РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА

ПОВРАТАК |

| Web Mail | MAILING ЛИСТА |

АРХИВА НАБАВКЕ:
2014
2015 2016


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Одлуке о додели уговора о јавним набавкама 2017.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда елабората за утврђивање технологије на чишћењу, консолидацији и заштити камених фасада
ЈН МВ 35/2017 (на Порталу УЈН 15.08.2017. године)
Конкурсна документација 30.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.08.2017. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – тепих стазе
ЈН МВ 34/2017 (на Порталу УЈН 14.08.2017. године)
Конкурсна документација 24.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.08.2017. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - климатизација великог хола Покрајинске владе
ЈН МВ 36/2017 (на Порталу УЈН 11.08.2017. године)
Конкурсна документација 21.08.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.08.2017. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - поправке столарије и браварије у објектима у надлежности Управе
ЈН ОП 27/2017 (на Порталу УЈН 10.08.2017. године)
Конкурсна документација 11.09.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.09.2017. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – намештаја
ЈН МВ 33/2017 (на Порталу УЈН 03.08.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

14.08.2017.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2017.  
у 10 h
 
Бр. 404-201/2017-2
OPREMING DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 17.08.2017.
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – молерски-фарбарски радови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа
ЈН МВ 32/2017 (на Порталу УЈН 03.08.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

14.08.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2017.  
у 13 h
 
Бр. 404-197/2017-2
ЕНТЕРИЈЕР МОША СРБ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 17.08.2017.
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање рачунарске опреме
ЈН МВ 31/2017 (на Порталу УЈН 28.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

14.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-196/2017
JAPI COM doo
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.08.2017.
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - радови на објектима у надлежности Управе - потпорни зид са оградом
ЈН ОП 26/2017 (на Порталу УЈН 21.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

21.08.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.08.2017. 
у 13 h
 
Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале покрајинске владе
ЈН МВ 30/2017 (на Порталу УЈН 21.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.07.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.07.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-190/2017
СЗР „ФРИГОЛИКА“ ПР МИЛИВОЈ ЈАНКОВИЋ
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање серверске опреме
ЈН МВ 28/2017 (на Порталу УЈН 21.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.07.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-176/2017-1

Група понуђача:
1."PAN COMPUTERS" DOO
Нови Сад
2."SYSTEM ONE" DOO
Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-одржавање Vmware Virtual infrastructure Enterprise окружења
ЈН ОП 25/2017 (на Порталу УЈН 21.07.2017. године)
Конкурсна документација 21.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.08.2017.  
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – климатизација великог хола и канцеларија у објектима у надлежности Управе, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 29/2017 (на Порталу УЈН 17.07.2017. године)
27.07.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.07.2017.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. климатизација великог хола Покрајинске владе Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак
02 Партија 2. набавка клима уређаја сплит систем Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-178/2017
„STEELSOFT” ДОО БЕОГРАД
Београд (Земун)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара
ЈН МВ 25/2017 (на Порталу УЈН 17.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.07.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-163/2017-2
ВУЛКАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавања САН инфраструктуре
ЈН МВ 27/2017 (на Порталу УЈН 12.07.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.07.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-169/2017
„DIGIT“ ДОО
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - капитално одржавање зграда и објеката у надлежности управе, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 3
ЈН ОП 23/2017 (на Порталу УЈН 6.07.2017. године)

Одлука о додели уговора за партије од 1 до 3

Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 3

08.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.08.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Радови на поправци крова и подрумских просторија од продора воде у зградама у надлежности управе Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Бр. 404-159/2017-1/2
НПН ГРАДЊА ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.08.2017.
02 Партија 2. Радови на поправци инсталације водовода, хидрантског вода, канализације са пратећим радовима Конкурсна документација   Бр. 404-159/2017-2/1
ДОО БОБ
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.08.2017.
03 Партија 3. Радови на реновирању аутоперионице у аутосервису наручиоца Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

  Бр. 404-159/2017-3/1
ДОО БОБ
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.08.2017.
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 3
ЈН МВ 26/2017 (на Порталу УЈН 5.07.2017. године)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партије од 1 до 3

14.07.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.07.2017.
у 13 h
 
Бр. 404-164/2017
„ЈЕДНА МАЛА ФИРМА“ ДОО
Бeoгрaд
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација
02 Партија 2. Ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација  
03 Партија 3. Touch panel за управљање конференцијским системом за електронско гласање Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручни и пројектантски надзор над набавком стабилног система за дојаву пожара извођењем радова и набавком опреме, пуштања у рад до добијања дозволе од МУП-a
ЈН ОП 24/2017 (на Порталу УЈН 28.06.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.07.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-162/2017-1
INSTITUT ZA BEZBEDNOST I PREVENTIVNI INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда пројектно техничке документације на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката у надлежности Управе, обликоване по партијама од 1 до 6,
ЈН ОП 21/2017 (на Порталу УЈН 14.06.2017. године)

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр. 2

Одлука о додели уговора за партије од 1 до 6

Обавештење о закљученом уговору за партије од 1 до 6

14.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.07.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. израда пројектно техничке документације на санацији и адаптацији објеката у надлежности Управе Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-1/1

Група понуђача:
1.Global Substation Solutions DOO
Нови Београд
2.Midvej MGV DOO
Нови Београд
02 Партија 2. стручна мишљења и техничке контроле над пројектно техничком документацијом на санацији и адаптацији објеката у надлежности Управе Конкурсна документација   Бр. 404-142/2017-2/2

Група понуђача:
1.EG ING DOO NOVI SAD
Нови Сад
2.DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD
Нови Сад

3.DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD
Нови Сад
03 Партија 3. израда пројектно техничке документације на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-3/1
Global Substation Solutions DOO
Нови Београд
04 Партија 4. стручна мишљења и техничка контрола над пројектно техничком документацијом на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Супштине АПВ Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-4/1

Група понуђача:
1.EG ING DOO NOVI SAD
Нови Сад
2.DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD
Нови Сад
05 Партија 5. израда пројектно техничке документације за несметану вертикалну комуникацију особа са инвалидитетом и приступним лифтом у згради Скупштине АПВ Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-5/1

Група понуђача:
1.Global Substation Solutions DOO
Нови Београд
2.Midvej MGV DOO
Нови Београд
06 Партија 6. стручна мишљења и техничка контрола над пројектно техничком документацијом за несметану вертикалну комуникацију особа са инвалидитетом и приступним лифтом у згради Скупштине АПВ Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-6/1

Група понуђача:
1.Пројектни биро Вучковић, Душко Вучковић ПР
Сремска Каменица
2.Пословни објекти АД
Београд

3.Институт за безбедност и хуманизацију рада ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис клима уређаја и климатизације, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН МВ 24/2017 (на Порталу УЈН 12.06.2017. године)
20.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.06.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Сервис клима уређаја Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Бр. 404-150/2017
СЗР „ФРИГОЛИКА“ НОВИ САД
Нови Сад
02 Партија 2. Сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале покрајинске владе Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка ауто опреме, резервних делова и потрошног материјала за аутомобиле обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН МВ 23/2017 (на Порталу УЈН 07.06.2017. године)

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

Рок за подношење понуда је продужен до
21.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.06.2017.
у 11 h
Бр. 404-146/2017
TOP STOP AUTO DOO
Нови Сад
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Набавка делова и потрошног материјала за аутомобиле марке Југо Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

02 Партија 2. Набавка ауто опреме (прва помоћ, прслуци, сајле за вучу) Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова на замени оштећених прозора у кухињи у ресторану објекта покрајинске владе
ЈН ОП 22/2017 (на Порталу УЈН 06.06.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.07.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-149/2017-1
ДOO "БОБ"
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, обликован у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 22/2017 (на Порталу УЈН 31.05.2017. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

09.06.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.06.2017.
у 12 h
 
Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - АКТУЛЕНА ВЕРЗИЈА

02 Партија 2. Ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - АКТУЛЕНА ВЕРЗИЈА

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис клима уређаја и климатизације, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 20/2017 (на Порталу УЈН 24.05.2017. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

05.6.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.6.2017.
у 11 h
 
Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Сервис клима уређаја Конкурсна документација
02 Партија 2. Сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале Покрајинске владе Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - технички преглед возила
ЈН ОП 18/2017 (на Порталу УЈН 24.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.06.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-121/2017
АУТОМОТО-ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ДOO
Зрењанин
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце антивирусног софтвера SOPHOS
ЈН ОП 15/2017 (на Порталу УЈН 23.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.06.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-117/2017
СMAPT-ДOO ЗA ПPOИЗBOДЊУ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ, НОВИ САД
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге мобилне телефоније
ЈН ОП 20/2017 (на Порталу УЈН 19.05.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о закљученом уговору

19.06.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.06.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-128/2017
„VIP MOBILE“ доо Београд
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда плана заштите од пожара за објекат Покрајинске владе
ЈН ОП 16/2017 (на Порталу УЈН 18.05.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.06.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-118/2017
"TVI" doo
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 21/2017 (на Порталу УЈН 17.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-133/2017-1
JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - опрема за рад радионица - моторна опрема
ЈН МВ 19/2017 (на Порталу УЈН 15.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-124/2017
„ОМНИ-ПРОМЕТ“ ДОО
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – канцеларијски ситан инвентар
ЈН ОП 17/2017 (на Порталу УЈН 12.05.2017. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.06.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.06.2017.  
у 13 h
 
Бр. 404-119/2017
„SAS-CS COMPANY” ДОО Нови Сад
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање аутомобила марке Тојота, Мазда, Субару.
ЈН ОП 19/2017 (на Порталу УЈН 12.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.06.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.06.2017.  
у 13 h
 
Бр. 404-125/2017
„TAGO CAR“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценци за IP телефонску централу
ЈН ОП 12/2017 (на Порталу УЈН 11.5.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.06.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-109/2017-1
МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДOO БЕОГРАД
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 16/2017 (на Порталу УЈН 28.04.2017. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

10.5.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.5.2017.
у 11 h
 
Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација
02 Партија 2. Ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и угоститељски ситан инвентар обликована по партијама од 1 до 2
ЈН МВ 18/2017 (на Порталу УЈН 28.04.2017. године)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

8.5.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
8.5.2017.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за угоститељство Конкурсна документација Бр. 404-120/2017-П1
Технобиро инжењериг ДОО
Нови Сад
02 Партија 2. Ситан угоститељски инвентар Конкурсна документација   Бр. 404-120/2017-П2
Технобиро инжењериг ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручни и пројектантски надзор над набавком стабилног система за дојаву пожара извођењем радова и набавком опреме, пуштања у рад до добијања дозволе од МУП-a.
ЈН ОП 10/2017 (на Порталу УЈН 28.4.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

29.05.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.05.2017.  
у 12:30 h
 
Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – материјал за штампарију обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, и то:
Партија 1. Папир за штампарију
Партија 2. Графички репроматеријал
ЈН ОП ОС 11/2017 (на Порталу УЈН 27.4.2017. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом овкирном споразуму

Рок за подношење понуда је продужен до
01.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2017.
у 11 h
Бр. 404-108/2017-P1-3
Партија 1 – STYLOS ДОО
Нови Сад

Бр. 404-108/2017-P2-2
Партија 2 – STYLOS ДОО
Нови Сад

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - закуп путничких возила
ЈН ОП 14/2017 (на Порталу УЈН 25.04.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-112/2017
S-RENT DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање лифтова – редовно и текуће
ЈН МВ 17/2017 (на Порталу УЈН 24.04.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.05.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-113/2017-1
КРЕМЕН ДОО
Нови Сад
Обавештење о покретању поступка
Јавна набавка добара – стручна литература за 2017. годину – годишња претплата за 2017. годину, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-6
ЈН ППБОПЗПП 1/2017(на Порталу УЈН 20.04.2016. године)
Одлука о додели уговора за партије 1 - 6

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 4 i 6

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2, 3, и 5

28.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.04.2017.  
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. ЧАСОПИСИ: Буџетско рачуноводство, Правни саветник и Подсетник за директора Конкурсна документација Бр. 404-103/2017-П1/1
НИП ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР Д.О.О.
Београд
02 Партија 2. ЧАСОПИС: РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА Конкурсна документација   Бр. 404-103/2017-П2/1
РАЧУНОВОДСТВО Д.О.О.
Београд
03 Партија 3. ЧАСОПИС: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Конкурсна документација Бр. 404-103/2017-П3/1
ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Д.О.О.
Београд
04 Партија 4. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ- ПРОПРОПИСИ НЕТ Конкурсна документација

Додатне информације или појашњења бр. 1

Бр. 404-103/2017-П4/1
ИНГ-ПРО Д.О.О.
Београд
05 Партија 5. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ПАРАГРАФ LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР Конкурсна документација   Бр. 404-103/2017-П5/1
PARAGRAF LEX D.O.O.
Нови Сад
06 Партија 6. Часописи:
БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК И ДИРЕКТОР, ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ, КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, ПРИМЕНА КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Конкурсна документација   Бр. 404-103/2017-П6/1
ИПЦ ИНФОРМАТИВНИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР Д.О.О.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ИП телефонија у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
ЈН МВ 15/2017 (на Порталу УЈН 19.04.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.04.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-107/2017
МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд (Нови Београд)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Скупштине АП Војводине
ЈН ОП 9/2017 (на Порталу УЈН 12.04.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације или појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр. 2

Измене конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр. 3

Додатнe информације - појашњења бр. 4

Додатнe информације - појашњења бр. 5

Додатнe информације - појашњења бр. 6

Измене и допуне конкурсне документације бр. 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр. 7

Додатнe информације - појашњења бр. 8

Додатнe информације - појашњења бр. 9

Додатнe информације - појашњења бр. 10

Измене и допуне конкурсне документације бр. 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
22.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.05.2017.
у 11 h
Бр. 404-101/2017
Група понуђача:
1.DOO INTEC
Нови Сад
2. BALKAN SECURITY SERVICES DOO
Београд
3.DOO SPECTRA
Нови Сад
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 14/2017 (на Порталу УЈН 6.4.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

18.04.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2017.  
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - рачунарска oпрема обликована по партијама од 1 до 7, ЈН ОП 7/2017 (на Порталу УЈН 05.04.2017. године)

Одлука о додели уговора за партије од 1. до 7.

Обавештење о закљученoм уговору за партије 1, 2 и 7

Обавештење о закљученoм уговору за партије 4, 5 и 6

Обавештење о закљученoм уговору за партију 3

9.5.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
9.5.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Бр. 404-100/2017-P1
JAPI COM DOO
Нови Сад
02 Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација   Бр. 404-100/2017-P2
JAPI COM DOO
Нови Сад
03 Партија 3. Резервни делови за рачунарску опрему Конкурсна документација Бр. 404-100/2017-P3
AS COMPUTERS&TEHNOLOGY DOO
Нови Сад
04 Партија 4. Рачунарска опрема-делови за додатно уграђивање Конкурсна документација Бр. 404-100/2017-P4
ROYAL COMMERCE DOO
Бeoгрaд
05 Партија 5. Штампачи Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Рок за подношење понуда је продужен до
11.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.05.2017.
у 11 h
Бр. 404-100/2017-P5
JAPI COM
Нови Сад
06 Партија 6. Мултифункционални уређаји Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Рок за подношење понуда је продужен до
11.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.05.2017.
у 11 h
Бр. 404-100/2017-P6
JAPI COM
Нови Сад
07 Партија 7. Скенери Конкурсна документација Бр. 404-100/2017-P7
MALEX-CITY COPY SERVICE DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка - добара - потрошни материјал, резервни делови и алат за рад мајсторских радионица
ЈНОП-ОС 6/2017 (на Порталу УЈН 3.4.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

8.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
8.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-86/2017
"Боб" ДOO
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка - услуге графичке дораде
ЈН МВ 13/2017 (на Порталу УЈН 3.4.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.04.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-87/2017
CTOЈKOB ШTAMПАРИЈА ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка - услуга етажирања зграде Скупштине АП Војводине
ЈН ОП 5/2017 (на Порталу УЈН 3.4.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-84/2017
ГЕОЛИМЕС ДOO
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила –програм VOLKSWAGEN
ЈН ОП 4/2017 (на Порталу УЈН 28.03.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.04.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-67/2017
PORSCHE INTER AUTO S DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – продужење лиценце за Microsoft софтвер
ЈН ОП 8/2017 (на Порталу УЈН 27.03.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.04.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-95/2017
Група понуђача:
1.САГА ДОО
Београд
2. ИНФОРМАТИКА АД
Београд  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара клима и климатизација просторија
ЈН МВ 12/2017 (на Порталу УЈН 22.03.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
03.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.04.2017.
у 11 h
Бр. 404-80/2017-1
STEELSOFT DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-вулканизерске услуге и технички преглед возила, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈН ОП 3/2017 (на Порталу УЈН 16.03.2017. године)
18.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Вулканизерске услуге Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-66/2017
ТОП СТОП АУТО ДОО
Нови Сад
02 Партија 2. Tехнички преглед возила Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 11/2017 (на Порталу УЈН 14.3.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - поправка и лакирање паркета
ЈН МВ 10/2017 (на Порталу УЈН 13.03.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-64/2017
ГРО СТАТИК ДOO
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање ИП телефонске централе
ЈН МВ 9/2017 (на Порталу УЈН 3.3.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-63/2017-1
МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд - Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга стателитског надзора возила
ЈН МВ 8/2017 (на Порталу УЈН 28.02.2017. године)
Конкурсна документација

I Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

II Измене конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.5

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
21.3.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.3.2017.
у 11 h
Бр. 404-58/2017-3
,,RB General ekonomik" doо
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН МВ 7/2017 (на Порталу УЈН 27.02.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-54/2017-1
ТОП СТОП АУТО ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - деривати нафте
ЈН ОП 1/2017 (на Порталу УЈН 23.02.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
4.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
4.04.2017.
у 11 h
Бр. 404-50/2017
NIS ad
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-услуге графичке дораде, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈН МВ 6/2017 (на Порталу УЈН 23.02.2017. године)

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

03.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.03.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Услуге графичке дораде Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак
02