РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА

ПОВРАТАК |

| Web Mail | MAILING ЛИСТА |

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда пројектно техничке документације на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката у надлежности Управе, обликоване по партијама од 1 до 6,
ЈН ОП 21/2017 (на Порталу УЈН 14.06.2017. године)
14.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.07.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. израда пројектно техничке документације на санацији и адаптацији објеката у надлежности Управе Конкурсна документација
02 Партија 2. стручна мишљења и техничке контроле над пројектно техничком документацијом на санацији и адаптацији објеката у надлежности Управе Конкурсна документација  
03 Партија 3. израда пројектно техничке документације на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ Конкурсна документација
04 Партија 4. стручна мишљења и техничка контрола над пројектно техничком документацијом на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Супштине АПВ Конкурсна документација
05 Партија 5. израда пројектно техничке документације за несметану вертикалну комуникацију особа са инвалидитетом и приступним лифтом у згради Скупштине АПВ Конкурсна документација
06 Партија 6. стручна мишљења и техничка контрола над пројектно техничком документацијом за несметану вертикалну комуникацију особа са инвалидитетом и приступним лифтом у згради Скупштине АПВ Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис клима уређаја и климатизације, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН МВ 24/2017 (на Порталу УЈН 12.06.2017. године)
20.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.06.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Сервис клима уређаја Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Бр. 404-150/2017
СЗР „ФРИГОЛИКА“ НОВИ САД
Нови Сад
02 Партија 2. Сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале покрајинске владе Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка ауто опреме, резервних делова и потрошног материјала за аутомобиле обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН МВ 23/2017 (на Порталу УЈН 07.06.2017. године)

Обавештење о продужењу рока

Рок за подношење понуда је продужен до
21.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.06.2017.
у 11 h
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Набавка делова и потрошног материјала за аутомобиле марке Југо Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

02 Партија 2. Набавка ауто опреме (прва помоћ, прслуци, сајле за вучу) Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова на замени оштећених прозора у кухињи у ресторану објекта покрајинске владе
ЈН ОП 22/2017 (на Порталу УЈН 06.06.2017. године)
Конкурсна документација 06.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.07.2017. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, обликован у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 22/2017 (на Порталу УЈН 31.05.2017. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

09.06.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.06.2017.
у 12 h
 
Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - АКТУЛЕНА ВЕРЗИЈА

02 Партија 2. Ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - АКТУЛЕНА ВЕРЗИЈА

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис клима уређаја и климатизације, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 20/2017 (на Порталу УЈН 24.05.2017. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

05.6.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.6.2017.
у 11 h
 
Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Сервис клима уређаја Конкурсна документација
02 Партија 2. Сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале Покрајинске владе Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - технички преглед возила
ЈН ОП 18/2017 (на Порталу УЈН 24.05.2017. године)
Конкурсна документација 23.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.06.2017.  
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце антивирусног софтвера SOPHOS
ЈН ОП 15/2017 (на Порталу УЈН 23.05.2017. године)
Конкурсна документација 22.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.06.2017. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге мобилне телефоније
ЈН ОП 20/2017 (на Порталу УЈН 19.05.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

19.06.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.06.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-128/2017
„VIP MOBILE“ доо Београд
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда плана заштите од пожара за објекат Покрајинске владе
ЈН ОП 16/2017 (на Порталу УЈН 18.05.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора

19.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.06.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-118/2017
"TVI" doo
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 21/2017 (на Порталу УЈН 17.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

25.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-133/2017-1
JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - опрема за рад радионица - моторна опрема
ЈН МВ 19/2017 (на Порталу УЈН 15.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-124/2017
„ОМНИ-ПРОМЕТ“ ДОО
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – канцеларијски ситан инвентар
ЈН ОП 17/2017 (на Порталу УЈН 12.05.2017. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

13.06.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.06.2017.  
у 13 h
 
Бр. 404-119/2017
„SAS-CS COMPANY” ДОО Нови Сад
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање аутомобила марке Тојота, Мазда, Субару.
ЈН ОП 19/2017 (на Порталу УЈН 12.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

12.06.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.06.2017.  
у 13 h
 
Бр. 404-125/2017
„TAGO CAR“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценци за IP телефонску централу
ЈН ОП 12/2017 (на Порталу УЈН 11.5.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

09.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.06.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-109/2017-1
МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДOO БЕОГРАД
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 16/2017 (на Порталу УЈН 28.04.2017. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

10.5.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.5.2017.
у 11 h
 
Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација
02 Партија 2. Ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и угоститељски ситан инвентар обликована по партијама од 1 до 2
ЈН МВ 18/2017 (на Порталу УЈН 28.04.2017. године)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

8.5.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
8.5.2017.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за угоститељство Конкурсна документација Бр. 404-120/2017-П1
Технобиро инжењериг ДОО
Нови Сад
02 Партија 2. Ситан угоститељски инвентар Конкурсна документација   Бр. 404-120/2017-П2
Технобиро инжењериг ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручни и пројектантски надзор над набавком стабилног система за дојаву пожара извођењем радова и набавком опреме, пуштања у рад до добијања дозволе од МУП-a.
ЈН ОП 10/2017 (на Порталу УЈН 28.4.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

29.05.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.05.2017.  
у 12:30 h
 
Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – материјал за штампарију обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, и то:
Партија 1. Папир за штампарију
Партија 2. Графички репроматеријал
ЈН ОП ОС 11/2017 (на Порталу УЈН 27.4.2017. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока

Одлука о закључењу окирног споразума

Рок за подношење понуда је продужен до
01.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2017.
у 11 h
Бр. 404-108/2017-P1-3
Партија 1 – STYLOS ДОО
Нови Сад

Бр. 404-108/2017-P2-2
Партија 2 – STYLOS ДОО
Нови Сад

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - закуп путничких возила
ЈН ОП 14/2017 (на Порталу УЈН 25.04.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-112/2017
S-RENT DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање лифтова – редовно и текуће
ЈН МВ 17/2017 (на Порталу УЈН 24.04.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.05.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-113/2017-1
КРЕМЕН ДОО
Нови Сад
Обавештење о покретању поступка
Јавна набавка добара – стручна литература за 2017. годину – годишња претплата за 2017. годину, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-6
ЈН ППБОПЗПП 1/2017(на Порталу УЈН 20.04.2016. године)
Одлука о додели уговора за партије 1 - 6

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 4 i 6

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2, 3, и 5

28.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.04.2017.  
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. ЧАСОПИСИ: Буџетско рачуноводство, Правни саветник и Подсетник за директора Конкурсна документација Бр. 404-103/2017-П1/1
НИП ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР Д.О.О.
Београд
02 Партија 2. ЧАСОПИС: РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА Конкурсна документација   Бр. 404-103/2017-П2/1
РАЧУНОВОДСТВО Д.О.О.
Београд
03 Партија 3. ЧАСОПИС: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Конкурсна документација Бр. 404-103/2017-П3/1
ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Д.О.О.
Београд
04 Партија 4. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ- ПРОПРОПИСИ НЕТ Конкурсна документација

Додатне информације или појашњења бр. 1

Бр. 404-103/2017-П4/1
ИНГ-ПРО Д.О.О.
Београд
05 Партија 5. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ПАРАГРАФ LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР Конкурсна документација   Бр. 404-103/2017-П5/1
PARAGRAF LEX D.O.O.
Нови Сад
06 Партија 6. Часописи:
БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК И ДИРЕКТОР, ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ, КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, ПРИМЕНА КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Конкурсна документација   Бр. 404-103/2017-П6/1
ИПЦ ИНФОРМАТИВНИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР Д.О.О.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ИП телефонија у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
ЈН МВ 15/2017 (на Порталу УЈН 19.04.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.04.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-107/2017
МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд (Нови Београд)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Скупштине АП Војводине
ЈН ОП 9/2017 (на Порталу УЈН 12.04.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације или појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр. 2

Измене конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр. 3

Додатнe информације - појашњења бр. 4

Додатнe информације - појашњења бр. 5

Додатнe информације - појашњења бр. 6

Измене и допуне конкурсне документације бр. 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр. 7

Додатнe информације - појашњења бр. 8

Додатнe информације - појашњења бр. 9

Додатнe информације - појашњења бр. 10

Измене и допуне конкурсне документације бр. 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
22.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.05.2017.
у 11 h
Бр. 404-101/2017
Група понуђача:
1.DOO INTEC
Нови Сад
2. BALKAN SECURITY SERVICES DOO
Београд
3.DOO SPECTRA
Нови Сад
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 14/2017 (на Порталу УЈН 6.4.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

18.04.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2017.  
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - рачунарска oпрема обликована по партијама од 1 до 7, ЈН ОП 7/2017 (на Порталу УЈН 05.04.2017. године)

Одлука о додели уговора за партије од 1. до 7.

Обавештење о закљученoм уговору за партије 1, 2 и 7

Обавештење о закљученoм уговору за партије 4, 5 и 6

Обавештење о закљученoм уговору за партију 3

9.5.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
9.5.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Бр. 404-100/2017-P1
JAPI COM DOO
Нови Сад
02 Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација   Бр. 404-100/2017-P2
JAPI COM DOO
Нови Сад
03 Партија 3. Резервни делови за рачунарску опрему Конкурсна документација Бр. 404-100/2017-P3
AS COMPUTERS&TEHNOLOGY DOO
Нови Сад
04 Партија 4. Рачунарска опрема-делови за додатно уграђивање Конкурсна документација Бр. 404-100/2017-P4
ROYAL COMMERCE DOO
Бeoгрaд
05 Партија 5. Штампачи Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Рок за подношење понуда је продужен до
11.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.05.2017.
у 11 h
Бр. 404-100/2017-P5
JAPI COM
Нови Сад
06 Партија 6. Мултифункционални уређаји Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Рок за подношење понуда је продужен до
11.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.05.2017.
у 11 h
Бр. 404-100/2017-P6
JAPI COM
Нови Сад
07 Партија 7. Скенери Конкурсна документација Бр. 404-100/2017-P7
MALEX-CITY COPY SERVICE DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка - добара - потрошни материјал, резервни делови и алат за рад мајсторских радионица
ЈНОП-ОС 6/2017 (на Порталу УЈН 3.4.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

8.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
8.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-86/2017
"Боб" ДOO
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка - услуге графичке дораде
ЈН МВ 13/2017 (на Порталу УЈН 3.4.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.04.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-87/2017
CTOЈKOB ШTAMПАРИЈА ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка - услуга етажирања зграде Скупштине АП Војводине
ЈН ОП 5/2017 (на Порталу УЈН 3.4.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-84/2017
ГЕОЛИМЕС ДOO
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила –програм VOLKSWAGEN
ЈН ОП 4/2017 (на Порталу УЈН 28.03.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.04.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-67/2017
PORSCHE INTER AUTO S DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – продужење лиценце за Microsoft софтвер
ЈН ОП 8/2017 (на Порталу УЈН 27.03.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.04.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-95/2017
Група понуђача:
1.САГА ДОО
Београд
2. ИНФОРМАТИКА АД
Београд  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара клима и климатизација просторија
ЈН МВ 12/2017 (на Порталу УЈН 22.03.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
03.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.04.2017.
у 11 h
Бр. 404-80/2017-1
STEELSOFT DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-вулканизерске услуге и технички преглед возила, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈН ОП 3/2017 (на Порталу УЈН 16.03.2017. године)
18.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Вулканизерске услуге Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-66/2017
ТОП СТОП АУТО ДОО
Нови Сад
02 Партија 2. Tехнички преглед возила Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 11/2017 (на Порталу УЈН 14.3.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - поправка и лакирање паркета
ЈН МВ 10/2017 (на Порталу УЈН 13.03.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-64/2017
ГРО СТАТИК ДOO
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање ИП телефонске централе
ЈН МВ 9/2017 (на Порталу УЈН 3.3.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-63/2017-1
МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд - Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга стателитског надзора возила
ЈН МВ 8/2017 (на Порталу УЈН 28.02.2017. године)
Конкурсна документација

I Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

II Измене конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.5

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора бр. 2

Рок за подношење понуда је продужен до
21.3.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.3.2017.
у 11 h
Бр. 404-58/2017-3
,,RB General ekonomik" doо
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН МВ 7/2017 (на Порталу УЈН 27.02.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-54/2017-1
ТОП СТОП АУТО ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - деривати нафте
ЈН ОП 1/2017 (на Порталу УЈН 23.02.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
4.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
4.04.2017.
у 11 h
Бр. 404-50/2017
NIS ad
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-услуге графичке дораде, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈН МВ 6/2017 (на Порталу УЈН 23.02.2017. године)

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

03.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.03.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Услуге графичке дораде Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак
02 Партија 2. Услуге осветљавања офсет плоча Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-52/2017 П2-2
САЈНОС ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање софтверског система за електронско гласање
ЈН ОП 2/2017 (на Порталу УЈН 21.02.2017. године)
Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
24.03.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.03.2017.
у 13 h
Бр. 404-51/2017-1
ЈЕДНА МАЛА ФИРМА ДОО
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - набавка и замена светлећих тела у клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, 404-39/2017
ЈН МВ 5/2017 (на Порталу УЈН 03.02.2017. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене Конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
17.02.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.02.2017.
у 11 h
Бр. 404-39/2017-2
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 021 NS ECO FUTURA KAĆ
Каћ
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - цвеће и зеленило
ЈН МВ 4/2017 (на Порталу УЈН 01.02.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.02.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.02.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-36/2016-3
SIT SYSTEMS DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка намештаја
ЈНМВ 2/2017 (на Порталу УЈН 25.01.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације или појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.02.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.02.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-31/2016-2
КOMПAНИJA КTИTOР ДOO
Бeoгрaд – Земун
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – рестаурација ентеријера и мобилијара у кабинетима
ЈНМВ 3/2017 (на Порталу УЈН 20.01.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.01.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-27/2017-1
ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА ОПРАВКУ НАМЕШТАЈА "ШТЕП ДЕКОР" АНДРИЈА ПЕТКОВИЋ ПР
Београд (Палилула)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – Безбедносна опрема - напредни рендгенски уређај побољшан за аутоматску детекцију забрањених материјала и средстава
ЈНМВ 1/2017 (на Порталу УЈН 17.01.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.01.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-22/2017
„JUGOSCAN“ доо Београд
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале услуге одржавања апликативних програма обликоване по партијама од 1-4,
ЈН ОП 45/2016 (на Порталу УЈН 06.12.2016. године)
Одлука о додели уговора за партије 1-4

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 3

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 4

05.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.01.2017.
у 11 h
 
Бр. 404-223/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Услуга одржавања апликативног програма еКонкурси Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„PROZONE“ Д.О.О.
Нови Сад
02 Партија 2. Услуга одржавања апликативног програма еПисарница Конкурсна документација   Бр. 404-223/2016
„СРЦ СИСТЕМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“ ДОО
Београд
03 Партија 3. Услуга одржавања апликативног програма еDocumentus Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„PROZONE“ Д.О.О.
Нови Сад
04 Партија 4. Услуга одржавања апликативног програма за материјално финансијско пословање Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„M&I SYSTEMS, CO“ ДОО
Нови Сад