РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Измена плана набавки за 2024. годину број 4

Измена плана набавки за 2024. годину број 3

Измена плана набавки за 2024. годину број 2

Измена плана набавки за 2024. годину број 1

План јавних набавки за 2024. годину


Измена плана набавки за 2023. годину број 12

Измена плана набавки за 2023. годину број 11

Измена плана набавки за 2023. годину број 10

Измена плана набавки за 2023. годину број 9

Измена плана набавки за 2023. годину број 8

Измена плана набавки за 2023. годину број 7

Измена плана набавки за 2023. годину број 6

Измена плана набавки за 2023. годину број 5

Измена плана набавки за 2023. годину број 4

Измена плана набавки за 2023. годину број 3

Измена плана набавки за 2023. годину број 2

Измена плана набавки за 2023. годину број 1

План јавних набавки за 2023. годину

Измена плана набавки за 2022. годину број 5

Измена плана набавки за 2022. годину број 4

Измена плана набавки за 2022. годину број 3

Измена плана набавки за 2022. годину број 2

Измена плана набавки за 2022. годину број 1

План јавних набавки за 2022. годину

Измена плана набавки за 2021. годину број 9

Измена плана набавки за 2021. годину број 8

Измена плана набавки за 2021. годину број 7

Измена плана набавки за 2021. годину број 6

Измена плана набавки за 2021. годину број 5

Измена плана набавки за 2021. годину број 4

Измена плана набавки за 2021. годину број 3

Измена плана набавки за 2021. годину број 2

Измена плана набавки за 2021. годину број 1

План јавних набавки за 2021. годину

Измена и допуна плана набавки за 2020. годину број 1

Усклађен План јавних набавки за 2020. годину са Законом о јавним набавкама

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки за 2015. годину

План јавних набавки за 2014. годину

План јавних набавки за 2012. годину

План јавних набавки за 2011. годину
 

ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА 2022. ГОДИНУ

 

I квартал 2022. година
ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА 2021. ГОДИНУ

 

I квартал 2021. година

II квартал 2021. година

III квартал 2021. година

IV квартал 2021. година
ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА 2020. ГОДИНУ

 

I квартал 2020. година

II квартал 2020. година

III квартал 2020. година

IV квартал 2020. година
ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I квартал 2019. година

II квартал 2019. година

III квартал 2019. година

IV квартал 2019. година
ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА 2018. ГОДИНУ

 

I квартал 2018. година

II квартал 2018. година

III квартал 2018. година

IV квартал 2018. година
ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА 2017. ГОДИНУ

 

I квартал 2017. година

II квартал 2017. година

III квартал 2017. година

IV квартал 2017. година
ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА 2016. ГОДИНУ

 

I квартал 2016. година

II квартал 2016. година

III квартал 2016. година

IV квартал 2016. година

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА 2014. ГОДИНУ

 

I квартал 2014. година

II квартал 2014. година

III квартал 2014. година

IV квартал 2014. година

Извештај о извршењу плана за 2014. годину

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Адреса седишта: 21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16

Матични број: 08034613

ПИБ: 100716377

Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака: office.uprava@vojvodina.gov.rs

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ


Информатор о раду у Јединственом информационом систему информатора о радуДатум ажурирања

језик / писмо

.docx

.pdf

децембар 2009. годинe

српски - ћирилица  

децембар 2010. године

српски - ћирилица  

31.10.2022.

српски - ћирилица

31.10.2022.

српски - латиница

30.09.2022.

мађарски

30.09.2022.

румунски

30.09.2022.

русински

30.09.2022.

словачки

30.09.2022.

хрватски