РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | Web Mail

ПОВРАТАК |

 

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Измена плана набавки за 2024. годину број 4

Измена плана набавки за 2024. годину број 3

Измена плана набавки за 2024. годину број 2

Измена плана набавки за 2024. годину број 1

План јавних набавки за 2024. годину


Измена плана набавки за 2023. годину број 12

Измена плана набавки за 2023. годину број 11

Измена плана набавки за 2023. годину број 10

Измена плана набавки за 2023. годину број 9

Измена плана набавки за 2023. годину број 8

Измена плана набавки за 2023. годину број 7

Измена плана набавки за 2023. годину број 6

Измена плана набавки за 2023. годину број 5

Измена плана набавки за 2023. годину број 4

Измена плана набавки за 2023. годину број 3

Измена плана набавки за 2023. годину број 2

Измена плана набавки за 2023. годину број 1

План јавних набавки за 2023. годину

Измена плана набавки за 2022. годину број 5

Измена плана набавки за 2022. годину број 4

Измена плана набавки за 2022. годину број 3

Измена плана набавки за 2022. годину број 2

Измена плана набавки за 2022. годину број 1

План јавних набавки за 2022. годину

Измена плана набавки за 2021. годину број 9

Измена плана набавки за 2021. годину број 8

Измена плана набавки за 2021. годину број 7

Измена плана набавки за 2021. годину број 6

Измена плана набавки за 2021. годину број 5

Измена плана набавки за 2021. годину број 4

Измена плана набавки за 2021. годину број 3

Измена плана набавки за 2021. годину број 2

Измена плана набавки за 2021. годину број 1

План јавних набавки за 2021. годину

У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs
 
  Јавне набавке 2020.

Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – софтверски систем за управљање, мониторинг и инвентар ИТ опреме са имплементацијом,
ЈНОП 56/2020 (на Порталу УЈН 06.11.2020. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава


Измене и допуне конкурсне документације бр. 2


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
Рок за подношење понуда је продужен до

10.12.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.12.2020.
у 11 h 

Бр. 109-404-200/2020-01

Група понуђача
Braineering IT doo Beograd
Београд
носилац посла
Панонит Нет доо Петроварадин
члан групе
Одлука објављена на ПЈН 14.12.2021.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2021. - 31.12.2022. године,
ЈНОП 33/2020 (на Порталу УЈН 09.10.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Измене конкурсне документације бр. 1


Додатне информације - појашњења бр. 2

Измене конкурсне документације бр. 2


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
09.11.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.11.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-174/2020-01-2

„ДДОР НОВИ САД“ а.д.о. Нови Сад
НОВИ САД

Одлука објављена на ПЈН 16.11.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – дигитализација пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support,
ЈНОПОС 36/2020 (на Порталу УЈН 07.10.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 2

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 10


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 11


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 12


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 13


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 14


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 15

06.11.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.11.2020.
у 11 h
 

Бр. 109-4040-179/2020-01

ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД
11000 Београд
Јеврејска 32
са подизвођачем
ТРИТОН ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд
Антифашистичке борбе 23ђ

Одлука објављена на ПЈН 10.11.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина Veeam Backup Replication Enterprise,
ЈНОП 48/2020 (на Порталу УЈН 09.09.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
09.10.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.10.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-191/2020-01-01

"BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO BEOGRAD"
Београд

Одлука објављена на ПЈН 14.10.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – продужења лиценци софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме CiskoWorks LAN Management Solution (Cisko Prime Infrastructure),
ЈНОП 50/2020 (на Порталу УЈН 04.09.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
05.10.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.10.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-193/2020-01

„МДС информатички инжењеринг“ доо
Београд

Одлука објављена на ПЈН 12.10.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – услуге одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре,
ЈНОП 40/2020 (на Порталу УЈН 24.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
23.09.2020.
до 09:30  h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.09.2020.
у 10 h
 
Бр. 1109-404-183/2020-01

„BRAINEERING IT SOLUTIONS“ ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 29.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - софтвер за виртуелизацију рачунарске мреже са имплементацијом NSX VMware,
ЈНОП 45/2020 (на Порталу УЈН 24.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
23.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-188/2020-01

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 30.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - продужење лиценце софтвера за виртуелизацију VMware vSphere,
ЈНОП 46/2020 (на Порталу УЈН 21.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
21.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-189/2020-01

„BRAINEERING IT SOLUTIONS“ ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 25.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - продужење лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја PRTG Network Monitoring,
ЈНОП 49/2020 (на Порталу УЈН 13.08.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

14.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-192/2020-01

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO BEOGRAD
Београд

Одлука објављена на ПЈН 17.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавање рачунарске опреме, обликована по партијама од 1-3,
ЈНОП 41/2020 (на Порталу УЈН 13.08.2020. године)
 
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору за партије 1 и 2

Обавештење о закљученoм уговору за партију 3
14.09.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.09.2020.
у 12 h
 
Бр. 109-404-184/2020-01

Одлука објављена на ПЈН 23.09.2020.
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Одржавање персоналних рачунара Конкурсна документација DOO AT ADVANCED TECHNOLOGIES PETROVARADIN
Петроварадин
Партија 2. Одржавање преносивих рачунара Конкурсна документација DOO AT ADVANCED TECHNOLOGIES PETROVARADIN
Петроварадин
Партија 3. Одржавање штампача и скенера Конкурсна документација LIVE COMPANY SERVIS DOO
Нови Сад
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - лиценце софтвера за даљинско управљање и администрирање Windows система SolarWinds Dameware Remote Support, 
ЈНОП 51/2020 (на Порталу УЈН 12.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
11.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-194/2020-01

EXTREME DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – редундантни приступ интернету, 
ЈНОП 55/2020 (на Порталу УЈН 12.08.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
11.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-198/2020-01

група понуђача:
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ORION TELEKOM DOO BEOGRAD - ZEMUN
Београд

ORION TELEKOM TIM DOO BEOGRAD
Београд

Одлука објављена на ПЈН 16.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - електричне енергије, 
ЈНОП 34/2020 (на Порталу УЈН 06.08.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
07.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-175/2020-01

ЈП ЕПС БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 09.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – делови за додатно уграђивање за рачунарску опрему, 
ЈНОП 38/2020 (на Порталу УЈН 31.07.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
31.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.08.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-181/2020-01

ROYAL COMMERCE DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 08.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавање серверске опреме, 
ЈНОП 39/2020 (на Порталу УЈН 27.07.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Додатне информације - појашњења бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до

27.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.08.2020.
у 11 h 

Бр. 109-404-182/2020-01

ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 31.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга реконфигурације дмз дела рачунарске мреже,
ЈНОП 43/2020 (на Порталу УЈН 24.07.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до

25.08.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.08.2020.
у 12 h 

Бр. 109-404-186/2020-01/1

„МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 26.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – софтверски систем за евиденцију ИТ ресурса са имплементацијом,
ЈНОП 31/2020 (на Порталу УЈН 24.07.2020. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.08.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-170/2020-01-1

„FALCON-TECH” PR НИКОЛА КАВЕЧАН НОВИ САД

Одлука објављена на ПЈН 27.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - материјал и инвентар за одржавање хигијене,
ЈНОПОС 29/2020 (на Порталу УЈН 24.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 5

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 6

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 7

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 8

01.09.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.09.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-165/2020-01

Sagittarius doo Subotica
Subotica
Одлука објављена на ПЈН 09.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге - израда пројекта ревизије дизајна и логичке топологије мрежне инфраструктуре,
ЈНМВ 20/2020 (на Порталу УЈН 17.07.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-178/2020-01-01

„МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 28.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – УПС уређаји за беспрекидно напајање ИТ опреме,
ЈНОП 37/2020 (на Порталу УЈН 15.07.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
17.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.08.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-180/2020-01

„IMPACT IT GROUP“ doo
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 02.09.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - храна, пиће и остали материјал за угоститељство,
ЈНОПОС 28/2020 (на Порталу УЈН 15.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 5

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 6

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 7

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 8

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 9

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 10

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 11

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 12

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 13

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 14

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 15

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 16

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 17

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 18

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 19

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 20

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 21

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 22

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 23

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 24

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 25

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 26

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 27

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 28

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 29

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 30

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 31

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 32

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 33

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 34

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 35

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 36

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 37

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 38

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 39

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 40

14.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-163/2020-01 

UNIVEREXPORT ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад
Сентандрејски пут 165.

Одлука објављена на ПЈН 27.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈНОП-ОС 32/2020 (на Порталу УЈН 14.07.2020. године)
 
Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
13.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.08.2020 .
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2022.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2022.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2022.

Бр. 109-404-173/2020-01
„SAGITTARIUS” ДОО СУБОТИЦА
Рудић улица 2, Суботица

Одлука објављена на ПЈН 21.08.2020.
Партија 2. ТОНЕРИ Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2022.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2022.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2022.

Бр. 109-404-173/2020-01

„DELFI COMMERCE” ДОО БЕОГРАД
Сурчински пут 130а, Београд

Одлука објављена на ПЈН 21.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – кoмуникациона мрежна опрема - приступни свичеви (I фаза),
ЈНОП 35/2020 (на Порталу УЈН 13.07.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.08.2020.
у 11 h
 

Бр. 109-404-177/2020-01

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД


Одлука објављена на ПЈН 13.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – израда извођачког пројекта нове оптичке рачунарске инфраструктуре, са ревизијом постојеће оптичке мреже,
ЈНМВ 19/2020 (на Порталу УЈН 09.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.07.2020.
до 09:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.07.2020.
у 10 h
 
109-404-169/2020-01

„AT ADVANCED TECHNOLOGIES“ ДОО ПЕТРОВАРАДИН
Динка Шимуновића бр.15
Петроварадин

Одлука објављена на ПЈН 27.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - заштитне маске за лице,
ЈНМВ 21/2020 (на Порталу УЈН 09.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
17.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.07.2020.
у 11 h
 
Бр.109-404-199/2020-01

„SAFEMED“ ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 17.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - опрема за угоститељство,
ЈНМВ 18/2020 (на Порталу УЈН 07.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.07.2020.
у 11 h
 
109-404-168/2020-01

ТЕХНОБИРО-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад Булевар ослобођења 3.

Одлука објављена на ПЈН 27.07.2020.
 

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – услуге имплементације редундантног веб сервера,
ЈНОП 30/2020 (на Порталу УЈН 03.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.08.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.08.2020.
у 11 h
 

Бр. 109-404-167/2020-01

Никола Кавечан пр, Агенција за пројектовање и израду компјутерских програма
FALCON-TECH Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 04.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Мазда, Тојота и Субару,
ЈНОП 25/2020 (на Порталу УЈН 01.07.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

31.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.07.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 07.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - услуге превоза аутобусом,
ЈНМВ 17/2020 (на Порталу УЈН 23.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-161/2020-01

„ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА
Бачка Паланка
Новосадски пут бр.12
Одлука објављена на ПЈН 03.07.2020.
 

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Фиат и Застава,
ЈНОП 27/2020 (на Порталу УЈН 22.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Измена конкурсне документације бр. 1


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
Рок за подношење понуда је продужен до
23.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.07.2020.
у 11 h
Бр. 109-404-162/2020-01

СТОЈАНОВ ДОО НОВИ САД
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 05.08.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Volkswagen,
ЈНОП 26/2020 (на Порталу УЈН 18.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
20.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.07.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 22.07.2020.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка добара – материјал за образовање и усавршавање запослених – стручна литература
ЈНППБОПЗПП 2/2020 (на Порталу УЈН 17.06.2020. године)

Одлука о додели уговора

25.06.2020. 
до 10 h

Јавно отварање
понуда и преговарање:
25.06.2020.
у 11 h
Број и назив партије:      
Партија 1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Конкурсна документација

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 109-404-15/2020

PUBLIC AKTIV DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 30.06.2020.

Партија 2. ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Конкурсна документација

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 109-404-15/2020

Семинари Србије
Београд
Одлука објављена на ПЈН 30.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавање Vmware Virtual infrаstructure Enterprise окружења,
ЈНОП 23/2020 (на Порталу УЈН 17.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
17.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-157/2020-01

Braineering IT Solutions d.o.o.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 20.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге одржавањa рачунарске мреже,
ЈНОП 24/2020 (на Порталу УЈН 15.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
15.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-158/2020-01

Група понуђача:
МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Београд

AT ADVANCED TECHNOLOGIES DOO
ПЕТРОВАРАДИН

Одлука објављена на ПЈН 21.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – цвеће и зеленило,
ЈНМВ-ОС 16/2020, (на Порталу УЈН 15.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације бр. 1

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Обавештење о закљученом уговору


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1
26.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-156/2020-01

„TOTAL GREEN” DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 01.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - набавка намештаја,
ЈНМВ-ОС 15/2020, (на Порталу УЈН 12.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2021.

22.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-154/2020-01-1

КОМПАНИЈА КТИТОР ДОО БЕОГРАД
ЗЕМУН
Одлука објављена на ПЈН 30.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - услуге фиксне телефоније,
ЈНОП 17/2020 (на Порталу УЈН 10.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Измене и допуне конкурсне документације бр. 1


Додатне информације - појашњења бр. 2


Додатне информације - појашњења бр. 3


Додатне информације - појашњења бр. 4

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
10.07.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.07.2020.
у 12 h
 
Бр. 109-404-144/2020-01

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 15.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - услуге мобилне телефоније,
ЈНОП 18/2020 (на Порталу УЈН 10.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1


Додатне информације - појашњења бр. 2


Додатне информације - појашњења бр. 3


Измена и допуна конкурсне документације бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 4


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
10.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-145/2020-01

„VIP MOBILE“ ДОО БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 15.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - одржавања УПС уређаја,
ЈНОП 20/2020 (на Порталу УЈН 09.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
09.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-149/2020-01

ЕНЕЛ ПС ДОО
НОВИ БЕОГРАД
Одлука објављена на ПЈН 16.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - молерско-фарбарске услуге,
ЈНОПОС 21/2020 (на Порталу УЈН 03.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2021.

03.07.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.07.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-150/202-01

BMC CONNECT DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 21.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – набавка комби теретног возила,
ЈНОП 22/2020 (на Порталу УЈН 03.06.2020. године)
 
Конкурсна документација
 
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
03.07.2020.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.07.2020.
у 9:30 h
 
Бр. 109-404-153/2020-01

СТОЈАНОВ ДОО
21000 Нови Сад
Зрењанински пут 16
Одлука објављена на ПЈН 03.07.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервис скенера и метал-детектор капије,
ЈНМВОС 14/2020 (на Порталу УЈН 02.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације бр. 1

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2021.

12.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-148/2020-01/1

JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 16.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - израда техничког решења за постављање дела нове рачунарске мреже на I и II спрату Покрајинске владе,
ЈНМВ 13/2020 (на Порталу УЈН 01.06.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
11.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.06.2020.
у 11 h
 
Бр.109-404-146/2020-01/1

AT ADVANCED TECHNOLOGIES DOO
ПЕТРОВАРАДИН
Одлука објављена на ПЈН 12.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - сервисирање возила програм Шкода,
ЈНОП 19/2020 (на Порталу УЈН 29.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.06.2020.
у 11 h
 
Бр.109-404-147/2020

ДОО АЦ ИНТЕРСРЕМ
ВЕТЕРНИК
Одлука објављена на ПЈН 02.07.2020.
 

Јавна набавка добара - набавка половних возила старости до 3 године,
ЈНППСОЗПП_1/2020
 
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Бр.109-404-142/2020-01

АЦ ИНТЕРСРЕМ ДОО
ВЕТЕРНИК

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - сервис фотокопир апарата,
ЈНМВ 11/2020 (на Порталу УЈН 21.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2020.
у 11 h
 
Бр.109-404-139/2020-01

ЖЕЉКО БАБИЋ ПР „COPY TIME“
КАЋ
Одлука објављена на ПЈН 10.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –клима уређаји,
ЈНМВ 12/2020 (на Порталу УЈН 19.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
29.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.05.2020.
у 11 h
 
Бр.1109-404-141/2020-01/1

„STEELSOFT“ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 02.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – штампа великог формата,
ЈНМВОС 10/2020 (на Порталу УЈН 11.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2022.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2022.

20.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.05.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-132/2020-01

СЗР ТФК СИГНУМ,
Геза Карвак ПР
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге одржавањa и проширењa апликативних програма - одржавање информационог система материјално-финансијског пословања и услуге проширења информационог система материјално-финансијског пословања модулом за планирање јавних набавки и праћење реализације планских вредности,
ЈНОПОС 15/2020 (на Порталу УЈН 11.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1
10.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-128/2020-01

M&I Systems Co. d.o.o.
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 10.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге – продужење лиценцe SOPHOS Endpoint protection web and mail,
ЈНОП 16/2020 (на Порталу УЈН 06.05.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
05.06.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.06.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-29/2020-01

„ СМАРТ“ ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 09.06.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –IP телефони ниже класе са лиценцом,
ЈНМВ 7/2020 (на Порталу УЈН 24.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

08.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.05.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-115/2020-01-1

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 11.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - комуникациона активна мрежна опрема - интернет рутер и VOICE GATEWAY,
ЈНОП 12/2020 (на Порталу УЈН 23.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
25.05.2020.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2020.
у 14 h
 
Бр. 109-404-120/2020-01

Група понуђача:
AT ADVANCED TECHNOLOGIES DOO
ПЕТРОВАРАДИН
И
МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услугa - продужење лиценци за IP телефонску централу,
ЈНОП 11/2020 (на Порталу УЈН 23.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
25.05.2020.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2020.
у 13 h
 
Бр. 109-404-116/2020

МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услугa - ESRI ArcGis лиценца,
ЈНОП 10/2020 (на Порталу УЈН 23.04.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
25.05.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-1164/2020

GDi Solutions d.o.o.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара - набавка путничких возила старости до 3 године,
ЈНОП 8/2020 (на Порталу УЈН 31.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка


Обавештење о обустави поступка
30.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.04.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 08.05.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуге - стручни надзор над извођењем реконструкције стабилног система за дојаву пожара-II и III фаза,
ЈНМВОС 6/2020 (на Порталу УЈН 27.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1 за II фазу
 
15.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-103/20120

Петнаести корпус“ доо, Београд (носилац посла)
“TVI“ doo Београд, (члан групе)
Одлука објављена на ПЈН 21.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – систем озвучења за подршку догађајима,
ЈНМВ 9/2020 (на Порталу УЈН 23.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
13.04.2020.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2020.
у 12 h
 
Бр. 404-118/2020-01

AVL PROJEKT INT. DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – опрема за озвучење за подршку догађајима,
ЈНМВ 5/2020 (на Порталу УЈН 17.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
30.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-96/2020-01/1

СТРИНГЕР ПЛУС ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 03.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – ауто гуме,
ЈНОП ОС 7/2020 (на Порталу УЈН 17.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.  

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2021.  

16.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-97/2020-01

"ТОП СТОП АУТО" ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Опел,
ЈНОП ОС 9/2020 (на Порталу УЈН 13.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2020.  

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2021.  

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2021.  

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2022.  

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2022.  

13.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-101/2020-01

BEL CAR DOO
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 14.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈНМВ ОС 4/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
 

Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 2


Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1 и 2
20.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.03.2020 .
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Сервис машина за офсет штампу и књиговезачког ножа Конкурсна документација

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2022.
Бр. 109-404-91/2020-01

„Heidelberg Jugoslavija“ doо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.03.2020.

Партија 2. Сервис дорадних графичких машина Конкурсна документација

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2022.
Бр. 109-404-91/2020-01

„Shrooms“ doo
Обреновац
Одлука објављена на ПЈН 24.03.2020.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услугa - набавка нерезервисаних поштанских услуга
ЈНППБОПЗПП 1/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
19.03.2020. 
до 10 h

Јавно отварање
понуда и преговарање:
19.03.2020.
у 11 h
Бр. 109-404-74/2020-01

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 20.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга осветљавања офсет плоча,
ЈНОП ОС 6/2020 (на Порталу УЈН 10.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1


Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2
 
09.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-89/2020-01-1

ФУТУРА ДОО
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 24.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга графичке дораде,
ЈНОП ОС 5/2020 (на Порталу УЈН 06.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2020.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2021.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2022.  

08.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-88/2020-01

СЗР АМБ-ЕКОНОМИК АНДРИЋ МИЛЕНКО ПР
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 14.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – систем озвучења за подршку догађајима,
ЈНМВ 3/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација  

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

12.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2020.
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 13.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара –рачунарска опрема, обликовано у више посебних, истоврсних целина (партије) од 1-5 ,
ЈНОП 4/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Одлука о додели уговора 06.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.04.2020.
у 11 h
 
 
Број и назив партије:      
Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П1

„Bel computers“ doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П2

„Infograf – Goti“ doo
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 3. Штампачи Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П3

„Delfi Commerce“ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 4. Мултифункционални уређаји Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П4

„Delfi Commerce“ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Партија 5. Скенери Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-85/2020/П5

„JAPI COM“ DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 22.04.2019.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – централна рачунарска опрема - бекап сториџ систем,
ЈНОП 3/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
03.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-84/2020

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
BEOGRAD
Одлука објављена на ПЈН 08.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће,
ЈНМВ 2/2020 (на Порталу УЈН 04.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
13.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-80/2020-01

„КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 20.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка добара – централна рчунарска опрема – проширење капацитета vSAN сториџа,
ЈНОП 2/2020 (на Порталу УЈН 03.03.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
02.04.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-83/2020-01/1

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
BEOGRAD
Одлука објављена на ПЈН 03.04.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка радова – санација фасаде зграде Скупштине АП Војводине,
ЈНОП 1/2020 (на Порталу УЈН 20.02.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
23.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2020.
у 11 h
 
Бр. 109-404-73/2020-01

ALP INŽENJERING DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.03.2020.

Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавањe ИП телефонске централе,
ЈНМВ 1/2020 (на Порталу УЈН 12.02.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору
 
20.02.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.02.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-54/2020-01/1

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
БЕОГРАД
Одлука објављена на ПЈН 20.02.2020.