РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | Web Mail

ПОВРАТАК |

 

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs
 
Архива - претходна година: јавне набавке 2019.
 

Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - сервисирање возила програм Шкода,
ЈНОП 19/2020 (на Порталу УЈН 29.05.2020. године)
 
Конкурсна документација 29.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.06.2020.
у 11 h
 
Јавна набавка добара - набавка половних возила старости до 3 године,
ЈНППСОЗПП_1/2020
 

Одлука о додели уговора
Бр.109-404-142/2020-01

АЦ ИНТЕРСРЕМ ДОО
ВЕТЕРНИК

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - сервис фотокопир апарата,
ЈНМВ 11/2020 (на Порталу УЈН 21.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

01.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –клима уређаји,
ЈНМВ 12/2020 (на Порталу УЈН 19.05.2020. године)
 
Конкурсна документација 29.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.05.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – штампа великог формата,
ЈНМВОС 10/2020 (на Порталу УЈН 11.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о о закључењу оквирног споразума

20.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.05.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-132/2020-01

СЗР ТФК СИГНУМ,Геза Карвак ПР
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге одржавањa и проширењa апликативних програма - одржавање информационог система материјално-финансијског пословања и услуге проширења информационог система материјално-финансијског пословања модулом за планирање јавних набавки и праћење реализације планских вредности,
ЈНОПОС 15/2020 (на Порталу УЈН 11.05.2020. године)
 
Конкурсна документација 10.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.06.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге – продужење лиценцe SOPHOS Endpoint protection web and mail,
ЈНОП 16/2020 (на Порталу УЈН 06.05.2020. године)
 
Конкурсна документација 05.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.06.2020.
у 11 h
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –IP телефони ниже класе са лиценцом,
ЈНМВ 7/2020 (на Порталу УЈН 24.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

08.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.05.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-115/2020-01-1

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 11.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - комуникациона активна мрежна опрема - интернет рутер и VOICE GATEWAY,
ЈНОП 12/2020 (на Порталу УЈН 23.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
25.05.2020.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2020.
у 14 h
 
Бр. 109-404-120/2020-01

Група понуђача:
AT ADVANCED TECHNOLOGIES DOO
ПЕТРОВАРАДИН
И
МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услугa - продужење лиценци за IP телефонску централу,
ЈНОП 11/2020 (на Порталу УЈН 23.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
25.05.2020.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2020.
у 13 h
 
Бр. 109-404-116/2020

МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услугa - ESRI ArcGis лиценца,
ЈНОП 10/2020 (на Порталу УЈН 23.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

25.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-1164/2020

GDi Solutions d.o.o.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - набавка путничких возила старости до 3 године,
ЈНОП 8/2020 (на Порталу УЈН 31.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка


Обавештење о обустави поступка
30.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.04.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 08.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге - стручни надзор над извођењем реконструкције стабилног система за дојаву пожара-II и III фаза,
ЈНМВОС 6/2020 (на Порталу УЈН 27.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму
 
15.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-103/20120

Петнаести корпус“ доо, Београд (носилац посла)
“TVI“ doo Београд, (члан групе)
Одлука објављена на ПЈН 21.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – систем озвучења за подршку догађајима,
ЈНМВ 9/2020 (на Порталу УЈН 23.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
13.04.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2020.
у 12 h
 
Бр. 404-118/2020-01

AVL PROJEKT INT. DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – опрема за озвучење за подршку догађајима,
ЈНМВ 5/2020 (на Порталу УЈН 17.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
30.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-96/2020-01/1

СТРИНГЕР ПЛУС ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 03.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – ауто гуме,
ЈНОП ОС 7/2020 (на Порталу УЈН 17.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму
 
16.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-97/2020-01

"ТОП СТОП АУТО" ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Опел,
ЈНОП ОС 9/2020 (на Порталу УЈН 13.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму
 
13.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-101/2020-01

BEL CAR DOO
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 14.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈНМВ ОС 4/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
 

Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 2


Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1 и 2
20.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.03.2020 .
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Сервис машина за офсет штампу и књиговезачког ножа Конкурсна документација Бр. 109-404-91/2020-01

„Heidelberg Jugoslavija“ doо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.03.2020.

Партија 2. Сервис дорадних графичких машина Конкурсна документација Бр. 109-404-91/2020-01

„Shrooms“ doo
Обреновац
Одлука објављена на ПЈН 24.03.2020.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услугa - набавка нерезервисаних поштанских услуга
ЈНППБОПЗПП 1/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
19.03.2020. 
до 10 h

Јавно отварање
понуда и преговарање:
19.03.2020.
у 11 h
Бр. 109-404-74/2020-01

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 20.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга осветљавања офсет плоча,
ЈНОП ОС 6/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1
 
09.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-89/2020-01-1

ФУТУРА ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 24.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга графичке дораде,
ЈНОП ОС 5/2020 (на Порталу УЈН 06.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму
 
08.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-88/2020-01

СЗР АМБ-ЕКОНОМИК АНДРИЋ МИЛЕНКО ПР
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 14.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – систем озвучења за подршку догађајима,
ЈНМВ 3/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација  

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

12.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 13.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –рачунарска опрема, обликовано у више посебних, истоврсних целина (партије) од 1-5 ,
ЈНОП 4/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Одлука о додели уговора 06.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.04.2020.
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П1

„Bel computers“ doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П2

„Infograf – Goti“ doo
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 3. Штампачи Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П3

„Delfi Commerce“ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 4. Мултифункционални уређаји Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П4

„Delfi Commerce“ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 5. Скенери Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П5

„JAPI COM“ DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – централна рачунарска опрема - бекап сториџ систем,
ЈНОП 3/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
03.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-84/2020

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
BEOGRAD
Одлука објављена на ПЈН 08.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће,
ЈНМВ 2/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
13.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-80/2020-01

„КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 20.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – централна рчунарска опрема – проширење капацитета vSAN сториџа,
ЈНОП 2/2020 (на Порталу УЈН 03.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
02.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-83/2020-01/1

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
BEOGRAD
Одлука објављена на ПЈН 03.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка радова – санација фасаде зграде Скупштине АП Војводине,
ЈНОП 1/2020 (на Порталу УЈН 20.02.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
23.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-73/2020-01

ALP INŽENJERING DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавањe ИП телефонске централе,
ЈНМВ 1/2020 (на Порталу УЈН 12.02.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
20.02.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.02.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-54/2020-01/1

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
БЕОГРАД
Одлука објављена на ПЈН 20.02.2020.