РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | Web Mail

ПОВРАТАК |

 

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016 2017 2018


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Одлуке о додели уговора о јавним набавкама 2019.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирања возила програм Фиат и Застава
ЈНОП 06/2019 (на Порталу УЈН 14.02.2019. године)
Конкурсна документација 19.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.03.2019.
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – техничког прегледа возила
ЈНОП 07/2019 (на Порталу УЈН 14.02.2019. године)
Конкурсна документација 18.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.03.2019.
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – вулканизерске услуге
ЈНОП 05/2019 (на Порталу УЈН 14.02.2019. године)
Конкурсна документација 18.03.2019.
до 11h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.03.2019.
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Шкода
ЈНОП 04/2019 (на Порталу УЈН 13.02.2019. године)
Конкурсна документација 15.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.03.2019.
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – софтверски пакет Adobe creative Cloud
ЈНОП 03/2019 (на Порталу УЈН 12.02.2019. године)
Конкурсна документација 14.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.03.2019.
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - рачунарска опрема, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 5
ЈН ОП 2/2019 (на Порталу УЈН 11.02.2019. године)
13.03.2019.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2019.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

02 Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

 
03 Партија 3. Штампачи Конкурсна документација  
04 Партија 4. Мултифункционални уређаји Конкурсна документација  
05 Партија 5. Скенери Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - санација станова у јавној својини АПВ
ЈНОП 01/2019 (на Порталу УЈН 07.02.2019. године)
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

11.03.2019.
до 10h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.03.2019.
у 11 h