РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | Web Mail

ПОВРАТАК |

 

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019


 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВЉАЊУ РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр.53-2561/2020 о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним оргaнизацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.35/2020)

ОБАВЕШТАВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА, ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПОНУЂАЧЕ ДА СЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ПОДНОСЕ ПУТЕМ ПОШТЕ.

У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs
 
Архива - претходна година: јавне набавке 2019.
 

Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - набавка путничких возила старости до 3 године,
ЈНОП 8/2020 (на Порталу УЈН 31.03.2020. године)
 
Конкурсна документација 30.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.04.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге - стручни надзор над извођењем реконструкције стабилног система за дојаву пожара-II и III фаза,
ЈНМВОС 6/2020 (на Порталу УЈН 27.03.2020. године)
 
Конкурсна документација   15.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.04.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – систем озвучења за подршку догађајима,
ЈНМВ 9/2020 (на Порталу УЈН 23.03.2020. године)
 
Конкурсна документација   13.04.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2020.
у 12 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – опрема за озвучење за подршку догађајима,
ЈНМВ 5/2020 (на Порталу УЈН 17.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 
30.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-96/2020-01/1

СТРИНГЕР ПЛУС ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 03.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – ауто гуме,
ЈНОП ОС 7/2020 (на Порталу УЈН 17.03.2020. године)
 
Конкурсна документација   16.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.04.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Опел,
ЈНОП ОС 9/2020 (на Порталу УЈН 13.03.2020. године)
 
Конкурсна документација   13.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈНМВ ОС 4/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
 

Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 2
20.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.03.2020 .
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Сервис машина за офсет штампу и књиговезачког ножа Конкурсна документација Бр. 109-404-91/2020-01

„Heidelberg Jugoslavija“ doо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.03.2020.

Партија 2. Сервис дорадних графичких машина Конкурсна документација Бр. 109-404-91/2020-01

„Shrooms“ doo
Обреновац
Одлука објављена на ПЈН 24.03.2020.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услугa - набавка нерезервисаних поштанских услуга
ЈНППБОПЗПП 1/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
19.03.2020. 
до 10 h

Јавно отварање
понуда и преговарање:
19.03.2020.
у 11 h
Бр. 109-404-74/2020-01

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 20.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга осветљавања офсет плоча,
ЈНОП ОС 6/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
 
Конкурсна документација   09.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.04.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга графичке дораде,
ЈНОП ОС 5/2020 (на Порталу УЈН 06.03.2020. године)
 
Конкурсна документација   08.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.04.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – систем озвучења за подршку догађајима,
ЈНМВ 3/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација  

Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

12.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 13.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –рачунарска опрема, обликовано у више посебних, истоврсних целина (партије) од 1-5 ,
ЈНОП 4/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
06.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.04.2020.
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Партија 3. Штампачи Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Партија 4. Мултифункционални уређаји Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Партија 5. Скенери Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – централна рачунарска опрема - бекап сториџ систем,
ЈНОП 3/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација 03.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.04.2020.
у 11 h
 
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће,
ЈНМВ 2/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
 
13.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-80/2020-01

„КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 20.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – централна рчунарска опрема – проширење капацитета vSAN сториџа,
ЈНОП 2/2020 (на Порталу УЈН 03.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
02.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-83/2020-01/1

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
BEOGRAD
Одлука објављена на ПЈН 03.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка радова – санација фасаде зграде Скупштине АП Војводине,
ЈНОП 1/2020 (на Порталу УЈН 20.02.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
23.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-73/2020-01

ALP INŽENJERING DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавањe ИП телефонске централе,
ЈНМВ 1/2020 (на Порталу УЈН 12.02.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
20.02.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.02.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-54/2020-01/1

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
БЕОГРАД
Одлука објављена на ПЈН 20.02.2020.