РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | Web Mail

ПОВРАТАК |

 

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016 2017 2018


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Одлуке о додели уговора о јавним набавкама 2019.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручни надзор за праћење реализације набавке е-Парламент - хардверска инфраструктура,
ЈН МВ 29/2019 (на Порталу УЈН 29.08.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

06.09.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.09.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-231/2019

„SPECTRA“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 9.9.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис мултисистемских клима уређаја,
ЈН МВ 31/2019 (на Порталу УЈН 26.08.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

05.09.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.09.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-233/2019

СЗР „ФРИГОЛИКА“
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 05.09.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – продужење лиценце софтвера за виртуелизацију VМware vSphere,
ЈН ОП 37/2019 (на Порталу УЈН 23.08.2019. године)
Конкурсна документација 23.09.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.09.2019.
у 11 h
 
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – рестаурација намештаја,
ЈН МВ 28/2019 (на Порталу УЈН 23.08.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.09.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.09.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-223/2019-1

РАДОВАН МИЛОЈЕВИЋ ПР ЕНТЕРИЈЕР МИЛОЈЕВИЋ
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 3.9.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – превоз аутобусом,
ЈН МВ 2
7/2019 (на Порталу УЈН 16.08.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

26.08.2019.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.08.2019.
у 10 h
 
Бр. 404-215/2019

„ДУНАВПРЕВОЗ“ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА
Бачка Паланка

Одлука објављена на ПЈН 30.8.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – сервис мултисистемских клима уређаја,
ЈН МВ 26/2019 (на Порталу УЈН 06.08.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

14.08.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2019.
у 11 h
 

Обустављен поступак
 

Одлука објављена на ПЈН 16.08.2019.
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис возила програм Опел
ЈН ОП ОС 35/2019 (на Порталу УЈН 01.08.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

02.09.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.09.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-211/2019-1

BEL CAR DOO
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 12.9.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ситан инвентар за угоститељство,
ЈН МВ 25/2019 (на Порталу УЈН 30.07.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.08.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.08.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-207/2019

Д.О.О. НЕРА ПРОМЕТ
Бачки Јарак

Одлука објављена на ПЈН 15.8.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова на објектима - санација крова,
ЈН ОП 34/2019 (на Порталу УЈН 24.07.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.08.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.08.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-206/2019

ТВП-EКO ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 26.08.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – делови за додатно уграђивање за рачунарску опрему,
ЈН ОП 33/2019 (на Порталу УЈН 03.07.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.08.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.08.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-198/2019

ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
Београд

Одлука објављена на ПЈН 8.8.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – Е-парламент – хардверска инфраструктура обликована по партијама од 1 до 3
ЈН ОП 32/2019 (на Порталу УЈН 01.07.2019. године)
Одлука о додели уговора за партије 1, 2 и 3 31.07.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.07.2019.
у 11 h
 
Одлука објављена на ПЈН 02.08.2019.
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Рачунарска опрема Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Изменa конкурсне документације бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

Бр. 404-193/2019-П1/1

AT ADVANCED TECHNOLOGIES DOO PETROVARADIN

02 Партија 2. Мрежна инфраструктура Конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-193/2019-П2/1

Група понуђача:
AT ADVANCED TECHNOLOGIES DOO PETROVARADIN
QUATTRO ELEKTRO DOO KAĆ

03 Партија 3. Конференцијски систем Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-193/2019-П3/1

AVL PROJEKT INT. DOO NOVI SAD

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - Е-парламент - грађевинско–ентеријерски радови,
ЈН ОП 31/2019 (на Порталу УЈН 01.07.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.07.2019.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.07.2019.
у 13 h
 
Бр. 404-192/2019

Група понуђача-заједничка понуда:

АТ Аdvanced Technologies“ doo, Петроварадин - носилац посла
„GP Omega“ doo Нови Сад - члан групе понуђача
„Quattro elektro“ doo Каћ - члан групе понуђача

Одлука објављена на ПЈН 5.8.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – Сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву пожара,
ЈН МВ 22/2019 (на Порталу УЈН 18.06.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.07.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.07.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-177/2019-1

ВУЛКАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
НОВИ САД

Одлука објављена на ПЈН 3.7.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Опел
ЈН ОП ОС 30/2019 (на Порталу УЈН 14.06.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

15.07.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.07.2019.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 17.07.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис фотокопир апарата,
ЈН МВ 24/2019 (на Порталу УЈН 14.06.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.06.2019.
до 09:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.06.2019.
у 10 h
 
Бр. 404-183/2019

Жељко Бабић предузетник трговина опремом Copy time
Каћ
Одлука објављена на ПЈН 25.06.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ,
ЈН МВ 23/2019 (на Порталу УЈН 04.06.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.06.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.06.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-182/2019-2

ЕДВ ДОО ПАНЧЕВО
ПАНЧЕВО
Одлука објављена на ПЈН 18.06.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – реконструкција нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ,
ЈН ОП 29/2019 (на Порталу УЈН 03.06.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измена конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.07.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.07.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-181/2019

„ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО“ ДОО
Беочин

Одлука објављена на ПЈН 8.7.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - ревизије прегледа, обележавања и преправке пасивне мрежне инфраструктуре,
ЈН МВ 21/2019 (на Порталу УЈН 03.06.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.06.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.06.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-175/2019-1

Група понуђача:

DOO AT ADVANCED TECHNOLOGIES
Петроварадин

QUATTRO ELEKTRO DOO KAĆ
Каћ

Одлука објављена на ПЈН 13.6.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце SOPHOS Endpoint protection web and mail,
ЈН ОП 28/2019 (на Порталу УЈН 24.05.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.06.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.06.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-169/2019

SMART DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.06.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – канцеларијски ситан инвентар,
ЈН ОП 26/2019 (на Порталу УЈН 22.05.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.06.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.06.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-165/2019

SAGITTARIUS DOO
Суботица
Одлука објављена на ПЈН 25.06.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка металних полица,
ЈН МВ 20/2019 (на Порталу УЈН 22.05.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.05.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.05.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-763/2019-3

СЗТР МЕГАЛ БОСАНЧИЋ БОГДАН ПРЕДУЗЕТНИК
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 7.6.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – продужење лицeнци за ИП телефонску централу,
ЈН ОП 27/2019 (на Порталу УЈН 21.05.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.06.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.06.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-168/2019

MDS informaticki Inzenjering ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 21.06.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање видео надзора,
ЈН МВ 19/2019 (на Порталу УЈН 17.05.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

05.06.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.06.2019.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 29.05.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе,
ЈН МВ 18/2019 (на Порталу УЈН 10.05.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.05.2019.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.05.2019.
у 12 h
 
Бр. 404-155/2019-1

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ АД НОВИ САД

Одлука објављена на ПЈН 8.1.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - погонског горива
ЈН ОП 24/2019 (на Порталу УЈН 10.05.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.06.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.06.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-154/2019

НИС ад Нови Сад
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 11.6.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова на уградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе
ЈН ОП 25/2019 (на Порталу УЈН 08.05.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.06.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.06.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-154/2019

НПН ГРАДЊА ДОО НОВИ САД
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 17.06.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара-набавка и уградња стабилног система за гашење пожара у сервер салама (II фаза)
ЈН ОП 22/2019 (на Порталу УЈН 03.05.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.06.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.06.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-148/2019

„ТВИ“ доо Београд
Београд
Одлука објављена на ПЈН 4.6.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – поправка, хобловање и лакирање паркета
ЈН ОП ОС 20/2019 (на Порталу УЈН 25.04.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Рок за подношење понуда је продужен до
30.05.2019.
до 09 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.05.2019.
у 10 h
Бр. 404-146/2019

FLOWTECH ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 31.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - молерско-фарбарски радови
ЈН ОП ОС 21/2019 (на Порталу УЈН 22.04.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

22.05.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.05.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-147/2019

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуге одржавања WEB сервера
ЈН ОП 23/2019 (на Порталу УЈН 22.04.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.05.2019.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.05.2019.
у 13 h
 
Бр. 404-151/2019-1

НИКОЛА КАВЕЧАН ПР, Агенција за пројектовање и израду компјутерских производа „FALCOM-TECH“
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 24.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање лифта у гарантном року
ЈН МВ 14/2019 (на Порталу УЈН 22.04.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.05.2019.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.05.2019.
у 10 h
 
Бр. 404-133/2019

„КРЕМЕН“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 6.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - текуће одржавање објеката у надлежности Управе
ЈН ОП ОС 19/2019 (на Порталу УЈН 19.04.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

20.05.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.05.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-138/2019

РАЂА ДАМИР ПРЕДУЗЕТНИК ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА ТНТ ГРАДЊА
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 22.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара-теписи и тепих стазе
ЈН МВ ОС 16/2019 (на Порталу УЈН 18.04.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2019.

06.05.2019.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.05.2019.
у 12 h
 
Бр. 404-141/209

Атеље антре доо
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 7.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка намештаја обликована по партијама од 1 до 2
ЈН МВОС 17/2019 (на Порталу УЈН 16.04.2019. године)
Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 2 24.04.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.04.2019.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Канцеларијски намештај Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2019.

Бр. 404-145/2019-П1-3

TEMA TRADE DOO
ПЕТРОВАРАДИН
Одлука објављена на ПЈН 09.05.2019.

02 Партија 2. Конференцијски намештај Конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2019.

  Бр. 404-145/2019-П2-1

LINEA MILANOVIĆ DOO
БЕОГРАД
Одлука објављена на ПЈН 09.05.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – материјал за штампарију, обликованa по партијама од 1 до 2
ЈН ОПОС 18/2019 (на Порталу УЈН 15.04.2019. године)
Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 2

Обавешење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 2

Обавешење о поднетом захтеву за заштиту права

15.05.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.05.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-131/2019

Одлука објављена на ПЈН 26.08.2019.

Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Материјал за штампарију - папир Конкурсна документација Бр. 404-131/2019-П1/1

PERINS INŽENJЕRING DOO NOVI SAD
Novi Sad
Одлука објављена на ПЈН 26.08.2019.

02 Партија 2. Материјал за штампарију - репроматеријал Конкурсна документација   Бр. 404-131/2019-П1/1

PERINS INŽENJЕRING DOO NOVI SAD
Novi Sad
Одлука објављена на ПЈН 26.08.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће
ЈН МВ 11/2019 (на Порталу УЈН 12.04.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
24.04.2019.
до 09 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.04.2019.
у 10 h
Бр. 404-128/2019

„КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.05.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – штампе великог формата
ЈН МВ ОС 13/2019 (на Порталу УЈН 11.04.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2019.

24.04.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.04.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-130/2019

SZR TFK SIGNUM, GEZA KARVAK PREDUZETNIK
NOVI SAD
Одлука објављена на ПЈН 22.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавања система за видео надзор
ЈН МВ 15/2019 (на Порталу УЈН 11.04.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

19.04.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.04.2019.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 23.04.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за firewall уређај Palo Alto Networks PA-220
ЈН ОП 16/2019 (на Порталу УЈН 05.04.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.05.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.05.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-122/2019

JAPI COM DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 7.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – централна рачунарска опрема - оптимизација Vsan сториџа
ЈН ОП 13/2019 (на Порталу УЈН 02.04.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.05.2019.
до 11h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.05.2019.
у 12 h
 
Бр. 404-105/2019

„BRAINEERING IT SOLUTIONS“ ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 8.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – техничког прегледа возила
ЈН ОП 17/2019 (на Порталу УЈН 02.04.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.05.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.05.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-127/2019-1

АУТО РАД ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 8.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – цвеће и зеленило
ЈН МВ ОС 10/2019 (на Порталу УЈН 02.04.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1

10.04.2019.
до 09h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.04.2019.
у 10 h
 
Бр. 404-123/2019

TOTAL GREEN DOO
Novi Sad
Одлука објављена на ПЈН 11.4.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис скенера и МД капије
ЈН МВ ОС 7/2019 (на Порталу УЈН 28.03.2019. године)
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2019.

Рок за подношење понуда је продужен до
08.04.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.04.2019.
у 11 h
Бр. 404-97/2019-1

JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 9.4.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – централна рачунарска опрема сервер
ЈН ОП 12/2019 (на Порталу УЈН 26.03.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.04.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-100/2019

„AT ADVANCED TECHNOLOGIES“ ДОО ПЕТРОВАРАДИН
Петроварадин
Одлука објављена на ПЈН 21.2.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за електронско гласање, обликованa по партијама од 1 до 2
ЈН МВ 9/2019 (на Порталу УЈН 21.03.2019. године)
29.03.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.03.2019.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за електронско гласањe Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 02.04.2019.

02 Партија 2. Ситан инвентар за електронско гласање Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-117/2019-П2-1

ЈЕДНА МАЛА ФИРМА ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 02.04.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – клима уређаји
ЈН МВ 8/2019 (на Порталу УЈН 20.03.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.04.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-99/2019

„STEELSOFT“ ДОО БЕОГРАД
Аутопут за Нови Сад бр.71
11080 Земун
Одлука објављена на ПЈН 05.04.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – потрошни материјал за рад радионица
ЈН ОП ОС 14/2019 (на Порталу УЈН 19.03.2019. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2019.

Рок за подношење понуда је продужен до
22.04.2019.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.04.2019.
у 10 h
Бр. 404-107/2019

„БОБ“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 10.5.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка аутомобила, обликованa по партијама од 1 до 2
ЈН ОП 15/2019 (на Порталу УЈН 18.03.2019. године)
Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

17.04.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.04.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-108/2019
Одлука објављена на ПЈН 18.04.2019.
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. НАБАВКА ВОЗИЛА СРЕДЊЕ КЛАСЕ Конкурсна документација DOO AC INTERSREM
Veternik
02 Партија 2. НАБАВКА ВОЗИЛА НИЖЕ КЛАСЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА Конкурсна документација   „STOJANOV“ DOO
Novi Sad
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услугa - набавка нерезервисаних поштанских услуга
ЈНППБОПЗПП 1/2018 (на Порталу УЈН 13.03.2018. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
25.03.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.03.2019.
у 11 h
Бр. 404-86/2019

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“
Београд
Одлука објављена на ПЈН 01.04.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуга одржавања хигијене објеката у надлежности Управе
ЈНОП 10/2019 (на Порталу УЈН 12.03.2019. године)
Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 2

Додатне информације/појашњења бр. 2

Додатне информације/појашњења бр. 3

Измене конкурсне документације бр. 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације/појашњења бр. 4

Додатне информације/појашњења бр. 5

Одлука о додели уговора

Обавешење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
15.04.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.04.2019.
у 11 h
Бр. 404-82/2019

група понуђача:

BMK DOO STARA PAZOVA
Stara Pazova

COOPSERVICE BMK DOO STARA PAZOVA
Stara Pazova

Одлука објављена на ПЈН 24.4.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуга израде ревизије пројекта ревитализације система видео надзора
ЈНМВ 06/2019 (на Порталу УЈН 08.03.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.03.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-95/2019

Мониторинг систем доо
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 2.4.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добра – опрема за угоститељство
ЈНМВ 05/2019 (на Порталу УЈН 05.03.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.03.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-94/2019

„ТЕХНОБИРО-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 20.03.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – стручни надзор над извођењем и уградњом стабилног система за гашење пожара у сервер салама
ЈНОП 08/2019 (на Порталу УЈН 01.03.2019. године)
Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.04.2019.
до 12h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.04.2019.
у 13 h
 
Бр. 404-70/2019-1

ШИПИНГ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 3.4.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за електронско гласање, обликованa по партијама од 1 до 2
ЈН МВ 4/2019 (на Порталу УЈН 01.03.2019. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

11.03.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.03.2019.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 13.03.2019.

Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за електронско гласање Конкурсна документација
02 Партија 2. Ситан инвентар за електронско гласање Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – санација фасаде зграде Покрајинске владе
ЈНОП 11/2019 (на Порталу УЈН 01.03.2019. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатне информације/појашњења бр. 1

Додатне информације/појашњења бр. 2 и бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавешење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.04.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.04.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-92/2019

ALP INŽENJERING DOO
BEOGRAD

Одлука објављена на ПЈН 25.4.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН МВ 3/2019 (на Порталу УЈН 28.02.2019. године)
Одлука о додели уговора 11.03.2019.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.03.2019.
у 13 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Cервисирање машина за офсет штампу и полар књиговезачког ножа Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Бр. 404-81/2019-П1

Heidelberg Jugoslavija doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.03.2019.

02 Партија 2. Cервис дорадних графичких машина Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-81/2019-П2

Shrooms doo
Обреновац
Одлука објављена на ПЈН 14.03.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање система за електронско гласање
ЈНОП 09/2019 (на Порталу УЈН 27.02.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.03.2019.
до 12h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.03.2019.
у 13 h
 
Бр. 404-78/2019-1

ЈЕДНА МАЛА ФИРМА ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 04.04.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – графичке дораде
ЈНМВ 02/2019 (на Порталу УЈН 27.02.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.03.2019.
у 11:30 h
 
Бр. 404-80/2019-1

АБМ ЕКОНОМИК СЗР
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 01.04.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – осветљавања офсет плоча
ЈНМВ 01/2019 (на Порталу УЈН 27.02.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.03.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-79/2019-1

ФУТУРА ДОО
Петроварадин
Одлука објављена на ПЈН 8.3.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирања возила програм Фиат и Застава
ЈНОП 06/2019 (на Порталу УЈН 14.02.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.03.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-67/2019

Стојанов ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 21.3.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – техничког прегледа возила
ЈНОП 07/2019 (на Порталу УЈН 14.02.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

18.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.03.2019.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 19.03.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – вулканизерске услуге
ЈНОП 05/2019 (на Порталу УЈН 14.02.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.03.2019.
до 11h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.03.2019.
у 12 h
 
Бр. 404-62/2019

Ауто центар Штрбац доо
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 21.3.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Шкода
ЈНОП 04/2019 (на Порталу УЈН 13.02.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.03.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-61/2019-1

АЦ ИНТЕРСРЕМ ДОО
ВЕТЕРНИК
Одлука објављена на ПЈН 19.3.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – софтверски пакет Adobe creative Cloud
ЈНОП 03/2019 (на Порталу УЈН 12.02.2019. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.03.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-59/2019-1

EXTREME DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 21.3.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - рачунарска опрема, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 5
ЈН ОП 2/2019 (на Порталу УЈН 11.02.2019. године)
Одлука о додели уговора за партије 1-5 13.03.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2019.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-58/2019/П1-1

„Bel computers“ doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 18.03.2019.

02 Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

  Бр. 404-58/2019/П2-1

„JAPI COM“ DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 18.03.2019.

03 Партија 3. Штампачи Конкурсна документација

Обавештење о закљученoм уговору

  Бр. 404-58/2019/П3-1

„Delfi Commerce“ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 18.03.2019.

04 Партија 4. Мултифункционални уређаји Конкурсна документација

Обавештење о закљученoм уговору

  Бр. 404-58/2019/П4-1

„Delfi Commerce“ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 18.03.2019.

05 Партија 5. Скенери Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-58/2019/П5-1

„I&D COM“ doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 18.03.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - санација станова у јавној својини АПВ
ЈНОП 01/2019 (на Порталу УЈН 07.02.2019. године)
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.03.2019.
у 11 h
 
Бр. 404-53/2019-2

ГРО СТАТИК ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 13.03.2019.