РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | Web Mail

ПОВРАТАК |

 

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs
 
Архива - претходна година: јавне набавке 2019.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуде
Јавна набавка радова – санација фасаде зграде Скупштине АП Војводине,
ЈНОП 1/2020 (на Порталу УЈН 20.02.2020. године)
 
Конкурсна документација 23.03.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2020.
у 11 h
 
 
Позив за подношење понуде
Јавна набавка услуга – одржавањe ИП телефонске централе,
ЈНМВ 1/2020 (на Порталу УЈН 12.02.2020. године)
 
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
20.02.2020.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.02.2020.
у 11 h
 
Бр. 404-54/2020-01/1

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
БЕОГРАД
Одлука објављена на ПЈН 20.02.2020.