Дана 15.04.2011. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине АП Војводине

одржана је:  

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

(решења за локалне самоуправе),

са следећим предавањима: 

 

Назив презентације

Предавач

Трајање

Поздравна реч

Ана Томанова Маканова, потпредседница Владе АПВ

5 мин.

Стратегија информационог друштва РС

Никола Марковић, Друштво за информатику Србије

10 мин.

Војвођански ICT кластер

Милан Шолаја

10 мин.

NLP метод

Јосип Бошњаковић

10 мин.

Информација о спроведеним активностима у области информатике у 2010. години

мр Милан Парошки,
Управа за заједничке послове покрајинских органа

10 мин.

Говорни портали за државне управе и локалне самоуправе (пример сајта Владе АПВ)

проф. др Владо Делић,
АлфаНум и ФТН

20 мин.

Microsoft  - сервисна платформа за грађане

Славиша Илић

20 мин.

Телеком - нови сервиси

Јован Џакић

15 мин.

Апликацијe за управљање имовином и за подршку раду инспекцијских органа локалних самоуправа

проф. др Зора Коњoвић, ФТН

15 мин.

еКонкурси – пример Владе АПВ

Сања Андрић,
Управа за заједничке послове покрајинских органа

5 мин.

Telenor - бежични приступ сервисима Владе АПВ

Ђорђе Мирић

15 мин.

Microsoft - Premier support - искуства  Владе АПВ

Ђорђе Смиљанић,
Управа за заједничке послове покрајинских органа

5 мин.

Интегрисани противпожарни систем - систем за техничку и информациону подршку приликом управљања ванр.ситуацијама  

ФТН и Зесиум Мобиле

5 мин.