РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА 2017

Управа за заједничке послове покрајинских органа

ПОВРАТАК - УПРАВА

НАБАВКЕ - ТЕКУЋА ГОДИНА


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Одлуке о додели уговора о јавним набавкама 2017.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка добара - стручна литература за 2018. годину – годишња претплата за 2018. годину, обликовану у више партија од 1 до 5
ЈНППБОПЗПП 2/2017 (на Порталу УЈН 6.12.2017. године)
Одлука о додели уговора за партије 1-5

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-5

14.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.12.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – ЧАСОПИС: РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА Конкурсна документација Бр. 4404-308/2017-П1/1

РАЧУНОВОДСТВО ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.12.2017.

02 Партија 2. ЧАСОПИС: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Конкурсна документација   Бр. 404-308/2017-П2/1

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.12.2017.

03 Партија 3. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ-ПРО-ПРОПИСИ НЕТ Конкурсна документација   Бр. 404-308/2017-П3/1

ИНГ-ПРО ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.12.2017.

04 Партија 4. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ PARAGRAF LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР Конкурсна документација   Бр. 404-308/2017-П4/1

PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 14.12.2017.

05 Партија 5. часописи: БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК И ДИРЕКТОР; ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ; КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ; ПРИМЕНА КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ; БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРУРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Конкурсна документација   Бр. 404-308/2017-П5/1

ИПЦ ИНФОРМАТИВНИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.12.2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услуга – израда графичке Књиге стандарда
ЈНППБОПЗПП 3/2017 (на Порталу УЈН 01.12.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2017.
до 9:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.12.2017. 
у 10:30 h
 
Бр. 404-317/2017-1

"KITCHEN & GOOD WOLF" D.O.O.
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 11.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугe - смештаја на службеном путу у иностранству
ЈН МВ 53/2017 (на Порталу УЈН 30.11.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

8.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
8.12.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-307/2017-1

"SKY MULTICOM" ДOO БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуга одржавања система за видео надзор
ЈН МВ 54/2017 (на Порталу УЈН 30.11.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.12.2017. 
у 13 h
 
Бр. 404-324/2017


Група понуђача:
1.„Информатика“ АД
Београд
2.„BCS PROFESSIONAL“ ДОО
Нови Београд

Одлука објављена на ПЈН 12.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - сервери, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 38/2017 (на Порталу УЈН 28.11.2017. године)
27.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.12.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Сервери за виртуализацију IP телефонске централе - отворени поступак Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Одлука о обустави поступка - Партија 1.

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 27.12.2017.

02 Партија 2. Сервер - отворени поступак Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-291/2017-П2-1

PAN COMPUTERS
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 27.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис фотокопир апарата
ЈН МВ 49/2017 (на Порталу УЈН 27.11.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.12.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-284/2017-1

"COPY TIME"
ПР ЖЕЉКО БАБИЋ
Каћ
Одлука објављена на ПЈН 8.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – цвеће и зеленило
ЈН МВ ОС 51/2017 (на Порталу УЈН 27.11.2017. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3

05.12.2017.
до 09 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.12.2017. 
у 10 h
 
Бр. 404-299/2017

TOTAL GREEN DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 08.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ИД картице и терминал за очитавање ид картица обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 52/2017 (на Порталу УЈН 24.11.2017. године)

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

4.12.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
4.12.2017.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – ИД картице Конкурсна документација Бр. 404-306/2017-П1/1

JAPI COM DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 05.12.2017.

02 Партија 2. Терминал за очитавање ид картица за евиденцију радног времена Конкурсна документација   Бр. 404-306/2017-П2/1

JAPI COM DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 05.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - моторна опрема за уређење екстеријера
ЈН МВ 46/2017 (на Порталу УЈН 24.11.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
4.12.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-281/2017-3

DOO INTERCOM SUBOTICA
Суботица
Одлука објављена на ПЈН 05.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - проширење информационог система за материјално-финансијско управљање - Модул за финансијско планирање и праћење реализације планираних вредности.
ЈН МВ 50/2017 (на Порталу УЈН 24.11.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

5.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
5.12.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-290/2O17

,,M&I Systems,Co" ДOO HOBИ CAД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 06.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугe - продужење лиценци апликативних програма обликовану у више партија од 1 до 4
ЈН ОП 37/2017 (на Порталу УЈН 20.11.2017. године)
Одлука о додели уговора за партије 1 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

20.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.12.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Услуге одржавања програма Е-конкурс Конкурсна документација Бр. 404-275/2017-П1-1

PROZONE DOO NOVI SAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 21.12.2017.

02 Партија 2. Услуге одржавања програма Е-писарница Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Рок за подношење понуда је продужен до
22.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.12.2017.
у 11 h
Бр. 404-275/2017-П2-1

СРЦ СИСТЕМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 22.12.2017.

03 Партија 3. Услуге одржавања програма Е-документус Конкурсна документација   Бр. 404-275/2017-П3-1

PROZONE DOO NOVI SAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 21.12.2017.

04 Партија 4. Услуге одржавања програма материјално-финансијског пословања Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

  Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 21.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – лиценци системског софтвера обликовану у више партија од 1 до 3
ЈН МВ 48/2017 (на Порталу УЈН 20.11.2017. године)
Одлука о додели уговора за партије 1, 2 и 3 30.11.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.11.2017.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Лиценца софтвера за виртуализацију Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3

Бр. 404-283/2017-П1-1

COMING - COMPUTER ENGINEERING DOO BEOGRAD
Београд-Чукарица
Одлука објављена на ПЈН 01.12.2017.

02 Партија 2. Лиценце софтвера за help-desk MenageEngine ServiceDesk Plus Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-283/2017-П2-1

NET++ TECHNOLOGY D.O.O., BEOGRAD
Београд-Савски Венац
Одлука објављена на ПЈН 01.12.2017.

03 Партија 3. Лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3

  Бр. 404-283/2017-П3-1

COMING - COMPUTER ENGINEERING DOO BEOGRAD
Београд-Чукарица
Одлука објављена на ПЈН 01.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 44/2017 (на Порталу УЈН 14.11.2017. године)
Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

22.11.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.11.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Сервис машина за офсет штампу и POLAR књиговезачког ножа Конкурсна документација Бр. 404-271/2017-П1-1

HEIDELBERG JUGOSLAVIJA DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.11.2017.

02 Партија 2. Сервис дорадних графичких машина Конкурсна документација   Бр. 404-271/2017-П2-1

SHROOMS DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 27.11.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – активна мрежна опрема
ЈН МВ 45/2017 (на Порталу УЈН 15.11.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.11.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.11.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-280/2017-1

DOO AT ADVANCED TECHNOLOGIES PETROVARADIN
Петроварадин
Одлука објављена на ПЈН 28.11.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – централна рачунарска опрема сториџ система, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 39/2017 (на Порталу УЈН 13.11.2017. године)

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

13.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.12.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Централна рачунарска опрема - сториџ систем Конкурсна документација Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 20.11.2017.

02 Партија 2. Централна рачунарска опрема - проширење постојеће SAN инфраструктуре Конкурсна документација   Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 20.11.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавања система за видео надзор
ЈН МВ 43/2017 (на Порталу УЈН 10.11.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

20.11.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.11.2017. 
у 12 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 20.11.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда пројектно-техничке документације на чишћењу и консолидацији камене фасаде
ЈН ОП 36/2017 (на Порталу УЈН 10.11.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.12.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-269/2017-1


Група понуђача:
1.„Арко-ентеријер“ДОО
Нови Сад
2.Геодетски биро PAN.CO Слободан Панџић Пр
Београд

Одлука објављена на ПЈН 12.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН МВ 47/2017 (на Порталу УЈН 7.11.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.11.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.11.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-282/2017-2

ТОП СТОП АУТО ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.11.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – осигурање имовине АП војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2018. – 31.12.2018. године
ЈН ОП 35/2017 (на Порталу УЈН 31.10.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

30.11.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.11.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-267/2017

„ДДОР НОВИ САД“ а.д.о.
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 01.12.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - електрична енергија са потпуним снабдевањем за 2018.годину
ЈН ОП 34/2017 (на Порталу УЈН 18.10.2017. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.11.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.11.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-258/2017

ЈП ЕПС БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 23.11.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - кабловске тв и приступ интернету
ЈН ОП 32/2017 (на Порталу УЈН 16.10.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.11.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.11.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-254/2017-1

SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Београд
Одлука објављена на ПЈН 17.11.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге - директан приступ интернету
ЈН ОП 33/2017 (на Порталу УЈН 13.10.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.11.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.11.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-253/2017-1

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 16.11.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН МВ 42/2017 (на Порталу УЈН 12.10.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

20.10.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.10.2017. 
у 13 h
 

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 24.10.2017.
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - комерцијални софтвери, обликована по партијама од 1 до 7
ЈН МВ 41/2017 (на Порталу УЈН 11.10.2017. године)
Одлука о додели уговора за партије 2, 3, 5 и 7

Одлука о обустави поступка за партије 1, 4 и 6

Обавештење о обустави поступка за партије 1, 4 и 6

Обавештење о закљученом уговору за партије 2, 3 и 5

20.10.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.10.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Софтверски пакети за оптичко препознавање знакова - ABВYY FineReader 14 Corporate Edition/Concurrent use Конкурсна документација Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 26.10.2017.

02 Партија 2. Софтверски пакети за графички дизајн - CorelDRAW Graphics Suite X8 License Конкурсна документација   Бр. 404-246/2017-П2-1

EXTREME DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.10.2017.

03 Партија 3. Софтверски пакети за графички дизајн - Adobe® Photoshop Конкурсна документација   Бр. 404-246/2017-П2-1

EXTREME DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.10.2017.

04 Партија 4. Софтверски пакети за генерисање PHP записа – PHPMaker 2017 Конкурсна документација   Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 26.10.2017.

05 Партија 5. Софтверски пакети за графички дизајн - Adobe Creative Cloud Конкурсна документација   Бр. 404-246/2017-П5-1

EXTREME DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.10.2017.

06 Партија 6. Софтверски пакет за рад са базама података - Db Visualizer Конкурсна документација   Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 26.10.2017.

07 Партија 7. Софтверски пакети за креирање и обраду PDF датотека - Nitro Pro 11 Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-246/2017-П7-1

COMPAREX DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.10.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуга одржавања рачунарске мреже
ЈН МВ 40/2017 (на Порталу УЈН 21.09.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.10.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.10.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-235/2017

Група понуђача:
1.„МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО БЕОГРАД
Београд
2.„AT ADVANCED TECHNOLOGIES” ДОО ПЕТРОВАРАДИН
Петроварадин

Одлука објављена на ПЈН 04.10.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање Microsoft инфраструктуре
ЈН ОП 31/2017 (на Порталу УЈН 19.09.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

19.10.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.10.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-236/2017

„E-SMART SYSTEMS” ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 23.10.2017.
 

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге - oдржавање Public Key Infrastructure i Smart Card окружења
ЈН ОП 30/2017 (на Порталу УЈН 08.09.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.10.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.10.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-232/2017

Е-SMART SYSTEMS d.o.o.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 11.10.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - радови на објектима у надлежности Управе - потпорни зид са оградом
ЈН ОП 29/2017 (на Порталу УЈН 06.09.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.10.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.10.2017. 
у 13 h
 
Бр. 404-230/2017-1

„SB E&C” DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 23.10.2017.

 

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за виртуализацију и софтвера за проверу сигурности web сајтова, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 39/2017 (на Порталу УЈН 30.08.2017. године)
Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

07.09.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.09.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Продужење лиценце софтверa за виртуализацију - VMware vSphere Конкурсна документација Бр. 404-221/2017-П-1/1

BRAINEERING IZ SOLUTIONS DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 12.09.2017.

02 Партија 2. Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности web сајтова Acunetix Web Vulnerabilty Scanner Конкурсна документација   Бр. 404-221/2017-П-2/1

СМАРТ ДОО за производњу, услуге и трговину Нови Сад
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 12.09.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце софтвера брз бекап и опоравак виртуалних машина - Veeam Backup & Replication Enterprise
ЈН МВ 38/2017 (на Порталу УЈН 29.08.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.09.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.09.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-220/2017-1

Coming-Computer Engineering doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 11.09.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – превоза аутобусом
ЈН МВ 37/2017 (на Порталу УЈН 24.08.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.09.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.09.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-217/2017-2

ДУНАВПРЕВОЗ ДОО
Бачка Паланка
Одлука објављена на ПЈН 06.09.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - редундантни приступ интернету
ЈН ОП 28/2017 (на Порталу УЈН 23.08.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.9.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.9.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-219/2017

Орион телеком доо
Бeoгрaд – Земун
Одлука објављена на ПЈН 25.09.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда елабората за утврђивање технологије на чишћењу, консолидацији и заштити камених фасада
ЈН МВ 35/2017 (на Порталу УЈН 15.08.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.08.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-211/2017

Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 01.09.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – тепих стазе
ЈН МВ 34/2017 (на Порталу УЈН 14.08.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.08.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-210/2017-1

АТЕЉЕ АНТРЕ ДОО
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 25.08.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - климатизација великог хола Покрајинске владе
ЈН МВ 36/2017 (на Порталу УЈН 11.08.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.08.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.08.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-214/2017-1

STEELSOFT DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 23.08.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - поправке столарије и браварије у објектима у надлежности Управе
ЈН ОП 27/2017 (на Порталу УЈН 10.08.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.09.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.09.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-208/2017

БОБ доо Нови Сад
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 13.09.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – намештаја
ЈН МВ 33/2017 (на Порталу УЈН 03.08.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.08.2017.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2017.  
у 10 h
 
Бр. 404-201/2017-2

OPREMING DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 17.08.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – молерски-фарбарски радови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа
ЈН МВ 32/2017 (на Порталу УЈН 03.08.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.08.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2017.  
у 13 h
 
Бр. 404-197/2017-2

ЕНТЕРИЈЕР МОША СРБ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 17.08.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање рачунарске опреме
ЈН МВ 31/2017 (на Порталу УЈН 28.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-196/2017

JAPI COM doo
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.08.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - радови на објектима у надлежности Управе - потпорни зид са оградом
ЈН ОП 26/2017 (на Порталу УЈН 21.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

21.08.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.08.2017. 
у 13 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 22.08.2017.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале покрајинске владе
ЈН МВ 30/2017 (на Порталу УЈН 21.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.07.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.07.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-190/2017

СЗР „ФРИГОЛИКА“ ПР МИЛИВОЈ ЈАНКОВИЋ
Нови Сад

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање серверске опреме
ЈН МВ 28/2017 (на Порталу УЈН 21.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.07.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-176/2017-1

Група понуђача:
1."PAN COMPUTERS" DOO
Нови Сад
2."SYSTEM ONE" DOO
Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-одржавање Vmware Virtual infrastructure Enterprise окружења
ЈН ОП 25/2017 (на Порталу УЈН 21.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.08.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-166/2017
BRAINEERING IT SOLUTIONS d.o.o.
Београд-Раковица
Одлука објављена на ПЈН 23.08.2017.
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – климатизација великог хола и канцеларија у објектима у надлежности Управе, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 29/2017 (на Порталу УЈН 17.07.2017. године)
27.07.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.07.2017.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. климатизација великог хола Покрајинске владе Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак
02 Партија 2. набавка клима уређаја сплит систем Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-178/2017
„STEELSOFT” ДОО БЕОГРАД
Београд (Земун)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара
ЈН МВ 25/2017 (на Порталу УЈН 17.07.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.07.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-163/2017-2
ВУЛКАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавања САН инфраструктуре
ЈН МВ 27/2017 (на Порталу УЈН 12.07.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.07.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-169/2017
„DIGIT“ ДОО
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - капитално одржавање зграда и објеката у надлежности управе, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 3
ЈН ОП 23/2017 (на Порталу УЈН 6.07.2017. године)

Одлука о додели уговора за партије од 1 до 3

Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

08.08.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.08.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Радови на поправци крова и подрумских просторија од продора воде у зградама у надлежности управе Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Бр. 404-159/2017-1/2
НПН ГРАДЊА ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.08.2017.
02 Партија 2. Радови на поправци инсталације водовода, хидрантског вода, канализације са пратећим радовима Конкурсна документација   Бр. 404-159/2017-2/1
ДОО БОБ
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.08.2017.
03 Партија 3. Радови на реновирању аутоперионице у аутосервису наручиоца Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

  Бр. 404-159/2017-3/1
ДОО БОБ
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.08.2017.
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 3
ЈН МВ 26/2017 (на Порталу УЈН 5.07.2017. године)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партије од 1 до 3

Одлука о измени уговора
(објављена на ПЈН 12.09.2017.)

14.07.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.07.2017.
у 13 h
 
Бр. 404-164/2017
„ЈЕДНА МАЛА ФИРМА“ ДОО
Бeoгрaд
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација
02 Партија 2. Ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација  
03 Партија 3. Touch panel за управљање конференцијским системом за електронско гласање Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручни и пројектантски надзор над набавком стабилног система за дојаву пожара извођењем радова и набавком опреме, пуштања у рад до добијања дозволе од МУП-a
ЈН ОП 24/2017 (на Порталу УЈН 28.06.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.07.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-162/2017-1
INSTITUT ZA BEZBEDNOST I PREVENTIVNI INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда пројектно техничке документације на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката у надлежности Управе, обликоване по партијама од 1 до 6,
ЈН ОП 21/2017 (на Порталу УЈН 14.06.2017. године)

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр. 2

Одлука о додели уговора за партије од 1 до 6

Обавештење о закљученом уговору за партије од 1 до 6

14.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.07.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. израда пројектно техничке документације на санацији и адаптацији објеката у надлежности Управе Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-1/1

Група понуђача:
1.Global Substation Solutions DOO
Нови Београд
2.Midvej MGV DOO
Нови Београд
02 Партија 2. стручна мишљења и техничке контроле над пројектно техничком документацијом на санацији и адаптацији објеката у надлежности Управе Конкурсна документација   Бр. 404-142/2017-2/2

Група понуђача:
1.EG ING DOO NOVI SAD
Нови Сад
2.DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD
Нови Сад

3.DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD
Нови Сад
03 Партија 3. израда пројектно техничке документације на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-3/1
Global Substation Solutions DOO
Нови Београд
04 Партија 4. стручна мишљења и техничка контрола над пројектно техничком документацијом на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Супштине АПВ Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-4/1

Група понуђача:
1.EG ING DOO NOVI SAD
Нови Сад
2.DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD
Нови Сад
05 Партија 5. израда пројектно техничке документације за несметану вертикалну комуникацију особа са инвалидитетом и приступним лифтом у згради Скупштине АПВ Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-5/1

Група понуђача:
1.Global Substation Solutions DOO
Нови Београд
2.Midvej MGV DOO
Нови Београд
06 Партија 6. стручна мишљења и техничка контрола над пројектно техничком документацијом за несметану вертикалну комуникацију особа са инвалидитетом и приступним лифтом у згради Скупштине АПВ Конкурсна документација Бр. 404-142/2017-6/1

Група понуђача:
1.Пројектни биро Вучковић, Душко Вучковић ПР
Сремска Каменица
2.Пословни објекти АД
Београд

3.Институт за безбедност и хуманизацију рада ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис клима уређаја и климатизације, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН МВ 24/2017 (на Порталу УЈН 12.06.2017. године)
20.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.06.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Сервис клима уређаја Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Бр. 404-150/2017
СЗР „ФРИГОЛИКА“ НОВИ САД
Нови Сад
02 Партија 2. Сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале покрајинске владе Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка ауто опреме, резервних делова и потрошног материјала за аутомобиле обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН МВ 23/2017 (на Порталу УЈН 07.06.2017. године)

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

Рок за подношење понуда је продужен до
21.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.06.2017.
у 11 h
Бр. 404-146/2017
TOP STOP AUTO DOO
Нови Сад
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Набавка делова и потрошног материјала за аутомобиле марке Југо Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

02 Партија 2. Набавка ауто опреме (прва помоћ, прслуци, сајле за вучу) Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова на замени оштећених прозора у кухињи у ресторану објекта покрајинске владе
ЈН ОП 22/2017 (на Порталу УЈН 06.06.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.07.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.07.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-149/2017-1
ДOO "БОБ"
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, обликован у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 22/2017 (на Порталу УЈН 31.05.2017. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

09.06.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.06.2017.
у 12 h
 
Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - АКТУЛЕНА ВЕРЗИЈА

02 Партија 2. Ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - АКТУЛЕНА ВЕРЗИЈА

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис клима уређаја и климатизације, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 20/2017 (на Порталу УЈН 24.05.2017. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

05.6.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.6.2017.
у 11 h
 
Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Сервис клима уређаја Конкурсна документација
02 Партија 2. Сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале Покрајинске владе Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - технички преглед возила
ЈН ОП 18/2017 (на Порталу УЈН 24.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.06.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-121/2017
АУТОМОТО-ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ДOO
Зрењанин
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце антивирусног софтвера SOPHOS
ЈН ОП 15/2017 (на Порталу УЈН 23.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.06.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-117/2017
СMAPT-ДOO ЗA ПPOИЗBOДЊУ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ, НОВИ САД
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге мобилне телефоније
ЈН ОП 20/2017 (на Порталу УЈН 19.05.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.06.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.06.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-128/2017
„VIP MOBILE“ доо Београд
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда плана заштите од пожара за објекат Покрајинске владе
ЈН ОП 16/2017 (на Порталу УЈН 18.05.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.06.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-118/2017
"TVI" doo
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 21/2017 (на Порталу УЈН 17.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-133/2017-1
JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - опрема за рад радионица - моторна опрема
ЈН МВ 19/2017 (на Порталу УЈН 15.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-124/2017
„ОМНИ-ПРОМЕТ“ ДОО
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – канцеларијски ситан инвентар
ЈН ОП 17/2017 (на Порталу УЈН 12.05.2017. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.06.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.06.2017.  
у 13 h
 
Бр. 404-119/2017
„SAS-CS COMPANY” ДОО Нови Сад
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање аутомобила марке Тојота, Мазда, Субару.
ЈН ОП 19/2017 (на Порталу УЈН 12.05.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.06.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.06.2017.  
у 13 h
 
Бр. 404-125/2017
„TAGO CAR“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценци за IP телефонску централу
ЈН ОП 12/2017 (на Порталу УЈН 11.5.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.06.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-109/2017-1
МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДOO БЕОГРАД
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 16/2017 (на Порталу УЈН 28.04.2017. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

10.5.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.5.2017.
у 11 h
 
Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација
02 Партија 2. Ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и угоститељски ситан инвентар обликована по партијама од 1 до 2
ЈН МВ 18/2017 (на Порталу УЈН 28.04.2017. године)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

8.5.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
8.5.2017.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Опрема за угоститељство Конкурсна документација Бр. 404-120/2017-П1
Технобиро инжењериг ДОО
Нови Сад
02 Партија 2. Ситан угоститељски инвентар Конкурсна документација   Бр. 404-120/2017-П2
Технобиро инжењериг ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручни и пројектантски надзор над набавком стабилног система за дојаву пожара извођењем радова и набавком опреме, пуштања у рад до добијања дозволе од МУП-a.
ЈН ОП 10/2017 (на Порталу УЈН 28.4.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

29.05.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.05.2017.  
у 12:30 h
 
Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – материјал за штампарију обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, и то:
Партија 1. Папир за штампарију
Партија 2. Графички репроматеријал
ЈН ОП ОС 11/2017 (на Порталу УЈН 27.4.2017. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом овкирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2017.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2017.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2017.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2017.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2018.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2018.- партија 2.

Рок за подношење понуда је продужен до
01.06.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2017.
у 11 h
Бр. 404-108/2017-P1-3
Партија 1 – STYLOS ДОО
Нови Сад

Бр. 404-108/2017-P2-2
Партија 2 – STYLOS ДОО
Нови Сад

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - закуп путничких возила
ЈН ОП 14/2017 (на Порталу УЈН 25.04.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-112/2017
S-RENT DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање лифтова – редовно и текуће
ЈН МВ 17/2017 (на Порталу УЈН 24.04.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.05.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-113/2017-1
КРЕМЕН ДОО
Нови Сад
Обавештење о покретању поступка
Јавна набавка добара – стручна литература за 2017. годину – годишња претплата за 2017. годину, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-6
ЈН ППБОПЗПП 1/2017(на Порталу УЈН 20.04.2016. године)
Одлука о додели уговора за партије 1 - 6

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 4 i 6

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2, 3, и 5

28.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.04.2017.  
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. ЧАСОПИСИ: Буџетско рачуноводство, Правни саветник и Подсетник за директора Конкурсна документација Бр. 404-103/2017-П1/1
НИП ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР Д.О.О.
Београд
02 Партија 2. ЧАСОПИС: РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА Конкурсна документација   Бр. 404-103/2017-П2/1
РАЧУНОВОДСТВО Д.О.О.
Београд
03 Партија 3. ЧАСОПИС: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Конкурсна документација Бр. 404-103/2017-П3/1
ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Д.О.О.
Београд
04 Партија 4. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ- ПРОПРОПИСИ НЕТ Конкурсна документација

Додатне информације или појашњења бр. 1

Бр. 404-103/2017-П4/1
ИНГ-ПРО Д.О.О.
Београд
05 Партија 5. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ПАРАГРАФ LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР Конкурсна документација   Бр. 404-103/2017-П5/1
PARAGRAF LEX D.O.O.
Нови Сад
06 Партија 6. Часописи:
БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК И ДИРЕКТОР, ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ, КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, ПРИМЕНА КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Конкурсна документација   Бр. 404-103/2017-П6/1
ИПЦ ИНФОРМАТИВНИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР Д.О.О.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ИП телефонија у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
ЈН МВ 15/2017 (на Порталу УЈН 19.04.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.04.2017. 
у 12 h
 
Бр. 404-107/2017
МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд (Нови Београд)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Скупштине АП Војводине
ЈН ОП 9/2017 (на Порталу УЈН 12.04.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације или појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр. 2

Измене конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр. 3

Додатнe информације - појашњења бр. 4

Додатнe информације - појашњења бр. 5

Додатнe информације - појашњења бр. 6

Измене и допуне конкурсне документације бр. 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр. 7

Додатнe информације - појашњења бр. 8

Додатнe информације - појашњења бр. 9

Додатнe информације - појашњења бр. 10

Измене и допуне конкурсне документације бр. 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
22.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.05.2017.
у 11 h
Бр. 404-101/2017
Група понуђача:
1.DOO INTEC
Нови Сад
2. BALKAN SECURITY SERVICES DOO
Београд
3.DOO SPECTRA
Нови Сад
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 14/2017 (на Порталу УЈН 6.4.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

18.04.2017.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2017.  
у 12 h
 
Обустављен поступак

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - рачунарска oпрема обликована по партијама од 1 до 7, ЈН ОП 7/2017 (на Порталу УЈН 05.04.2017. године)

Одлука о додели уговора за партије од 1. до 7.

Обавештење о закљученoм уговору за партије 1, 2 и 7

Обавештење о закљученoм уговору за партије 4, 5 и 6

Обавештење о закљученoм уговору за партију 3

9.5.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
9.5.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Бр. 404-100/2017-P1
JAPI COM DOO
Нови Сад
02 Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација   Бр. 404-100/2017-P2
JAPI COM DOO
Нови Сад
03 Партија 3. Резервни делови за рачунарску опрему Конкурсна документација Бр. 404-100/2017-P3
AS COMPUTERS&TEHNOLOGY DOO
Нови Сад
04 Партија 4. Рачунарска опрема-делови за додатно уграђивање Конкурсна документација Бр. 404-100/2017-P4
ROYAL COMMERCE DOO
Бeoгрaд
05 Партија 5. Штампачи Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Рок за подношење понуда је продужен до
11.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.05.2017.
у 11 h
Бр. 404-100/2017-P5
JAPI COM
Нови Сад
06 Партија 6. Мултифункционални уређаји Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Рок за подношење понуда је продужен до
11.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.05.2017.
у 11 h
Бр. 404-100/2017-P6
JAPI COM
Нови Сад
07 Партија 7. Скенери Конкурсна документација Бр. 404-100/2017-P7
MALEX-CITY COPY SERVICE DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка - добара - потрошни материјал, резервни делови и алат за рад мајсторских радионица
ЈНОП-ОС 6/2017 (на Порталу УЈН 3.4.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2017.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2017.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2018.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2018.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2018.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2018.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2019.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2019.

8.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
8.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-86/2017
"Боб" ДOO
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка - услуге графичке дораде
ЈН МВ 13/2017 (на Порталу УЈН 3.4.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.04.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-87/2017
CTOЈKOB ШTAMПАРИЈА ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка - услуга етажирања зграде Скупштине АП Војводине
ЈН ОП 5/2017 (на Порталу УЈН 3.4.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.05.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.05.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-84/2017
ГЕОЛИМЕС ДOO
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила –програм VOLKSWAGEN
ЈН ОП 4/2017 (на Порталу УЈН 28.03.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.04.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-67/2017
PORSCHE INTER AUTO S DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – продужење лиценце за Microsoft софтвер
ЈН ОП 8/2017 (на Порталу УЈН 27.03.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.04.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-95/2017
Група понуђача:
1.САГА ДОО
Београд
2. ИНФОРМАТИКА АД
Београд  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара клима и климатизација просторија
ЈН МВ 12/2017 (на Порталу УЈН 22.03.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
03.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.04.2017.
у 11 h
Бр. 404-80/2017-1
STEELSOFT DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-вулканизерске услуге и технички преглед возила, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈН ОП 3/2017 (на Порталу УЈН 16.03.2017. године)
18.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Вулканизерске услуге Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору

Бр. 404-66/2017
ТОП СТОП АУТО ДОО
Нови Сад
02 Партија 2. Tехнички преглед возила Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и мд капије
ЈН МВ 11/2017 (на Порталу УЈН 14.3.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - поправка и лакирање паркета
ЈН МВ 10/2017 (на Порталу УЈН 13.03.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-64/2017
ГРО СТАТИК ДOO
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање ИП телефонске централе
ЈН МВ 9/2017 (на Порталу УЈН 3.3.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-63/2017-1
МДС Информатички инжењеринг д.о.о.
Београд - Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга стателитског надзора возила
ЈН МВ 8/2017 (на Порталу УЈН 28.02.2017. године)
Конкурсна документација

I Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

II Измене конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.5

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
21.3.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.3.2017.
у 11 h
Бр. 404-58/2017-3
,,RB General ekonomik" doо
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН МВ 7/2017 (на Порталу УЈН 27.02.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.03.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-54/2017-1
ТОП СТОП АУТО ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - деривати нафте
ЈН ОП 1/2017 (на Порталу УЈН 23.02.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
4.04.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
4.04.2017.
у 11 h
Бр. 404-50/2017
NIS ad
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-услуге графичке дораде, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈН МВ 6/2017 (на Порталу УЈН 23.02.2017. године)

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

03.03.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.03.2017.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Услуге графичке дораде Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак
02 Партија 2. Услуге осветљавања офсет плоча Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-52/2017 П2-2
САЈНОС ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање софтверског система за електронско гласање
ЈН ОП 2/2017 (на Порталу УЈН 21.02.2017. године)
Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
24.03.2017.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.03.2017.
у 13 h
Бр. 404-51/2017-1
ЈЕДНА МАЛА ФИРМА ДОО
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - набавка и замена светлећих тела у клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, 404-39/2017
ЈН МВ 5/2017 (на Порталу УЈН 03.02.2017. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене Конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
17.02.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.02.2017.
у 11 h
Бр. 404-39/2017-2
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 021 NS ECO FUTURA KAĆ
Каћ
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - цвеће и зеленило
ЈН МВ 4/2017 (на Порталу УЈН 01.02.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.02.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.02.2017.  
у 11 h
 
Бр. 404-36/2016-3
SIT SYSTEMS DOO
Бeoгрaд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка намештаја
ЈНМВ 2/2017 (на Порталу УЈН 25.01.2017. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације или појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.02.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.02.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-31/2016-2
КOMПAНИJA КTИTOР ДOO
Бeoгрaд – Земун
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – рестаурација ентеријера и мобилијара у кабинетима
ЈНМВ 3/2017 (на Порталу УЈН 20.01.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.01.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-27/2017-1
ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА ОПРАВКУ НАМЕШТАЈА "ШТЕП ДЕКОР" АНДРИЈА ПЕТКОВИЋ ПР
Београд (Палилула)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – Безбедносна опрема - напредни рендгенски уређај побољшан за аутоматску детекцију забрањених материјала и средстава
ЈНМВ 1/2017 (на Порталу УЈН 17.01.2017. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.01.2017. 
у 11 h
 
Бр. 404-22/2017
„JUGOSCAN“ доо Београд
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале услуге одржавања апликативних програма обликоване по партијама од 1-4,
ЈН ОП 45/2016 (на Порталу УЈН 06.12.2016. године)
Одлука о додели уговора за партије 1-4

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 3

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 4

05.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.01.2017.
у 11 h
 
Бр. 404-223/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Услуга одржавања апликативног програма еКонкурси Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„PROZONE“ Д.О.О.
Нови Сад
02 Партија 2. Услуга одржавања апликативног програма еПисарница Конкурсна документација   Бр. 404-223/2016
„СРЦ СИСТЕМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“ ДОО
Београд
03 Партија 3. Услуга одржавања апликативног програма еDocumentus Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„PROZONE“ Д.О.О.
Нови Сад
04 Партија 4. Услуга одржавања апликативног програма за материјално финансијско пословање Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„M&I SYSTEMS, CO“ ДОО
Нови Сад