ДАН КОМПАНИЈЕ IBM

 

СЕМИНАР 

 

Дана 11.04.2007. године у Скупштине АП Војводине одржан је

IBM day : E-government - IBM искуства

са следећим предавањима: