РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | Web Mail

ПОВРАТАК |

 

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs
 
Архива - претходна година: јавне набавке 2019.
 

Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2021. - 31.12.2022. године,
ЈНОП 33/2020 (на Порталу УЈН 09.10.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Измене конкурсне документације бр. 1


Додатне информације - појашњења бр. 2

Измене конкурсне документације бр. 2

09.11.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.11.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – дигитализација пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support,
ЈНОПОС 36/2020 (на Порталу УЈН 07.10.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 2

06.11.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.11.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина Veeam Backup Replication Enterprise,
ЈНОП 48/2020 (на Порталу УЈН 09.09.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
09.10.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.10.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-191/2020-01-01

"BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO BEOGRAD"
Београд

Одлука објављена на ПЈН 14.10.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – продужења лиценци софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме CiskoWorks LAN Management Solution (Cisko Prime Infrastructure),
ЈНОП 50/2020 (на Порталу УЈН 04.09.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
05.10.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.10.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-193/2020-01

„МДС информатички инжењеринг“ доо
Београд

Одлука објављена на ПЈН 12.10.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – услуге одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре,
ЈНОП 40/2020 (на Порталу УЈН 24.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
23.09.2020.
до 09:30  h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.09.2020.
у 10 h
 
Бр. 1109-404-183/2020-01

„BRAINEERING IT SOLUTIONS“ ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 29.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - софтвер за виртуелизацију рачунарске мреже са имплементацијом NSX VMware,
ЈНОП 45/2020 (на Порталу УЈН 24.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
23.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-188/2020-01

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 30.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - продужење лиценце софтвера за виртуелизацију VMware vSphere,
ЈНОП 46/2020 (на Порталу УЈН 21.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
21.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-189/2020-01

„BRAINEERING IT SOLUTIONS“ ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 25.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - продужење лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја PRTG Network Monitoring,
ЈНОП 49/2020 (на Порталу УЈН 13.08.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

14.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-192/2020-01

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO BEOGRAD
Београд

Одлука објављена на ПЈН 17.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавање рачунарске опреме, обликована по партијама од 1-3,
ЈНОП 41/2020 (на Порталу УЈН 13.08.2020. године)
 
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору за партије 1 и 2

Обавештење о закљученoм уговору за партију 3
14.09.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.09.2020.
у 12 h
 
Бр. 109-404-184/2020-01

Одлука објављена на ПЈН 23.09.2020.
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Одржавање персоналних рачунара Конкурсна документација DOO AT ADVANCED TECHNOLOGIES PETROVARADIN
Петроварадин
Партија 2. Одржавање преносивих рачунара Конкурсна документација DOO AT ADVANCED TECHNOLOGIES PETROVARADIN
Петроварадин
Партија 3. Одржавање штампача и скенера Конкурсна документација LIVE COMPANY SERVIS DOO
Нови Сад
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - лиценце софтвера за даљинско управљање и администрирање Windows система SolarWinds Dameware Remote Support, 
ЈНОП 51/2020 (на Порталу УЈН 12.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
11.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-194/2020-01

EXTREME DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – редундантни приступ интернету, 
ЈНОП 55/2020 (на Порталу УЈН 12.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
11.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-198/2020-01

група понуђача:
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ORION TELEKOM DOO BEOGRAD - ZEMUN
Београд

ORION TELEKOM TIM DOO BEOGRAD
Београд

Одлука објављена на ПЈН 16.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - електричне енергије, 
ЈНОП 34/2020 (на Порталу УЈН 06.08.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
07.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-175/2020-01

ЈП ЕПС БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 09.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – делови за додатно уграђивање за рачунарску опрему, 
ЈНОП 38/2020 (на Порталу УЈН 31.07.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
31.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.08.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-181/2020-01

ROYAL COMMERCE DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 08.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавање серверске опреме, 
ЈНОП 39/2020 (на Порталу УЈН 27.07.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Додатне информације - појашњења бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до

27.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.08.2020.
у 11 h 

Бр. 109-404-182/2020-01

ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 31.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга реконфигурације дмз дела рачунарске мреже,
ЈНОП 43/2020 (на Порталу УЈН 24.07.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до

25.08.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.08.2020.
у 12 h 

Бр. 109-404-186/2020-01/1

„МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 26.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – софтверски систем за евиденцију ИТ ресурса са имплементацијом,
ЈНОП 31/2020 (на Порталу УЈН 24.07.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.08.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-170/2020-01-1

„FALCON-TECH” PR НИКОЛА КАВЕЧАН НОВИ САД

Одлука објављена на ПЈН 27.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - материјал и инвентар за одржавање хигијене,
ЈНОПОС 29/2020 (на Порталу УЈН 24.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму
01.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-165/2020-01

Sagittarius doo Subotica
Subotica
Одлука објављена на ПЈН 09.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге - израда пројекта ревизије дизајна и логичке топологије мрежне инфраструктуре,
ЈНМВ 20/2020 (на Порталу УЈН 17.07.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-178/2020-01-01

„МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 28.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – УПС уређаји за беспрекидно напајање ИТ опреме,
ЈНОП 37/2020 (на Порталу УЈН 15.07.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
17.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.08.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-180/2020-01

„IMPACT IT GROUP“ doo
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 02.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - храна, пиће и остали материјал за угоститељство,
ЈНОПОС 28/2020 (на Порталу УЈН 15.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

14.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-163/2020-01 

UNIVEREXPORT ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад
Сентандрејски пут 165.

Одлука објављена на ПЈН 27.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈНОП-ОС 32/2020 (на Порталу УЈН 14.07.2020. године)
 
Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
13.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.08.2020 .
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1
Бр. 109-404-173/2020-01

„SAGITTARIUS” ДОО СУБОТИЦА
Рудић улица 2, Суботица

Одлука објављена на ПЈН 21.08.2020.

Партија 2. ТОНЕРИ Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 2

Бр. 109-404-173/2020-01

„DELFI COMMERCE” ДОО БЕОГРАД
Сурчински пут 130а, Београд


Одлука објављена на ПЈН 21.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – кoмуникациона мрежна опрема - приступни свичеви (I фаза),
ЈНОП 35/2020 (на Порталу УЈН 13.07.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.08.2020.
у 11 h
 

Бр. 109-404-177/2020-01

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД


Одлука објављена на ПЈН 13.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – израда извођачког пројекта нове оптичке рачунарске инфраструктуре, са ревизијом постојеће оптичке мреже,
ЈНМВ 19/2020 (на Порталу УЈН 09.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.07.2020.
до 09:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.07.2020.
у 10 h
 
109-404-169/2020-01

„AT ADVANCED TECHNOLOGIES“ ДОО ПЕТРОВАРАДИН
Динка Шимуновића бр.15
Петроварадин

Одлука објављена на ПЈН 27.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - заштитне маске за лице,
ЈНМВ 21/2020 (на Порталу УЈН 09.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
17.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.07.2020.
у 11 h
 
Бр.109-404-199/2020-01

„SAFEMED“ ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 17.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - опрема за угоститељство,
ЈНМВ 18/2020 (на Порталу УЈН 07.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.07.2020.
у 11 h
 
109-404-168/2020-01

ТЕХНОБИРО-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад Булевар ослобођења 3.

Одлука објављена на ПЈН 27.07.2020.
 

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – услуге имплементације редундантног веб сервера,
ЈНОП 30/2020 (на Порталу УЈН 03.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.08.2020.
у 11 h
 

Бр. 109-404-167/2020-01

Никола Кавечан пр, Агенција за пројектовање и израду компјутерских програма
FALCON-TECH Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 04.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Мазда, Тојота и Субару,
ЈНОП 25/2020 (на Порталу УЈН 01.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

31.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.07.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 07.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - услуге превоза аутобусом,
ЈНМВ 17/2020 (на Порталу УЈН 23.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-161/2020-01

„ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА
Бачка Паланка
Новосадски пут бр.12
Одлука објављена на ПЈН 03.07.2020.
 

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Фиат и Застава,
ЈНОП 27/2020 (на Порталу УЈН 22.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Измена конкурсне документације бр. 1


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
Рок за подношење понуда је продужен до
23.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.07.2020.
у 11 h
Бр. 109-404-162/2020-01

СТОЈАНОВ ДОО НОВИ САД
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 05.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Volkswagen,
ЈНОП 26/2020 (на Порталу УЈН 18.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
20.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.07.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 22.07.2020.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка добара – материјал за образовање и усавршавање запослених – стручна литература
ЈНППБОПЗПП 2/2020 (на Порталу УЈН 17.06.2020. године)

Одлука о додели уговора

25.06.2020. 
до 10 h

Јавно отварање
понуда и преговарање:
25.06.2020.
у 11 h
Број и назив партије:      
Партија 1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Конкурсна документација

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 109-404-15/2020

PUBLIC AKTIV DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 30.06.2020.

Партија 2. ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Конкурсна документација

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 109-404-15/2020

Семинари Србије
Београд
Одлука објављена на ПЈН 30.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавање Vmware Virtual infrаstructure Enterprise окружења,
ЈНОП 23/2020 (на Порталу УЈН 17.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
17.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-157/2020-01

Braineering IT Solutions d.o.o.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 20.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге одржавањa рачунарске мреже,
ЈНОП 24/2020 (на Порталу УЈН 15.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
15.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-158/2020-01

Група понуђача:
МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Београд

AT ADVANCED TECHNOLOGIES DOO
ПЕТРОВАРАДИН

Одлука објављена на ПЈН 21.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – цвеће и зеленило,
ЈНМВ-ОС 16/2020, (на Порталу УЈН 15.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације бр. 1

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму
26.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-156/2020-01

„TOTAL GREEN” DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 01.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - набавка намештаја,
ЈНМВ-ОС 15/2020, (на Порталу УЈН 12.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом уговору
22.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-154/2020-01-1

КОМПАНИЈА КТИТОР ДОО БЕОГРАД
ЗЕМУН
Одлука објављена на ПЈН 30.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - услуге фиксне телефоније,
ЈНОП 17/2020 (на Порталу УЈН 10.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Измене и допуне конкурсне документације бр. 1


Додатне информације - појашњења бр. 2


Додатне информације - појашњења бр. 3


Додатне информације - појашњења бр. 4

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
10.07.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.07.2020.
у 12 h
 
Бр. 109-404-144/2020-01

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 15.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - услуге мобилне телефоније,
ЈНОП 18/2020 (на Порталу УЈН 10.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Додатне информације - појашњења бр. 2


Додатне информације - појашњења бр. 3


Измена и допуна конкурсне документације бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 4


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
10.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-145/2020-01

„VIP MOBILE“ ДОО БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 15.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - одржавања УПС уређаја,
ЈНОП 20/2020 (на Порталу УЈН 09.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
09.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-149/2020-01

ЕНЕЛ ПС ДОО
НОВИ БЕОГРАД
Одлука објављена на ПЈН 16.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - молерско-фарбарске услуге,
ЈНОПОС 21/2020 (на Порталу УЈН 03.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

03.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-150/202-01

BMC CONNECT DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 21.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – набавка комби теретног возила,
ЈНОП 22/2020 (на Порталу УЈН 03.06.2020. године)
 
Конкурсна документација
 
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
03.07.2020.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.07.2020.
у 9:30 h
 
Бр. 109-404-153/2020-01

СТОЈАНОВ ДОО
21000 Нови Сад
Зрењанински пут 16
Одлука објављена на ПЈН 03.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервис скенера и метал-детектор капије,
ЈНМВОС 14/2020 (на Порталу УЈН 02.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације бр. 1

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

12.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-148/2020-01/1

JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 16.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - израда техничког решења за постављање дела нове рачунарске мреже на I и II спрату Покрајинске владе,
ЈНМВ 13/2020 (на Порталу УЈН 01.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
11.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.06.2020.
у 11 h
 
Бр.109-404-146/2020-01/1

AT ADVANCED TECHNOLOGIES DOO
ПЕТРОВАРАДИН
Одлука објављена на ПЈН 12.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - сервисирање возила програм Шкода,
ЈНОП 19/2020 (на Порталу УЈН 29.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.06.2020.
у 11 h
 
Бр.109-404-147/2020

ДОО АЦ ИНТЕРСРЕМ
ВЕТЕРНИК
Одлука објављена на ПЈН 02.07.2020.
 

Јавна набавка добара - набавка половних возила старости до 3 године,
ЈНППСОЗПП_1/2020
 
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Бр.109-404-142/2020-01

АЦ ИНТЕРСРЕМ ДОО
ВЕТЕРНИК

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - сервис фотокопир апарата,
ЈНМВ 11/2020 (на Порталу УЈН 21.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2020.
у 11 h
 
Бр.109-404-139/2020-01

ЖЕЉКО БАБИЋ ПР „COPY TIME“
КАЋ
Одлука објављена на ПЈН 10.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –клима уређаји,
ЈНМВ 12/2020 (на Порталу УЈН 19.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
29.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.05.2020.
у 11 h
 
Бр.1109-404-141/2020-01/1

„STEELSOFT“ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 02.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – штампа великог формата,
ЈНМВОС 10/2020 (на Порталу УЈН 11.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

20.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.05.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-132/2020-01

СЗР ТФК СИГНУМ,
Геза Карвак ПР
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге одржавањa и проширењa апликативних програма - одржавање информационог система материјално-финансијског пословања и услуге проширења информационог система материјално-финансијског пословања модулом за планирање јавних набавки и праћење реализације планских вредности,
ЈНОПОС 15/2020 (на Порталу УЈН 11.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму
10.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-128/2020-01

M&I Systems Co. d.o.o.
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 10.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге – продужење лиценцe SOPHOS Endpoint protection web and mail,
ЈНОП 16/2020 (на Порталу УЈН 06.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
05.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-29/2020-01

„ СМАРТ“ ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 09.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –IP телефони ниже класе са лиценцом,
ЈНМВ 7/2020 (на Порталу УЈН 24.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

08.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.05.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-115/2020-01-1

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 11.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - комуникациона активна мрежна опрема - интернет рутер и VOICE GATEWAY,
ЈНОП 12/2020 (на Порталу УЈН 23.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
25.05.2020.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2020.
у 14 h
 
Бр. 109-404-120/2020-01

Група понуђача:
AT ADVANCED TECHNOLOGIES DOO
ПЕТРОВАРАДИН
И
МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услугa - продужење лиценци за IP телефонску централу,
ЈНОП 11/2020 (на Порталу УЈН 23.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
25.05.2020.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2020.
у 13 h
 
Бр. 109-404-116/2020

МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услугa - ESRI ArcGis лиценца,
ЈНОП 10/2020 (на Порталу УЈН 23.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
25.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-1164/2020

GDi Solutions d.o.o.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - набавка путничких возила старости до 3 године,
ЈНОП 8/2020 (на Порталу УЈН 31.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка


Обавештење о обустави поступка
30.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.04.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 08.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге - стручни надзор над извођењем реконструкције стабилног система за дојаву пожара-II и III фаза,
ЈНМВОС 6/2020 (на Порталу УЈН 27.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1 за II фазу
 
15.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-103/20120

Петнаести корпус“ доо, Београд (носилац посла)
“TVI“ doo Београд, (члан групе)
Одлука објављена на ПЈН 21.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – систем озвучења за подршку догађајима,
ЈНМВ 9/2020 (на Порталу УЈН 23.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
13.04.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2020.
у 12 h
 
Бр. 404-118/2020-01

AVL PROJEKT INT. DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – опрема за озвучење за подршку догађајима,
ЈНМВ 5/2020 (на Порталу УЈН 17.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
30.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-96/2020-01/1

СТРИНГЕР ПЛУС ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 03.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – ауто гуме,
ЈНОП ОС 7/2020 (на Порталу УЈН 17.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.  

16.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-97/2020-01

"ТОП СТОП АУТО" ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Опел,
ЈНОП ОС 9/2020 (на Порталу УЈН 13.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.  

13.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-101/2020-01

BEL CAR DOO
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 14.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈНМВ ОС 4/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
 

Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 2


Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1 и 2
20.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.03.2020 .
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Сервис машина за офсет штампу и књиговезачког ножа Конкурсна документација

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

Бр. 109-404-91/2020-01

„Heidelberg Jugoslavija“ doо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.03.2020.

Партија 2. Сервис дорадних графичких машина Конкурсна документација

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.
Бр. 109-404-91/2020-01

„Shrooms“ doo
Обреновац
Одлука објављена на ПЈН 24.03.2020.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услугa - набавка нерезервисаних поштанских услуга
ЈНППБОПЗПП 1/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
19.03.2020. 
до 10 h

Јавно отварање
понуда и преговарање:
19.03.2020.
у 11 h
Бр. 109-404-74/2020-01

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 20.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга осветљавања офсет плоча,
ЈНОП ОС 6/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1
 
09.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-89/2020-01-1

ФУТУРА ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 24.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга графичке дораде,
ЈНОП ОС 5/2020 (на Порталу УЈН 06.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.  

08.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-88/2020-01

СЗР АМБ-ЕКОНОМИК АНДРИЋ МИЛЕНКО ПР
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 14.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – систем озвучења за подршку догађајима,
ЈНМВ 3/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација  

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

12.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 13.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –рачунарска опрема, обликовано у више посебних, истоврсних целина (партије) од 1-5 ,
ЈНОП 4/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Одлука о додели уговора 06.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.04.2020.
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П1

„Bel computers“ doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П2

„Infograf – Goti“ doo
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 3. Штампачи Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П3

„Delfi Commerce“ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 4. Мултифункционални уређаји Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П4

„Delfi Commerce“ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 5. Скенери Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П5

„JAPI COM“ DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – централна рачунарска опрема - бекап сториџ систем,
ЈНОП 3/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
03.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-84/2020

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
BEOGRAD
Одлука објављена на ПЈН 08.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће,
ЈНМВ 2/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
13.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-80/2020-01

„КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 20.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – централна рчунарска опрема – проширење капацитета vSAN сториџа,
ЈНОП 2/2020 (на Порталу УЈН 03.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
02.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-83/2020-01/1

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
BEOGRAD
Одлука објављена на ПЈН 03.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка радова – санација фасаде зграде Скупштине АП Војводине,
ЈНОП 1/2020 (на Порталу УЈН 20.02.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
23.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-73/2020-01

ALP INŽENJERING DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавањe ИП телефонске централе,
ЈНМВ 1/2020 (на Порталу УЈН 12.02.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
20.02.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.02.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-54/2020-01/1

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
БЕОГРАД
Одлука објављена на ПЈН 20.02.2020.