ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ И ПРЕДАВАЊА

 

1.

E-Vojvodina повезивање ИВ АПВ са локалним самоуправама , мр Милан Парошки  

 IBM day: E-government - IBM искуства, Скупштинa АП Војводине, Нови Сад

11.04.2007.

2.

Програм Е-Војводина , мр Милан Парошки

 Савез инжењера и техничара, Нови Сад

27.08.2007.

3.

Реализација пројекта e-Government АП Војводине , мр Милан Парошки

 IS DOS 2007, Нови Сад

09.10.2007.

4.

Искуства у имплементацији рачунарске мреже према пројектној документацији,

мр Милан Парошки,   Савез инжењера и техничара, Нови Сад

10.10.2007.

5.

Електронско праћење седница ,мр Милан Парошки

 CISCO event, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

21.11.2007.

6.

Електронско праћење седница у оквиру програма е-Војводина, мр Милан Парошки

 Дискоболос 2008 -добијено посебно признање, Београд

18.12.2007.

7.

mGovernment - SWEB пројекат, мр Милан Парошки

Заједно за еУправу у Србији, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

15.01.2008.

8.

Реализација пројекта eGovernment у Војводини, мр Милан Парошки

 

- добијена плакета  "ДИС" за изванредна достигнућа из информатике у 2008. години, Београд, Друштво за информатику Србије

07.04.2008.

9.

Нове информационе технологије у ИВ АПВ у 2008. години, мр Милан Парошки

Презентација нових информационих технологија (решења за локалне самоуправе - ЕДМС) 

Скупштина АП Војводине, Нови Сад

17.10.2008.

10.

Заштита и системско одржавањe рачунарско-комуникационог система ИВ АП

Војводине,  мр Милан Парошки

 Дискоболос 2008 - добијено посебно признање, Београд

18.12.2008.

11.

Заштита и системско одржавање рачунарско-комуникационог система ИВ АП Војводине,

мр Милан Парошки,

Академија за димпломатију и безбедност - центар за стратешке студије, Београд

18.02.2009.

12.

Опис SWEB пројекта, мр Милан Парошки,

 Презентација SWEB пројекта са демонстрацијом, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

26.03.2009.

13.

Искуства у раду на пројекту, мр Милан Парошки,

 Презентација SWEB пројекта са демонстрацијом, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

26.03.2009.

14.

Модернизација покрајинске управе и усмеравање према локалној самоуправи,

мр Милан Парошки, Конференција: Модерна локална управа у функцији грађана, Скупштина града Новог Сада

07.05.2009.

15.

Protection and system maintenance computer and comunication system of executive council of autonomous province of  Vojvodina, мр Милан Парошки,

7th Eastern European e|Gov Days, Prague, eGovernment & eBusiness Ecosystem & eJustice

23-25. април 2009.

16.

Искуства Извршног већа АП Војводине у реализацији ECDL обуке и сертификације,

мр Милан Парошки, Регионална ECDL конференција

, Oрганизатор: SDI - Словенија, HIZ- Хрватска, ECDL - БиХ и JISA, Београд, Хотел Continental

09.10.2009.

17.

Нове информационе технологије у Скупштини и Извршном већу АП Војводине у 2009. години

мр Милан Парошки, , Презентација нових информационих технолигија, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

11.11.2009.

18.

Јавне приступне тачке, аутори проф. др Зора Коњовић, Бранка Панић и мр Милан Парошки,

INCOTECH , Зрењанин

04.12.2009.

19.

Стратегија еУправе покрајинских органа, мр Милан Парошки,

 Саветовање, Нови Сад, Архив Војводине

17.12.2009.

20.

Искуства Извршног већа АП Војводине у реализацији ECDL обуке и сертификације и унапређење коришћењем система еLearning-a ,  мр Милан Парошки,

 Дискоболос 2009., Београд

22.12.2009.

21.

Smart решења и искуства корисника ECDL едукација запослених, мр Милан Парошки,

Семинар Smart day, Норцев

10.06.2010.

22.

Стратегија праћења и управљања развојем информационо комуникацијских система за локалне самоуправе са подручја Војводине,  мр Милан Парошки,

 Презентација Портала е-Управа, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

15.09.2010.

23.

E-Vojvodina Programme - мр Милан Парошки

INNOWEEK - The week of Innovation, Science and Technology in Novi Sad , Нови Сад

21-24.09.2010.

24.

The Local Area Network of the provincial Bodies - мр Зоран Шпановић,

INNOWEEK - The week of Innovation, Science and Technology in Novi Sad , Нови Сад

21-24.09.2010.

25.

Strategy of e-Administration and Strategy for Development of ISociety - Весна Поповић,

INNOWEEK - The week of Innovation, Science and Technology in Novi Sad , Нови Сад

21-24.09.2010.

26.

ECDL certification of the employes in Government APV - Сања Андрић

INNOWEEK - The week of Innovation, Science and Technology in Novi Sad , Нови Сад

21-24.09.2010.

27.

Стратегија развоја информационог друштва у АПВ - мр Милан Парошки, проф др Зора Коњовић, IS DOS 2010 - Београд

12.10.2010.

28.

Реализација еУправе у АП Војводини и план даљих активности - мр Милан Парошки

eTalk Суботица, Улога е-Управе у модернизацији државе, Суботица

14.10.2010.
29.

CMDB BASED ASSET MANAGEMENT WITH INTEGRATED OPEN SOURCE SYSTEMS
-
Мирослав Зарић, Горан Сладић, мр Милан Парошки, Сања Андрић

YU INFO 2011 - Копаоник

06-09.03.2011.
30.

Искуства Владе АПВ приликом увођења еУправе у органе покрајинске управе
- мр Милан Парошки, DIS 2011 - Београд

07.04.2011.
31.

Информација о спроведеним активностима у области информатике у 2010. години
- мр Милан Парошки, IT day 2011 
, Скупштина АП Војводине, Нови Сад  

15.04.2011.
32.

Е-конкурси - софтверски систем за подршку јавног електронског сервиса за доделу средстава коју врше органи покрајинске управе, Поповић В., Парошки М., Милошевић С., Иванишевић Б.
Међународна конференција и изложба INFOTECH 2011 - Врњачка Бања

31.05.-02.06.2011.
33.

Oд класичне ка електронској писарници - пример из праксе , мр Милан Парошки, Даница Милојковић (Управа за заједничке послове покрајинских органа),  Давид Томовић (СРЦ системске интеграције д.о.о.) Етран 2011 - Теслић, БиХ

07.06.2011.
34.

Софтверски систем за пријављивање и праћење конкурса за доделу средстава у органима покрајинске управе АП Војводине - еКонкурси - Весна Поповић, мр Милан Парошки (Управа за заједничке послове покрајинских органа), Проф. др Зора Коњовић (ФТН), др Бошко Иванишевић ("PROZONE" ДОО) ИНФОФЕСТ 2011 - Милочер-Будва

02-08.10.2011.
35.

Електронске седнице -Јавни сервис закључака владе АП Војводине - мр Милан Парошки
IS DOS e-Government 2011 - Београд

25.10.2011.
36.

Софтверски систем за праћење конкурса у покрајинским органима управе - "еКонкурси"  - мр Милан Парошки,  Сања Андрић, Весна Поповић, Ђерђи Елек, Бошко Иванишевић
ЈИСА 2011 - Београд  

20.12.2011.
37.

eRequests Handling System for Government Institutions - Мирослав Зарић, Милан Сегединац, Горан Сладић, Милан Парошки
YU INFO 2012 & ICIST 2012 - Копаоник  

29.02-03.03.2012.
38.

Реализација Е-Управе у Војводини и план даљих активности - мр Милан Парошки
Регионална привредна комора Нови Сад
- Нови Сад  

06.03.2012.
39.

Стратегија праћења и управљања развојем информационо комуникационих система за локалне самоуправе са подручја Војводине - Мр Милан Парошки, Конференција: Стратегија праћења и управљања развојем информационо-комуникационих система за локалне самоуправе са подручја Војводине, Скупштина града Новог Сада

15.03.2012.
40.

ИКТ Владе и Скупштине АПВ - мр Милан Парошки, HP пролећно дружење - 2012

08.05.2012.
41.

Израда Disaster Recovery локације - Жељко Миланков, HP пролећно дружење - 2012

08.05.2012.
42.

Интероперабилност - основни услов интеграције софтверских система у јединствени информациони систем покрајинских органа управе - Даница Милојковић, мр Милан Парошки, Весна Поповић, Ивана Спасојевић (СРЦ), Сања Андрић
56. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН, Златибор

11-14.06.2012.
43.

IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT AT THE LOCAL LEVEL IN UNDERDEVELOPED COUNTRIES: THE CASE STUDY OF AP VOJVODINA - мр Милан Парошки, др Зора Коњовић, др Душан Сурла  
MeTTeG 2012
, Београд

03-05.07.2012.
44.

Електронски сервиси Владе АП Војводине - мр Милан Парошки  
XVI IS DOS eGovernment 2012
, Сава Центар, Београд

09.10.2012.
45.

На путу ка еУправи - Сања Андрић  
Smart eGovernment 2012
, Сава Центар, Београд

15.11.2012.
46.

Интероперабилност електронских сервиса Владе АПВ - мр Милан Парошки
Disкobolos 2012
, Београд

22.11.2012.
47.

Софтверски систем еЗахтеви - мр Милан Парошки, мр Мирослав Зарић, мр Зоран Шпановић, Весна Поповић  
Infotech 2012
, Врњачка Бања

30.05.2012.
48.

еПисарница - Интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима - Даница Влајковић, мр Милан Парошки  
Архивска теорија и пракса - да ли је будућност стигла
, Андревље

06.12.2012.
49.

Implementation of e-Government at the Local Level in Underdeveloped Countries: the Case Study of AP Vojvodina Research paper: The Electronic Library, Vol. 31 Iss: 1 - Milan Paroški, Zora Konjovic, Dušan Surla  

30.10.2012.
50.

Искуства имплементације система за управљање документима у органима Владе АП Војводине - Сања Андрић
Семинар: Имплементација система за управљање документима у органима државне управе, Београд

08.02.2013.
51.

SYSTEM FOR PUBLICLY ACCESSIBLE REGISTER OF EDUCATIONAL, CULTURAL AND HEALTH-CARE INSTITUTIONS - Miroslav Zaric, Valentin Penca, Milan Paroški, Rajko Bulatovic ICIST 2013 - 3rd International Conference on Information Society Technology and Management

03.03.2013.
52.

ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИМА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ - Даница Влајковић, др Милан Парошки  57. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН, Златибор

04.06.2013.
53.

еDocumentus – ИСКУСТВА У РАДУ - Весна Коплањи, Сања Андрић, Мирослав Попов, др Милан Парошки  57. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2013, Златибор

04.06.2013.
54.

ПРОГРАМ еВОЈВОДИНА - др Милан Парошки, Весна Поповић Infotech 2013, Аранђеловац

13.06.2013.
55.

Искуствa Влaдe AПВ Вojвoдинe приликoм инфoрмaциoнo-тeхничкe пoдршкe Сaмитa - др Милан Парошки,
TAKTONS 2013, Нови Сад

13-16.11.2013.
56.

Државне установе – конференцијски системи и гласања - др Милан Парошки
Ситеми озвучења и мултимедија,
Београд

17.12.2013.
57.

eCompetitions - secure common multilingual electronic public service for support of open competitions for funds in the Autonomous Province of Vojvodina - др Милан Парошки, Весна Поповић, проф.др Зора Коњовић - ICIST 2014

09.-13.03.2014.
58.

Искуства у имплементацији ИП телефонске централе - Биљана Обрадовић, др Милан Парошки, Зоран Шпановић - YU INFO2014

09.-13.03.2014.
59.

ИТ безбедност - теорија и пракса - др Милан Парошки,
ИТ ОБАВЕЗЕ И ИЗАЗОВИ, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

17.12.2014.
60.

Aутoмaтизaциja disaster recovery прoцeсa у oквиру инфoрмaциoнoг систeмa Пoкрajинскe влaдe - Бранислав Белић,
ИТ ОБАВЕЗЕ И ИЗАЗОВИ, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

17.12.2014.
61.

Заштита виртуалних машина од отказа - брз бекап и опорaвак виртуалних машина - Жељко Миланков,
ИТ ОБАВЕЗЕ И ИЗАЗОВИ, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

17.12.2014.
62.

Примена Lync-а у покрајинским органима - др Милан Парошки,
VojvodinaNext: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА УЗ НАЈНОВИЈЕ Microsoft ТЕХНОЛОГИЈЕ, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

27.02.2015.
63.

Примена SPP у покрајинским органима - Сања Андрић,
VojvodinaNext: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА УЗ НАЈНОВИЈЕ Microsoft ТЕХНОЛОГИЈЕ, Скупштина АП Војводине, Нови Сад

27.02.2015.
64.

Evaluation of the implementation of the "eAdministration Strategy of Provincial Authorities"
- др Милан Парошки, Весна Поповић, проф.др Душан Сурла, проф.др Зора Коњовић, ICIST 2015

08.-11.03.2015.
65.

ИТ безбедност у еУправи – Теорија и пракса - др Милан Парошки,
INFOTECH 2015, Аранђеловац

03.-04.06.2015.
66.

Development of eGovernment services in the Autonomous Province of Vojvodina - Milan Paroški, Zora Konjović, Dušan Surla & Vesna Popović, Special Issue: ICT in Transition Economies, Information Technology for Development 2015, Vol. 21, No 3, pp. 492-510.

07.2015.
67.

Inteligentno planiranje inspekcijskog nadzora baziranog na dinamičkom stepenu rizika - Bulatović Rajko, Paroški Milan, Obradović Đorđe, Konjović Zora, XXII Festival informatičkih dostignuća – Infofest 2015, Miločer – Budva, Crna Gora

27.09. – 03.10.2015.
68.

Sound Reinforcing the APV Authorities Online Presentations in Order to Implement the eAccessibility of eGovernment - Kovačević Mirjana, Popović Vesna, Paroški Milan, Book of Abstracts, The 3rd International Acustic and Audio Engineering Conference TAKTONS 2015 (3; 2015; Novi Sad), ISBN 978-86-7892-758-4 pp 56.

18-21.11.2015.
69.

eGovernment research - Paroški Milan, Popović Vesna,
YU INFO & ICIST 2016

28.02.-02.03.2016.
70.

Преглед стања и предлог примене информационо-комуникационих технологија у органима локалне самоуправе на територији АПВ
Милан Парошки, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Србија
Мирослав Зарић, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
Зора Коњовић, Универзитет Сингидунум, Београд, Србија
60. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2016, Златибор

13.06.-16.06.2016.
71.

Унапређивање Wеб сајтова покрајинских органа управе у Војводини - др Милан Парошки, мр Марија Кујачић, Весна Поповић
INFOTECH 2016, Аранђеловац

08.-09.06.2016.

ПОВРАТАК