РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Владе АПВ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА 2014

Управа за заједничке послове покрајинских органа

ПОВРАТАК - УПРАВА

НАБАВКЕ - ТЕКУЋА ГОДИНА


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Назив јавне набавке Документација Рок за
достављање
понуда
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добра - електрична енергија са потпуним снабдевањем за 2015.годину
ЈН ОП 33/2014
(на Порталу УЈН 02.12.2014. године)
  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Рок за подношење понуда је продужен до
12.01.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.01.2015.
у 11 h
Jавнa набавкa услуга - услуге L2VPN-a и директног приступа интернету
ЈН ППСОПЗПП 5/2014
(на Порталу УЈН 02.12.2014. године)
  Обавештење о закљученом уговору    
Jавнa набавкa добара – уређаји за пречишћавање воде – покретне фабрике воде
ЈН ППСОПЗПП 6/2014
(на Порталу УЈН 01.12.2014. године)
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

   
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa услуга – израда главног пројекта за проширење система за евиденцију радног времена и контролу приступа постављањем заштитних баријера
ЈН МВ 33/2014
(на Порталу УЈН 20.11.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

01.12.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.12.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2015. – 31.12.2015.године
ЈН ОП 32/2014
(на Порталу УЈН 14.11.2014. године)
  Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - актуелна верзија

Измене Конкурсне документације бр.1

Допуна Конкурсне документације бр. 1

Допуна Конкурсне документације бр. 2

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

15.12.2014.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.12.2014. 
у 12 h
 
Јавна набавка добара – апликативни програм за реализацију стратегије е-управе покрајинских органа, обликованa у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН ЈНППБОПЗПП 3/2014
  Обавештење о покретању ППБОПЗПП

Обавештење о обустави поступка

13.11.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.11.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине  Конкурсна документација  
02 Партија 2. Софтверски систем за административне регистре о институцијама чији је оснивач Покрајинска влада или Скупштина АП Војводине  Конкурсна документација  
Јавна набавка услуга - услуге продужења лиценци, обликована у више истоврсних, посебних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ППСОПЗПП 4/2014
(на Порталу УЈН 14.08.2014. године)
     
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Продужење лиценце софтвера за help-desk MenageEngine ServiceDesk Plus   Обавештење о закљученом уговору  
02 Партија 2. Одржавање Microsoft инфраструктуре  Обавештење о закљученом уговору  
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa услуга – одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством,програма за јавне набавке и програма за евиденцију у финансијском пословању
ЈН ОП 31/2014
(на Порталу УЈН 17.10.2014. године)
  Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
17.11.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.11.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa услуга – услуге испоруке тв сигнала и приступа интернету
ЈН ОП 30/2014
(на Порталу УЈН 10.10.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

10.11.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.11.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добара – IP телефонија у згради Покрајинске владе и Скупштине АПВ
ЈН МВ 32/2014
(на Порталу УЈН 29.09.2014. године)
  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

07.10.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.10.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добара – метал ручни детектори и МД капија
ЈН МВ 31/2014
(на Порталу УЈН 23.09.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

03.10.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.10.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa услуге – фиксна телефонија
ЈН ОП 21/2014
(на Порталу УЈН 15.09.2014. године)
  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Измене Конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом уговору


Рок за подношење понуда је продужен до
20.10.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.10.2014.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавкa добара - апликативни програми за реализацију стратегије е-Управе покрајинских органа, обликоване у више истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 29/2014
(на Порталу УЈН 12.09.2014. године)
  Обавештење о обустави поступка 13.10.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.10.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине  Конкурсна документација  
02 Партија 2. Софтверски систем за административне регистре о институцијама чији је оснивач Скупштина АП Војводине или Покрајинска влада  Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa радова - санација и адаптација тоалета са заменом вик-а са одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за централну топлу воду у згради Скупштине АПВ, улица Владике Платона бб, Нови Сад
ЈН ОП 27/2014
(на Порталу УЈН 08.09.2014. године)
  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом уговору
08.10.2014.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.10.2014. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добара – уређаји за пречишћавање воде – покретне фабрике воде
ЈН ОП 28/2014
(на Порталу УЈН 05.09.2014. године)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Допуна Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступака

06.10.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.10.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa услуга - услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством, програма за јавне набавке и програма за евиденцију у финансијском пословању
ЈН ОП 26/2014
(на Порталу УЈН 14.08.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

15.09.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.09.2014. 
у 11 h
 
Jавнa набавкa радова на текућем одржавању зграда и објеката, обликованa по партијама од 1 до 2
ЈН ППСОПЗПП 3/2014
(на Порталу УЈН 14.08.2014. године)
  Обавештење о закљученом уговору    
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Замена старих фасадних опшива, окапница, од поцинкованог лима са новим и са заменом олучних вертикала са поправком камене фасаде у административној згради на Булевару Михајла Пупина бр.10 у Новом Саду   
02 Партија 2. Замена крова на аутоматској станици мониторинга амбијенталног ваздуха у Зрењанину   
Позив за подношење понуда
Јавна набавкa услуга - услуге комуникације - интернет, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 24/2014
(на Порталу УЈН 11.08.2014. године)
  Обавештење о обустави поступка  
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Услуге L2VPN-a и директног приступа интернету  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

10.09.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.09.2014. 
у 11 h
 
02 Партија 2. Услуге испоруке ТВ сигнала и приступа интернету  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Рок за подношење понуда је продужен до
16.09.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.09.2014.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добара- лиценце за Microsoft софтвер
ЈН ОП 25/2014
(на Порталу УЈН 08.08.2014. године)
  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

08.09.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.09.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавкa добара -рачунарска и мрежна опрема, обликована по партијама од 1-9
ЈН ОП 22/2014
(на Порталу УЈН 31.07.2014. године)
  Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 3

Обавештење о закљученом уговору

01.09.2014.
до 09 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.09.2014. 
у 10 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Централна рачунарска опрема-Blade server  Конкурсна документација  
02 Партија 2. Персонални рачунари  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
03 Партија 3. Штампачи и скенери  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.4

 
04 Партија 4. Мрежна опрема - комуникациона мрежна опрема  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 2


Обавештење о закљученом уговору за партију 4

 
05 Партија 5. Електронска опрема - видео пројектори   Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 5

  Измене и допуне Конкурсне документације бр. 6

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 
06 Партија 6. Резервни делови за рачунарску опрему  Конкурсна документација  
07 Партија 7. Читач бар-кодова  Конкурсна документација  
08 Партија 8. Преносиви рачунари  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.2

Измене и допуне Конкурсне документације бр.5

Додатне информације - појашњења бр. 4

 
09 Партија 9. Преносиви рачунари са Touch Screen-oм  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.3

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда планова превенције и стручни пројектантски надзор, обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 3
ЈН ОП 23/2014
(на Порталу УЈН 28.07.2014. године)
  Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3 27.08.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.08.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Израда плана превенције над санацијом и адаптацијом тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за централну топлу воду и њене припреме  Конкурсна документација  
02 Партија 2. Стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за централну топлу воду  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Додатне информације - појашњења бр. 3

Обавештење о закљученом уговору

 
03 Партија 3. Израда плана превенције над поправком хидроизолације дела равног крова на тераси са постављањем камена  Конкурсна документација  
Јавна набавка услуга – услуге одржавања софтвера, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 8 и то Партија 7 - услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством и програма јавне набавке,
ЈН ППСОПЗПП 2/2014
(на Порталу УЈН 25.07.2014. године)
  Обавештење о обустави поступка    
Позив за подношење понуда
Јавна набавкa услуга - услуге продужења лиценци, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 10
ЈН ОП 19/2014
(на Порталу УЈН 18.07.2014. године)
  Обавештење о закљученом уговору

18.08.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.08.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Продужење лиценце софтвера за help-desk MenageEngine ServiceDesk Plus  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 
02 Партија 2. Продужење лиценце софтвера за виртуелизацију - Vmware vSphere  Конкурсна документација  
03 Партија 3. Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности web сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner   Конкурсна документација  
04 Партија 4. Продужење лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме - Ciscoworks LAN Management   Конкурсна документација  
05 Партија 5. Продужење лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја -PRTG Network Monitor   Конкурсна документација  
06 Партија 6. Продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина - Veeam Backup & Replication Enterprise   Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
07 Партија 7. Продужење лиценце софтвера за виртуелизацију Desktop рачунара  Конкурсна документација  
08 Партија 8. Продужење лиценце софтвера за даљинско управљање и администрирање Windows система - Dameware Remote support   Конкурсна документација  
09 Партија 9. Одржавање софтвера за сигуран приступ мрежној опреми – VanDyke Secure CRT  Конкурсна документација  
10 Партија 10. Одржавање Microsoft инфраструктуре  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa услуга – сервисирање клима уређаја
ЈН МВ 30/2014
(на Порталу УЈН 18.07.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

28.07.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.07.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добара – набавка индекса за полагања ECDL курса са услугом добијања дозволе за тестинг центар
ЈН ОП 20/2014
(на Порталу УЈН 17.07.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

18.08.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.08.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис термичких и расхладних уређаја, обликованa у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 28/2014
(на Порталу УЈН 14.07.2014. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-2 23.07.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.07.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Сервис термичких и расхладних уређаја  Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Сервисирање машине за судове „Winterhalter“  Конкурсна документација

 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa услуга – ревизија трафостанице Извршно веће,
ЈН МВ 29/2014
(на Порталу УЈН 07.07.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

22.07.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.07.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – материјал за одржавање информационих система, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 - 4,
ЈН МВ 27/2014
(на Порталу УЈН 03.07.2014. године)
  17.07.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.07.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Материјал за одржавање рачунарског система-мрежа пасивни део Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Материјал за одржавање телекомуникационог система Конкурсна документација

 
03 Партија 3. Материјал за одржавање разгласа, видео бима, снимања седница Конкурсна документација

 
04 Партија 4. Конференцијски материјал за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавкa мале вредности услуга – обука запослених у покрајинским органима за ECDL сертификацију
ЈН МВ 26/2014
(на Порталу УЈН 03.07.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

18.07.2014.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.07.2014.
у 12 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавкa мале вредности добра – машина за умножавање копир/принтер/ризограф
ЈН МВ 25/2014
(на Порталу УЈН 02.07.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
18.07.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.07.2014.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавке мале вредности услуга - редовно сервисирање дизел електричних агрегата
ЈН МВ 24/2014
(на Порталу УЈН 27.06.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

15.07.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.07.2014.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - апликативни програми за реализацију е-Управе и дорада у апликацији за евиденцију радног времена, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 - 4,
ЈН ОП 18/2014
(на Порталу УЈН 24.06.2014. године)
  Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 4 24.07.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.07.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Дорада нове функционалности у апликацији за евиденцију радног времена Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
 
02 Партија 2. Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине Конкурсна документација

 
03 Партија 3. Софтвер за претварање текста у говор - озвучење интернет презентације Покрајинске владе и једног покрајинског органа управе Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
04 Партија 4. софтверски систем за административне регистре о институцијама чији је оснивач Покрајинска влада или Скупштина АП Војводине Конкурсна документација

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавке мале вредности добара - уградна опрема - клима уређаји ЈН МВ 23/2014 (на Порталу УЈН 20.06.2014. године)
  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Измене Конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Рок за подношење понуда је продужен до
04.07.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.07.2014.
у 11 h
Јавнa набавкa добара - стручна литература за 2014. годину – годишња претплата, обликованa у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-6, ЈН ППБОПЗПП 2/2014 (на Порталу УЈН 11.06.2014. године)   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора

01.07.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.07.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. ЧАСОПИСИ:
- БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК и ДИРЕКТОР за 2014. годину - штампано издање;
- ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ за 2014. годину - електронско издање;
- ИПЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2014. годину - електронско издање
 
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. ЧАСОПИСИ:
- БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
- ПРАВНИ САВЕТНИК
- ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА (штампана издања)
 
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
03 Партија 3. ЧАСОПИС: РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА - штампано издање  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
04 Партија 4. ЧАСОПИС: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - штампано издање  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
05 Партија 5. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ ПРО – ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
06 Партија 6. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ PARAGRAF LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР
- ЧАСОПИС БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР – ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ
 
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - капитално одржавање зграда и објеката, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 17/2014 (на Порталу УЈН 10.06.2014. године)
  Додатне информације - појашњења бр. 1
за партије 1 и 3

Додатне информације - појашњења бр. 2
за партије од 1 - 3

Обавештење о закљученом уговору, за партије 1 и 3

10.07.2014.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.07.2014. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Поправка хидроизолације дела равног крова на тераси са постављањем камена  Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Израда новог спуштеног плафона у сали покрајинске владе и у фоајеу заједно са термоизолацијом са радовима на електроинсталацији  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 
03 Партија 3. Санација хидроизолације равног крова засебног дела раздвојеног са дилатацијом  Конкурсна документација

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - ситан инвентар за угоститељство, обликованa у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2, ЈН МВ 21/2014 (на Порталу УЈН 05.06.2014. године)
  16.06.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.06.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Ситан инвентар за угоститељство (ознака из ОРН:39220000 - кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство)  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Опрема за угоститељство (ознака из ОРН:39710000 - електрични апарати за домаћинство)  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавке мале вредности услуга сервисирање клима уређаја ЈН МВ 22/2014 (на Порталу УЈН 03.06.2014. године)
  Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о обустави поступка


Рок за подношење понуда је продужен до
19.06.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.06.2014.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката, обликована по партијама од 1 до 2, ЈН ОП 16/2014 (на Порталу УЈН 02.06.2014. године)
  Конкурсна документација, партије 1-2

Обавештење о обустави поступка
02.07.2014.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.07.2014. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Замена старих фасадних опшива, окапница, од поцинкованог лима са новим и са заменом олучних вертикала са поправком камене фасаде у административној згради на Булевару Михајла Пупина бр.10 у Новом Саду   
02 Партија 2. Замена крова на аутоматској станици мониторинга амбијенталног ваздуха у Зрењанину 

 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa услуга - замена постојеће подне облоге са свим слојевима у канцеларијама са израдом нове подигнуте подне подконструкције са завршном обрадом од паркета у згради Владе АП Војводине на Булевару Михајла Пупина 16, Нови Сад, ЈН МВ 20/2014
(на Порталу УЈН 14.05.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

26.05.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.05.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добара – набавка полица за архиву, ЈН МВ 18/2014 (на Порталу УЈН 13.05.2014. године)
  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

23.05.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.05.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добара – потрошни материјал и резервни делови за програм возила марке „Југо“, ЈН МВ 17/2014 (на Порталу УЈН 06.05.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

19.05.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.05.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добара – замена централе постојећег система аутоматске дојаве пожара са дигиталном централом, ЈН МВ 16/2014 (на Порталу УЈН 30.04.2014. године)
  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о обустави поступка

12.05.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.05.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервисирање графичких машина, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, ЈН МВ 19/2014 (на Порталу УЈН 30.04.2014. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-2 15.05.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.05.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Сервисирање офсет машина и полар књиговезачког ножа  Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Сервисирање графичких машина и дорадне књиговезачке машине  Конкурсна документација

 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa радова - замена дела грејних тела цевне мреже централног грејања,
ЈН ОП 15/2014
(на Порталу УЈН 30.04.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

30.05.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.05.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавнa набавкa добара у области саобраћаја - ауто гуме, ЈН МВ 15/2014
(на Порталу УЈН 17.04.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

30.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.04.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуга мобилне телефоније, ЈН ОП 14/2014
(на Порталу УЈН 17.04.2014. године)
  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Додатне информације - појашњења бр. 3

Додатне информације - појашњења бр. 4

Додатне информације - појашњења бр. 5

Измене Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 6

Додатне информације - појашњења бр. 7

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације - појашњења бр. 8

Додатне информације - појашњења бр. 9

Обавештење о закљученом уговору


Рок за подношење понуда је продужен до
27.05.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.05.2014.
у 11 h
Јавна набавка услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање возила – програм Фиат и Застава, ЈН ППСОПЗПП 1/2014 (на Порталу УЈН 16.04.2014. године)   Обавештење о закљученом уговору

   
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање ватрогасних уређаја, ЈН МВ 14/2014
(на Порталу УЈН 14.04.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.04.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуге уређења земљишних површина са крчењем шибља и грања у комплексу објеката виле „Војводина“ у Ср. Каменици и виле „Војводина“ у Чортановцима, ЈН МВ 13/2014 (на Порталу УЈН 11.04.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

22.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.04.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуге одржавања софтвера, обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 8, ЈН ОП 12/2014 (на Порталу УЈН 09.04.2014. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 2, 4, 5 и 8

Обавештење о закљученим уговорима за партије 3 и 6
09.05.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.05.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Услуге одржавања програма eDocumentus  Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Услуге одржавања програма eKonkursi  Конкурсна документација

 
03 Партија 3. Услуге одржавања програма ePisarnica  Конкурсна документација

 
04 Партија 4. Услуге одржавања система за електронско гласање  Конкурсна документација

 
05 Партија 5. Услуге одржавања апликативног програма годишњег одржавања апликације еSed  Конкурсна документација

 
06 Партија 6. Услуге одржавања VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења  Конкурсна документација

 
07 Партија 7. Услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством и програма јавне набавке  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка
 
08 Партија 8. Услуге одржавања PKI инфраструктуре  Конкурсна документација

 
Јавна набавка услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање возила – програм Лада,
ЈН ППБОПЗПП 1/2014
(на Порталу УЈН 07.04.2014. године)
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

   
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – санација цурења воде у подрумским просторијама и окну лифта,
ЈН ОП 13/2014
(на Порталу УЈН 04.04.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

05.05.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.05.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – цвеће и зеленило, ЈН МВ 12/2014
(на Порталу УЈН 03.04.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

14.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.04.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање сториџ система и рачунарске мреже, обликована по партијама од 1-2, ЈН МВ 10/2014 (на Порталу УЈН 28.03.2014. године)
  07.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.04.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Услугa одржавања сториџ система    Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Услугa одржавања рачунарске мреже    Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање електронске опреме – видео надзор, ЈН МВ 11/2014
(на Порталу УЈН 27.03.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

11.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.04.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – свежа и смрзнута риба, ЈН ОП 11/2014
(на Порталу УЈН 25.03.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

24.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.04.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – информисање јавности, ЈН МВ 9/2014
(на Порталу УЈН 24.03.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

03.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.04.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – продужење лиценце антивирус софтвера SOPHOS, ЈН ОП 9/2014
(на Порталу УЈН 24.03.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

23.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.04.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање серверске опреме и УПС уређаја, обликована по партијама од 1-2, ЈН МВ 8/2014 (на Порталу УЈН 21.03.2014. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-2 31.03.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.03.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Услуге одржавања серверске опреме    Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Услуге поправке УПС уређаја    Конкурсна документација

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара -закуп пословног и магацинског простора, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2, ЈН ОП 10/2014 (на Порталу УЈН 19.03.2014. године)
  22.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.04.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Закуп пословног простора    Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Закуп магацинског простора    Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр.1

Обавештење о обустави поступка

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – усаглашавање пројеката и техничка контрола комплетних пројеката, обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2, ЈН ОП 8/2014 (на Порталу УЈН 11.03.2014. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-2 10.04.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.04.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Усаглашавање пројеката са новим законима и израда пројекта за противпожарну заштиту на санацији и адаптацији тоалета са заменом вик-а и одвајањем атмосферских вертикала и израда нове инсталације    Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Техничка контрола комплетних пројеката на санацији и адаптацији тоалета са заменом вик-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за централну топлу воду и њене припреме    Конкурсна документација

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – поправка скенер апарата, ЈН МВ 7/2014
(на Порталу УЈН 06.03.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

17.03.2014.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.03.2014. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – испитивање скенера након сервиса, ЈН МВ 5/2014
(на Порталу УЈН 06.03.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

17.03.2014.
до 11:30

Јавно отварање
понуда ће бити
17.03.2014. 
у 12:30
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – материјал за штампарију, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2014 (на Порталу УЈН 05.03.2014. године)
  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о закљученом уговору

04.04.2014.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.04.2014. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Материјал за штампарију - папир     
02 Партија 2. Материјал Bottcher за машине     
03 Партија 3. Материјал за монтажу и књиговезницу     
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге дозиметријске контроле лица изложених јонизујућем зрачењу, ЈН МВ 4/2014 (на Порталу УЈН 05.03.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

17.03.2014.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.03.2014. 
у 13 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга графичке дораде, обликована по партијама од 1 до 2, ЈН МВ 6/2014
(на Порталу УЈН 28.02.2014. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-2 11.03.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.03.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Услуге графичке дораде - штанцовања, биговања    Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Осветљавање офсет плоча    Конкурсна документација

 
Претходно обавештење (на Порталу УЈН 21.01.2014. године)

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – деривати нафте, ЈН ОП 1/2014 (на Порталу УЈН 24.02.2014. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.03.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал и ситан инвентар, обликована по партијама од 1 до 2, ЈН ОП 6/2014 (на Порталу УЈН 21.02.2014. године)
  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.2

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-2

24.03.2014.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.03.2014. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Канцеларијски материјал    Табела понуде

Образац структуре цене

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Додатне информације - појашњења бр. 3

 
02 Партија 2. Канцеларијски ситан инвентар    Табела понуде

Образац структуре цене

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање и поправка фотокопир апарата, ЈН МВ 2/2014
(на Порталу УЈН 21.02.2014. године)

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

04.03.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.03.2014. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – одржавање путничких и теретних лифтова, ЈН МВ 3/2014 (на Порталу УЈН 18.02.2014. године)

Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације - појашњења бр. 2

Додатне информације - појашњења бр. 3

Обавештење о закљученом уговору


Рок за подношење понуда је продужен до
03.03.2014.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.03.2014.
у 13 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – технички преглед возила и вулканизерске услуге, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2, ЈН ОП 5/2014 (на Порталу УЈН 14.02.2014. године)
  Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-2

17.03.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.03.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Технички преглед возила  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
02 Партија 2. Вулканизерске услуге  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис термичких и расхладних уређаја – опреме за домаћинство и угоститељство, ЈН МВ 1/2014 (на Порталу УЈН 06.02.2014. године)

Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.2

Обавештење о закљученом уговору


Рок за подношење понуда је продужен до
21.02.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.02.2014.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - средства за одржавање хигијене, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 5, ЈН ОП 4/2014 (на Порталу УЈН 05.02.2014. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-5 07.03.2014.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.03.2014. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Средства за хигијену  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
02 Партија 2. Средства за чишћење  Конкурсна документација

 
03 Партија 3. Ситан инвентар за хигијену  Конкурсна документација

 
04 Партија 4. Остали материјал за угоститељство  Конкурсна документација

 
05 Партија 5. Материјал за одржавање хигијене  Конкурсна документација

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање возила, обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 5, ЈН ОП 2/2014 (на Порталу УЈН 30.01.2014. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-3

Обавештење о обустави поступака за партије 4-5

03.03.2014.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.03.2014. 
у 10 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Сервисирање возила – програм Ауди и Volkswagen  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
02 Партија 2. Сервисирање возила – програм Шкода  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
03 Партија 3. Сервисирање возила – програм Опел  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
04 Партија 4. Сервисирање возила – програм Фиат и Застава  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Измене и допуне Конкурсне документације бр.2

 
05 Партија 5. Сервисирање возила – програм Лада  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - електричне енергије, ЈН ОП 34/2013 (на Порталу УЈН 30.12.2013. године)

Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

Измене Конкурсне документације бр.2

Обавештење о закљученом уговору

29.01.2014.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
29.01.2014.
у 11 h