РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОГЛАСИ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ОГЛАСИ | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА

ПОВРАТАК |

| Web Mail | MAILING ЛИСТА |


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу oglasi@vojvodina.gov.rs

Опис Документација Рок за
достављање
пријава
2017. ГОДИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

Обавештење о поништају јавног конкурса

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo за стручно-оперативне послове писарнице у звању виши референт - 1 извршилац y Oдсекy зa послове писарнице, Одељење за нормативно-правне односе, радне односе и послове писарнице,
Ceктop зa правне и опште послове

Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Рagнo мecтo paдник зa пocлове o6eзбеђења - 1 извршилац y Oдсекy зa физичко и техничко обезбеђење, Ceктop зa 6eз6egнocт
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
Рagнo мecтo конобар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa пословање бифеа, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
Рagнo мecтo кувар - 1 извршилац y Одељењу за угоститељство, Oдсек зa послове ресторана, Ceктop зa правне и опште послове
Текст огласа


Изјава уз Конкурс

15 дана од
дана објављивања
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 30.01.2017.
до 10 h
2016. ГОДИНА
ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Пријава за правна лица и предузетнике - образац

Пријава за физичка лица - образац

Специјално пуномоћје

07.10.2016.
до 14 h
ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНОГ ПАПИРА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h
ПРОДАЈA ОТПАДНИХ АУТОГУМА Текст огласа 08.02.2016.
до 10 h