РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА

ПОВРАТАК |

| Web Mail | MAILING ЛИСТА |

АРХИВА НАБАВКЕ:
2013
2014 2015 2016


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара клима и климатизација просторија
ЈН МВ 12/2017 (на Порталу УЈН 22.03.2017. године)
Конкурсна документација 30.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.03.2017.  
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-вулканизерске услуге и технички преглед возила, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈН ОП 3/2017 (на Порталу УЈН 16.03.2017. године)
18.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Вулканизерске услуге Конкурсна документација
02 Партија 2. Tехнички преглед возила Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 11/2017 (на Порталу УЈН 14.3.2017. године)
Конкурсна документација 22.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.03.2017.  
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - поправка и лакирање паркета
ЈН МВ 10/2017 (на Порталу УЈН 13.03.2016. године)
Конкурсна документација 23.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2017. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање ИП телефонске централе
ЈН МВ 9/2017 (на Порталу УЈН 3.3.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-63/2017-1
МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд - Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга стателитског надзора возила
ЈН МВ 8/2017 (на Порталу УЈН 28.02.2017. године)
Конкурсна документација

I Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

II Измене конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.5

Рок за подношење понуда је продужен до
21.3.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.3.2017.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН МВ 7/2017 (на Порталу УЈН 27.02.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

07.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-54/2017-1
ТОП СТОП АУТО ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - деривати нафте
ЈН ОП 1/2017 (на Порталу УЈН 23.02.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

27.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.03.2017. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-услуге графичке дораде, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈН МВ 6/2017 (на Порталу УЈН 23.02.2017. године)

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

03.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.03.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Услуге графичке дораде Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обустављен поступак
02 Партија 2. Услуге осветљавања офсет плоча Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

  Бр. 404-52/2017 П2-2
САЈНОС ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање софтверског система за електронско гласање
ЈН ОП 2/2017 (на Порталу УЈН 21.02.2017. године)
Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Рок за подношење понуда је продужен до
24.03.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.03.2017.
у 13 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - набавка и замена светлећих тела у клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, 404-39/2017
ЈН МВ 5/2017 (на Порталу УЈН 03.02.2017. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене Конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
17.02.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.02.2017.
у 11 h
Бр. 404-39/2017-2
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 021 NS ECO FUTURA KAĆ
Каћ
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - цвеће и зеленило
ЈН МВ 4/2017 (на Порталу УЈН 01.02.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.02.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.02.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-36/2016-3
SIT SYSTEMS DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка намештаја
ЈНМВ 2/2017 (на Порталу УЈН 25.01.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације или појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.02.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.02.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-31/2016-2
КOMПAНИJA КTИTOР ДOO
Бeoгрaд – Земун
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – рестаурација ентеријера и мобилијара у кабинетима
ЈНМВ 3/2017 (на Порталу УЈН 20.01.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.01.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-27/2017-1
ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА ОПРАВКУ НАМЕШТАЈА "ШТЕП ДЕКОР" АНДРИЈА ПЕТКОВИЋ ПР
Београд (Палилула)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – Безбедносна опрема - напредни рендгенски уређај побољшан за аутоматску детекцију забрањених материјала и средстава
ЈНМВ 1/2017 (на Порталу УЈН 17.01.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.01.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-22/2017
„JUGOSCAN“ доо Београд
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале услуге одржавања апликативних програма обликоване по партијама од 1-4,
ЈН ОП 45/2016 (на Порталу УЈН 06.12.2016. године)
Одлука о додели уговора за партије 1-4

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 3

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 4

05.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.01.2017.
у 11 h
 
Бр. 404-223/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Услуга одржавања апликативног програма еКонкурси Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„PROZONE“ Д.О.О.
Нови Сад
02 Партија 2. Услуга одржавања апликативног програма еПисарница Конкурсна документација   Бр. 404-223/2016
„СРЦ СИСТЕМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“ ДОО
Београд
03 Партија 3. Услуга одржавања апликативног програма еDocumentus Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„PROZONE“ Д.О.О.
Нови Сад
04 Партија 4. Услуга одржавања апликативног програма за материјално финансијско пословање Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„M&I SYSTEMS, CO“ ДОО
Нови Сад