РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | Web Mail

ПОВРАТАК |

 

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016 2017


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Одлуке о додели уговора о јавним набавкама 2018.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – опрема за угоститељство и угоститељски ситан инвентар, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 19/2018 (на Порталу УЈН 23.05.2018. године)
01.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Опрема за угоститељство

Конкурсна документација

   

02
Партија 2. – Ситан угоститељски инвентар Конкурсна документација    
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце за IP телефонску централу
ЈН ОП 16/2018 (на Порталу УЈН 21.05.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

20.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.06.2018.  
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – молерско - фарбарски радови
ЈН МВ 20/2018 (на Порталу УЈН 17.05.2018. године)
Конкурсна документација 28.05.2018.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.05.2018. 
у 13 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Tојота, Mазда и Субару
ЈН ОП 14/2018 (на Порталу УЈН 16.05.2018. године)
Конкурсна документација 15.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.06.2018. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – сервисирање возила програм ФИАТ, ЗАСТАВА И ШКОДА, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 15/2018 (на Порталу УЈН 15.05.2018. године)
14.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.06.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Сервисирање возила програм ШКОДА

Конкурсна документација

   

02
Партија 2. – Сервисирање возила програм ФИАТ и ЗАСТАВА Конкурсна документација    
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сателитског надзора возила
ЈН МВ 18/2018 (на Порталу УЈН 15.05.2018. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене и допуне конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Рок за подношење понуда је продужен до
29.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.05.2018.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - комуникациона активна мрежна опрема-редунданти свич
ЈН ОП 13/2018 (на Порталу УЈН 04.05.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

04.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.06.2018. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за одржавање система за електронско гласање, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 12/2018 (на Порталу УЈН 04.05.2018. године)
05.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.06.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Опрема за одржавање система за електронско гласање

Конкурсна документација

   

02
Партија 2. – Ситан инвентар за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација    
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце антивирусног софтвера Sophos
ЈН ОП 10/2018 (на Порталу УЈН 25.04.2018. године)
Конкурсна документација 25.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2018. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - канцеларијски ситан инвентар
ЈН ОП 11/2018 (на Порталу УЈН 25.04.2018. године)
Конкурсна документација 28.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.05.2018. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - графичке дораде
ЈН МВ 17/2018 (на Порталу УЈН 17.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.04.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-125/2018-2

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА
Пожега
Одлука објављена на ПЈН 27.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара-полице за архиву и магацине
ЈН МВ 12/2018 (на Порталу УЈН 13.04.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-106/2018

СЗТР МЕГАЛ БОСАНЧИЋ БОГДАН ПРЕДУЗЕТНИК
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 03.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – клима уређаја
ЈН МВ 11/2018 (на Порталу УЈН 13.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-102/2018-2

Steelsoft doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - погонско гориво
ЈН ОП 8/2018 (на Порталу УЈН 12.04.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

14.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.05.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-107/2018

НИС а.д.
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка делова и потрошног материјала за возила, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 14/2018 (на Порталу УЈН 10.04.2018. године)
Конкурсна документација 18.04.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2018. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Набавка резервних делова за возила

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

02 Партија 2. - Набавка потрошног материјала за возила

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

  Бр. 404-112/208-П2-3

ГАЗЕЛАКОМЕРЦ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ИД картице
ЈН МВ 13/2018 (на Порталу УЈН 10.04.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-111/2018-2

Pro Elite Card d.o.o.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 25.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - рестаурација мобилијара и ентеријера у кабинетима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
ЈН МВ 16/2018 (на Порталу УЈН 05.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-119/2018

ЗР „ШТЕП ДЕКОР“ БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда техничке документације функционалног радио система у VHF опсегу
ЈН МВ 8/2018 (на Порталу УЈН 29.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-97/2018

ASTEL PROJEKT DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 12.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и метал детектор капије са отклањањем кварова и заменом делова
ЈН МВ 10/2018 (на Порталу УЈН 26.03.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
05.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.04.2018.
у 11 h
Бр. 404-99/2018-1

JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 13.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис фотокопир апарата
ЈН МВ 9/2018 (на Порталу УЈН 19.03.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
02.04.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2018.
у 12 h
Бр. 404-98/2018

„COPY TIME“ КАЋ
Каћ
Одлука објављена на ПЈН 10.04.2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услугa - набавка нерезервисаних поштанских услуга
ЈНППБОПЗПП 1/2018 (на Порталу УЈН 12.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2018.
до 10:00 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.03.2018. 
у 11:00 h
 
Бр. 404-82/2018

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“
Београд
Одлука објављена на ПЈН 21.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање лифтова – редовно и текуће,
ЈН МВ 7/2018 (на Порталу УЈН 06.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.03.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-96/2018–1

ЈЕФТО ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 28.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - набавка сервера, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 6/2018 (на Порталу УЈН 02.03.2018. године)

Додатнe информације - појашњења бр.1 за партије 1 и 2

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

02.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – СЕРВЕРИ ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЈУ IP ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Бр. 404-84/2018/П1-1

MDS informatički inženjering doo
Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

02 Партија 2. - СЕРВЕРИ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-84/2018/П2-1

AT ADVANCED TECHOLOGIES doo
Петроварадин
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе
ЈН MV 6/2018 (на Порталу УЈН 02.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.03.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2018. 
у 12 h
 
Бр. 404-81/2018-1

ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈСКА СЕРВИСНА МРЕЖА АД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање ИП телефонске централе
ЈН MV 4/2018 (на Порталу УЈН 28.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.03.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-70/2018-1

МДС информатички инжењеринг доо
Београд-Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – графичке дораде и услуге осветљавања офсет плоча, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 5/2018 (на Порталу УЈН 28.02.2018. године)
09.03.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – УСЛУГЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

02 Партија 2. - УСЛУГЕ ОСВЕТЉАВАЊА ОФСЕТ ПЛОЧА Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-80/2018-П2-1

ФУТУРА ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале и сале Покрајинске владе
ЈН МВ 3/2018 (на Порталу УЈН 23.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-69/2018

„ТОП-ТЕХ“ ПР Ненад Матић
Топола
Одлука објављена на ПЈН 09.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге - одржавања система за електронско гласање
ЈН ОП 7/2018 (на Порталу УЈН 23.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-71/2018

JEDNA MALA FIRMA DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 28.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге одржавања апликативног програма - одржавање информционог система материјално-финансијског пословања
ЈН ОП 5/2018 (на Порталу УЈН 20.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-64/2018

M&I Systems Co DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 28.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм опел, тојота, мазда и субару, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП ОС 3/2018 (на Порталу УЈН 13.02.2018. године)
15.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – сервисирање возила програм опел Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирог споразума

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Бр. 404-54/2018

„BEL CAR” ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 19.03.2018.

02 Партија 2. - сервисирање возила програм Тојота, Мазда и Субару Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка за партију 2

  Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 19.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН ОП ОС 4/2018 (на Порталу УЈН 08.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2018.

12.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-61/2018

„ТОП СТОП АУТО“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге техничког прегледа возила и вулканизерске услуге, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 2/2018 (на Порталу УЈН 07.02.2018. године)
09.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – услуге техничког прегледа возила Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

02 Партија 2. - вулканизерске услуге Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

  Бр. 404-53/2018-П2-1

АУТО ЦЕНТАР ШТРБАЦ ДОО
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – текстилне подне облоге, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 2/2018 (на Порталу УЈН 05.02.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

19.02.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.02.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – теписи Конкурсна документација Бр. 404-57/2018-П1/1

АТЕЉЕ АНТРЕ ДОО
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

02 Партија 2. - тепих стазе Конкурсна документација   Бр. 404-57/2018-П2/1

АТЕЉЕ АНТРЕ ДОО
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка намештаја, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 1/2018 (на Порталу УЈН 05.02.2018. године)
19.02.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.02.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – канцеларијски намештај Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Рок за подношење понуда за партију 1 је продужен до
21.02.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.02.2018.
у 11 h
Бр. је 404-55/2018/П1

Ктитор доо
Београд-Земун
Одлука објављена на ПЈН 28.02.2018.

02 Партија 2. - кoнференцијски намештај Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-55/2018-П2

Linea Milanović doo
Београд (Раковица)
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка аутомобила, обликовану у више партија од 1 до 4
ЈН ОП 1/2018 (на Порталу УЈН 01.02.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3 и 4

Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 4

05.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – набавка возила више средње класе Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Бр. 404-51/2018-1/1

Porsche SCG DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

02 Партија 2. - набавка возила средње класе Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-2/1

DOO AC INTERSREM
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

03 Партија 3. - набавка возила ниже средње класе Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-3/1

DOO AC INTERSREM
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

04 Партија 4. - набавка путничких комбија Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-4/1

"STOJANOV" DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.