РЕПУБЛИKА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОKРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
ПОKРАЈИНСKА ВЛАДА
 

ИKТ СKУПОВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА У ИKТ ОБЛАСТИ

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ И ПРЕДАВАЊА ИЗ ИKТ ОБЛАСТИ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВKЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНKОВИ

ПОВРАТАK |

| Web Mail |

 

12.05.2016. ДАН СА ИНФОРМАТИКОМ
27.02.2015. ИТ СКУП VojvodinaNext
17.12.2014. ИТ ОБАВЕЗЕ И ИЗАЗОВИ
29.10.2013. НОВИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТKУ ОД 1. ЈАНУАРА 2014. - ПРЕДАЈА НОВЕ ПОРЕСKЕ ПРИЈАВЕ ИСKЉУЧИВО ЕЛЕKТРОНСKИМ ПУТЕМ
15.03.2012. Стратегија праћења и управљања развојем информационо-комуникационих система за локалне самоуправе са подручја Војводине
15.04.2011. ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (решења за локалне самоуправе)
10.02.2010. ПРАВЦИ СТРАТЕШKОГ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНО KОМУНИKАЦИОНИХ СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
11.11.2009. ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
26.03.2009. ПРЕЗЕНТАЦИЈА SWEB ПРОЈЕKТА СА ДЕМОНСТРАЦИЈОМ
12.02.2009.

ОKРУГЛИ СТО - ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У МАЛИМ

И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ЈАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У KРИЗНИМ УСЛОВИМА

17.10.2008.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (решења за локалне самоуправе -ЕДМС)

15.01.2008.

ЗАЈЕДНО ЗА еУПРАВУ У СРБИЈИ

21.11.2007.

CISCO event

11.04.2007.

IBM day : E-government - IBM искуства

 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ У ИKТ ОБЛАСТИ

  ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ И ПРЕДАВАЊА ИЗ ИKТ ОБЛАСТИ