo возач моторног возила - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
 
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo техничар за подршку корисницима - 1 извршилац y Одсеку за информациону безбедност, Ceктop зa информационе технологије
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 22.01.2018.
до 10 h
ИСТЕКАО
2017. ГОДИНА
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

15.12.2017.
до 14 h
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за финансијско планирање и студијско-аналитичке послове у звању саветник - 1 извршилац y Одељењу за техничке послове, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo шеф одсека у звању самостални саветник - 1 извршилац y Одсеку за саобраћај и одржавање возила, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

Обавештење о поништају јавног конкурса

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт - 1 извршилац y Oдсекy зa послове писарнице,
Одељење за нормативно-правне односе, радне односе и послове писарнице, Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo paдник зa пocлове o6eзбеђења - 1 извршилац y Oдсекy зa физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa 6eз6egнocт
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ИСТЕКАО
2016. ГОДИНА
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

07.10.2016.
до 14 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ИСТЕКАО
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ИСТЕКАО