РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА

ПОВРАТАК |

| Web Mail | MAILING ЛИСТА |

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016 2017


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Одлуке о додели уговора о јавним набавкама 2018.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услугa - набавка нерезервисаних поштанских услуга
ЈНППБОПЗПП 1/2018 (на Порталу УЈН 12.03.2018. године)
Конкурсна документација 21.03.2018.
до 10:00 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.03.2018. 
у 11:00 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање лифтова – редовно и текуће,
ЈН МВ 7/2018 (на Порталу УЈН 06.03.2018. године)
Конкурсна документација 14.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.03.2018. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - набавка сервера, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 6/2018 (на Порталу УЈН 02.03.2018. године)
02.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – СЕРВЕРИ ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЈУ IP ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ Конкурсна документација
02 Партија 2. - СЕРВЕРИ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе
ЈН MV 6/2018 (на Порталу УЈН 02.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

12.03.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2018. 
у 12 h
 
Бр. 404-81/2018-1

ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈСКА СЕРВИСНА МРЕЖА АД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање ИП телефонске централе
ЈН MV 4/2018 (на Порталу УЈН 28.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

08.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.03.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-70/2018-1

МДС информатички инжењеринг доо
Београд-Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – графичке дораде и услуге осветљавања офсет плоча, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 5/2018 (на Порталу УЈН 28.02.2018. године)
09.03.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – УСЛУГЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

02 Партија 2. - УСЛУГЕ ОСВЕТЉАВАЊА ОФСЕТ ПЛОЧА Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 2

  Бр. 404-80/2018-П2-1

ФУТУРА ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале и сале Покрајинске владе
ЈН МВ 3/2018 (на Порталу УЈН 23.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

06.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-69/2018

„ТОП-ТЕХ“ ПР Ненад Матић
Топола
Одлука објављена на ПЈН 09.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге - одржавања система за електронско гласање
ЈН ОП 7/2018 (на Порталу УЈН 23.02.2018. године)
Конкурсна документација 26.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.03.2018.  
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге одржавања апликативног програма - одржавање информционог система материјално-финансијског пословања
ЈН ОП 5/2018 (на Порталу УЈН 20.02.2018. године)
Конкурсна документација 23.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2018.  
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм опел, тојота, мазда и субару, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП ОС 3/2018 (на Порталу УЈН 13.02.2018. године)
15.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – сервисирање возила програм опел Конкурсна документација
02 Партија 2. - сервисирање возила програм Тојота, Мазда и Субару Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН ОП ОС 4/2018 (на Порталу УЈН 08.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирог споразума

12.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-61/2018

„ТОП СТОП АУТО“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге техничког прегледа возила и вулканизерске услуге, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 2/2018 (на Порталу УЈН 07.02.2018. године)
09.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – услуге техничког прегледа возила Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

02 Партија 2. - вулканизерске услуге Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора за партију 2

  Бр. 404-53/2018-П2-1

АУТО ЦЕНТАР ШТРБАЦ ДОО
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – текстилне подне облоге, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 2/2018 (на Порталу УЈН 05.02.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

19.02.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.02.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – теписи Конкурсна документација Бр. 404-57/2018-П1/1

АТЕЉЕ АНТРЕ ДОО
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

02 Партија 2. - тепих стазе Конкурсна документација   Бр. 404-57/2018-П2/1

АТЕЉЕ АНТРЕ ДОО
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка намештаја, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 1/2018 (на Порталу УЈН 05.02.2018. године)
19.02.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.02.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – канцеларијски намештај Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Рок за подношење понуда за партију 1 је продужен до
21.02.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.02.2018.
у 11 h
Бр. је 404-55/2018/П1

Ктитор доо
Београд-Земун
Одлука објављена на ПЈН 28.02.2018.

02 Партија 2. - кoнференцијски намештај Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-55/2018-П2

Linea Milanović doo
Београд (Раковица)
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка аутомобила, обликовану у више партија од 1 до 4
ЈН ОП 1/2018 (на Порталу УЈН 01.02.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3 и 4

Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 3

05.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – набавка возила више средње класе Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Бр. 404-51/2018-1/1

Porsche SCG DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

02 Партија 2. - набавка возила средње класе Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-2/1

DOO AC INTERSREM
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

03 Партија 3. - набавка возила ниже средње класе Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-3/1

DOO AC INTERSREM
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

04 Партија 4. - набавка путничких комбија Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-4/1

"STOJANOV" DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.