Дана 11.11.2009. године са почетком у 10 часова у сали 1 Скупштине АП Војводине

одржана је:  

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

са следећим предавањима: 

Oд

До

Назив презентације

Предавач

10:00

10:20

Нове информационе технологије у Скупштини и Извршном већу АП Војводине у 2009. години

Мр Милан Парошки

10:20

10:40

Уводна презентација

Иван Јаковљевић

10:40

11:10

Паметан избор за паметну еУправу

Синиша Аврам

11:10

11:30

Искуства, изазови и ризици у имплементацији SAP пословних решења у јавном сектору

Михајло Поштић

11:30

12:00

Пауза

 

12:00

12:20

Решења у области рачунарских мрежа и сигурности

Драган Терзић

12:20

12:40

Савремена решења складиштења и бекапа података

Бојан Петровић

12:40

13:10

Системска подршка и надгледање ИТ инфраструктуре

Предраг Рогић

13:10

13:30

Консолидација серверске инфраструктуре

Марија Безбрадица

13:30

13:50

Предности виртуелизације

Милан Аврамовић

13:50

14:10

Microsoft решења за локалну самоуправу и јавна предузећа

Сања Беловић

14:10

14:30

Питања и дискусија

 

14:30

15:00

Коктел