РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Владе АПВ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА 2013

Управа за заједничке послове покрајинских органа

ПОВРАТАК - УПРАВА

НАБАВКЕ - ТЕКУЋА ГОДИНА
Назив јавне набавке Документација Рок за
достављање
понуда
Јавна набавка добара - софтвери и апликативни програми - Стратегија еУправе, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 8 и то Партија 1 - Софтверски пакети за графички дизајн – CorelDRAW Graphics Suite X6 и Аdobe Creative Suite CS6 Master Collection,
Број: 404-209/2013, Редни број: ЈНППСОПЗПП 2/2013

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге - осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014. - 31.12.2014.године, ЈН ОП 33/2013 (на Порталу УЈН 13.11.2013. године)

Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

Измене Конкурсне документације бр.2

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци

13.12.2013.
до 11 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
13.12.2013.
у 12 h
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуда
Јавна набавка услуга – техничка контрола Главног пројекта на санацији и адаптацији улазног хола са заменом улазних портала и израдом портирнице у административној згради на Булевару Михајла пупина 6, у Новом Саду, ЈН ОП 29/2013 (на Порталу УЈН 08.11.2013. године)

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

09.12.2013.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
09.12.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова на хидрантској мрежи у комплексу виле «Војводина» у Сремској Каменици и у Административној згради у Новом Саду, ЈН ОП 32/2013 (на Порталу УЈН 01.11.2013. године)

Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

02.12.2013.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
02.12.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – машине за штампарију, ЈН МВ 29/2013
(на Порталу УЈН 25.10.2013. године)

Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Рок за подношење понуда је продужен до
08.11.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.11.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израде пројектно техничке документације на санацији и адаптацији улазног хола са заменом улазних портала и израдом портирнице у административној згради на Булевару Михајала Пупина бр.6, Нови Сад, ЈН ОП 30/2013 (на Порталу УЈН 24.10.2013. године)

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

25.11.2013.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
25.11.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова на замени кондензатора који компензују јалову снагу у трафо станици „Извршно веће“ у згради Владе АП Војводине, ЈН ОП 31/2013 (на Порталу УЈН 22.10.2013. године)

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2013.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
21.11.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Jавнa набавкa добара - ECDL Start индекси са услугом добијања дозволе za ECDL тест центар,
ЈН ОП 27/2013 (на Порталу УЈН 10.10.2013. године)

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

12.11.2013.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
12.11.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара - материјал за одржавање система, ЈН МВ 28/2013
(на Порталу УЈН 02.10.2013. године)
  10.10.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.10.2013. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Материјал за одржавање телекомуникационих система  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Материјал за послове разгласа, руковања видеобимом, снимања седница у великој сали Скупштине и сали Владе АПВ, руковања системом симултаног превођења, праћења прес конференција, пријема и других организационих активности  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
03 Партија 3. Материјал за одржавање пасивног дела рачунарске мреже  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - потрошни материјал, алат и резервни делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система, ЈН ОП 25/2013
(на Порталу УЈН 27.09.2013. године)
  Обавештење о закљученом уговору 28.10.2013.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.10.2013. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Потрошни материјал за рад мајсторских радионица  Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Aлат за рад мајсторских радионица  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

 
03 Партија 3. Резервни делови за рад мајсторских радионица  Конкурсна документација

 
04 Партија 4. Алат за одржавање комуникационог система  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

 
Позив за подношење понуда
Jавнa набавкa услуга обука са полагањем запослених у покрајинским органима за ECDL сертификацију, ЈН МВ 27/2013 (на Порталу УЈН 26.09.2013. године)

Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Одлука о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученом уговору


Рок за подношење понуда је продужен до
09.10.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.10.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Jавнa набавкa добара - адмнистративне опреме - телефакс апарата, ЈН ОП 26/2013
(на Порталу УЈН 25.09.2013. године)

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

25.10.2013.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
25.10.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - намештаја ЈН МВ 26/2013 (на Порталу УЈН 17.09.2013. године)
 

Обавештење о закљученом уговору

25.09.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.09.2013. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Столице и фотеље  Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Плочасти и кабинетски намештај  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - софтвери и апликативни програми - Стратегија еУправе ЈН ОП 21/2013 (на Порталу УЈН 17.09.2013. године)
  17.10.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.10.2013. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Софтверски пакети за графички дизајн – CorelDRAW Graphics Suite X6 и Аdobe Creative Suite CS6 Master Collection  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка
 
02 Партија 2. Софтвер за евидентирање радног времена и контролу приступа  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 
03 Партија 3. Системски софтвер за управљање, контролу и праћење PKI система  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 
04 Партија 4. Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 
05 Партија 5. Интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима - еПисарница – III фаза  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 
06 Партија 6. Софтвер за претварање текста у говор (Text to speech – TTS) – озвучење Интернет презентације Скупштине АП Војводине  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Додатне информације - појашњења бр. 3

Обавештење о закљученом уговору

 
07 Партија 7. Софтверски систем за управљање документацијом у складу са стандардом ISO27001 (софтвер за систем квалитета)  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 
08 Партија 8. Софтверски систем за административне регистре о институцијама из области образовања и културе у АП Војводине  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда пројеката за реализацију еУправе ЈН ОП 22/2013 (на Порталу УЈН 16.09.2013. године)
  16.10.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.10.2013. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Израда пројекта «Провера безбедносних аспеката информационог система Владе АП Војводине»  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка
 
02 Партија 2. Израда «Главног пројекта Телекомуникационих инсталација у објектима Владе и Скупштине АПВ»  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о обустави поступка

 
03 Партија 3. Израда пројекта «Реинжењеринг база података»  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 
04 Партија 4. Израда пројекта «Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и за јавне електронске сервисе»  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 
Позив за подношење понуда
Jавнa набавкa радова на уређењу тоалета за особе са инвалидитетом у згради Владе АП Војводине Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16, ЈН ОП 23/2013 (на Порталу УЈН 12.09.2013. године)

Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Измене Конкурсне документације бр.3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Рок за подношење понуда је продужен до
21.10.2013.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.10.2013.
у 12 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – продужење лиценци системског софтвера ЈН ОП 19/2013 (на Порталу УЈН 03.09.2013. године)
 

Обавештење о закљученим уговорима

03.10.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.10.2013. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Продужење лиценце софтвера за help-desk MenageEngine ServiceDesk Plus Multilanguage Professional Edition  Конкурсна документација

 
02 Партија 2. Продужење лиценцe софтверa за backup података Symantec Backup Exec  Конкурсна документација

 
03 Партија 3. Продужење лиценцe софтвера за виртуализацију Vmware  Конкурсна документација

 
04 Партија 4. Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности wеb сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner Enterprise Version Maintenance Agreement  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

 
05 Партија 5. Продужетак лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме CiscoWorks LAN Management Solution  Конкурсна документација

 
06 Партија 6. Продужење лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја PRTG Network Monitor  Конкурсна документација

 
07 Партија 7. Лиценцa софтвера за заштиту виртуалних сервера од отказа Veeam Backup & Replication Enterprise  Конкурсна документација

 
08 Партија 8. Продужење лиценце софтвера за прикупљање и анализу логова HP ArcSight Logger  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка
 
09 Партија 9. Услуга одржавања Мicrosoft инфраструктуре  Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 1

 
10 Партија 10. Услуга одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством (бифе и ресторан) - измена стопа пдв-а и програм за евидентирање пдв-а  Конкурсна документација

 
Позив за подношење понуда
Jавнa набавкa мале вредности добара - електронска опрема - видео надзор, ЈНМВ 25/2013 (на Порталу УЈН 02.09.2013. године)

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

10.09.2013.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
10.09.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Jавнa набавкa услуга – израда Главног пројекта изведеног објекта, Главног пројекта заштите од пожара и Елабората енергетске ефикасности на реконструкцији виле „Војводина" у Сремској Каменици ЈНОП 16/2013 (на Порталу УЈН 24.07.2013. године)

Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о закљученом уговору

23.08.2013.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
23.08.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – материјал за одржавање система ЈН МВ 23/2013 (на Порталу УЈН 23.07.2013. године)
  31.07.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.07.2013. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Материјал за одржавање телекомуникационих система  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка
 
02 Партија 2. Материјал за послове разгласа, руковања видеобимом, снимања седница у великој сали Скупштине и сали Владе АПВ, руковања системом симултаног превођења, праћења прес конференција, пријема и других организационих активности  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка
 
03 Партија 3. Материјал за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 
04 Партија 4. Материјал за одржавање пасивног дела рачунарске мреже  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – рачунарске опреме ЈНОП 17/2013 (на Порталу УЈН 19.07.2013. године)
  19.08.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.08.2013.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. преносиви рачунари  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. централна рачунарска опрема и опрема за ГИС  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

 
03 Партија 3. централна рачунарска опрема за backup података  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

 
04 Партија 4. персонални рачунари  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

 
05 Партија 5. штампачи и скенери  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Додатне информације - појашњења бр. 3

Обавештење о закљученом уговору

 
06 Партија 6. резервни делови за рачунарску опрему  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуге одржавања програма за управљање возним парком и одржавања сториџ система (на Порталу УЈН 09.07.2013. године)
  08.08.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.08.2013.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. услуга одржавања програма за управљање возним парком  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. услуга одржавања сториџ система  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 1


Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Jавнa набавкa мале вредности добара – ИД картице
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Одлука о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Додатне информације - појашњења бр. 3

Додатне информације - појашњења бр. 4

Обавештење о закљученом уговору  


Рок за подношење понуда је продужен до
19.07.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.07.2013.
у 11 h
 

 

Позив за подношење понуда
Jавнa набавкa мале вредности добара – набавка намештаја
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о обустави поступка

09.07.2013.
до 10 h 

Јавно отварање
понуда ће бити
09.07.2013.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Jавнa набавкa услуга – редовно сервисирање дизел електричног агрегата у згради владе АП Војводине, Вили „Војводина“ у Чортановцима и Вили „Војводина“ у Сремској Каменици
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

08.07.2013.
до 10 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности услуга – прегледа и сервисирања дискусионог система у сали на III спрату у згради АП Војводине
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
26.06.2013.
до 10 h
 
Јавни позив
Јавна набавкa добара - хлеб, брашно и прерађевине од брашна ЈН ОП 14/2013 („Сл. гласник РС” бр.33 од 10.4.2013.)
Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

10.05.2013.
до 12 h
 
Јавни позив
Јавна набавкa добара- испорука и монтажа комплетне климатизационе опреме с пратећим радовима у великој сали за састанке и у фоајеу на 3. спрату у згради Владе АПВ ЈН ОП 13/2013 („Сл. гласник РС” бр.33 од 10.4.2013.)
Конкурсна документација 10.05.2013.
до 11 h
 
Јавни позив
Јавна набавка услуга – санација инсталације централног грејања ЈНОП 12/2013(„Сл. гласник РС” бр.29 од 29.3.2013.)
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 1

Додатне информације - појашњења бр. 2

Додатне информације - појашњења бр. 3

Измене Конкурсне документације бр.2

Одлука о продужењу рока за подношење понуде

Додатне информације - појашњења бр. 4

Додатне информације - појашњења бр. 5


Рок за подношење понуда је продужен до
15.05.2013.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.05.2013.
у 11 h
Јавни позив
Јавна набавка услуга- стручни и пројектантски надзор над адаптацијом и санацијом уређења 2.спрата са изградњом лифта и отварањем светларника у згради Скупштине АПВ,улица Владике Платона бб, у Новом Саду(„Сл. гласник РС” бр.29 од 29.3.2013.)
Конкурсна документација 29.04.2013.
до 11 h
 
Јавни позив
Jавнa набавкa услуга – текуће одржавање возила - програм Шкода („Сл. гласник РС” бр.22 од 08.03.2013., и на Порталу УЈН 05.03.2013. године)
  12.04.2013.
до 10 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. сервисирање возила – програм Шкода  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 1

 
02 Партија 2. сервисирање возила у гарантном року– програм Шкода  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
Јавни позив
Јавнa набавкa деривата нафте („Сл. гласник РС” бр.15 од 14.2.2013.)
Конкурсна документација 18.03.2013.
до 11 h
 
Јавни позив
Јавна набавка добара - ауто гуме - отворени поступак („Сл. гласник РС” бр.13 од 08.02.2013.) 
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 1

27.03.2013.
до 10 h
 
Јавни позив
Јавна набавка – храна и пиће („Сл. гласник РС” бр.12 од 05.02.2013.) 
  07.03.2013.
до 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. - Млеко и млечни производи  Конкурсна документација  
02 Партија 2. – Прерађевине од млека  Конкурсна документација  
03 Партија 3. – Остале кухињске намирнице и намирнице широке потрошње  Конкурсна документација  
04 Партија 4. – Напици, алкохолна и безалкохолна пића  Конкурсна документација  
05 Партија 5. – Свеже месо и сухомеснати производи  Конкурсна документација  
06 Партија 6. – Воће и поврће  Конкурсна документација  
07 Партија 7. – Хлеб, брашно и прерађевине од брашна  Конкурсна документација  
08 Партија 8. – Свежa и смрзнута риба  Конкурсна документација  
09 Партија 9. – Торте и колачи  Конкурсна документација  
Јавни позив
Јавна набавка добара – средства за одржавање хигијене, обликована по партијама („Сл. гласник РС” бр.12 од 05.02.2013.) 
  07.03.2013.
до 9h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1 – Средства за хигијену  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 1

 
02 Партија 2 – Средства за чишћење  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр.2

 
03 Партија 3 – Ситан инвентар за хигијену  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
04 Партија 4 – Остали материјал за угоститељство  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
05 Партија 5 – Maтeријал за одржавање хигијене  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.2

Додатне информације - појашњења бр.3

 
Јавни позив
Jавнa набавкa услуга – текуће одржавање возила, обликованa по партијама од 1 до 2 („Сл. гласник РС” бр. 12/2013 од 05.02.2013) 
  13.03.2013.
до 12h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1 – Услуге техничког прегледа Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

 
02 Партија 2 – Услуге сервиса вулканизера Конкурсна документација  
Јавни позив
Jавнa набавкa услуга – продужење лиценци за антивирус програм и услуге одржавања програма, обликованa по партијама („Сл. гласник РС” бр.11 од 01.02.2013.) 
  04.03.2013.
до 10h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1 – Продужење лиценци корпоративног Sophos антивирус програмa  Конкурсна документација

Додатне информације - појашњења бр. 1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 2

 
02 Партија 2 – Услуге одржавања програма за праћење седница Владе Аутономне Покрајине Војводине (eDocumentus)  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 2

 
03 Партија 3 – Услуге одржавања програма за пријављивање и праћење конкурса за доделу средстава у покрајинским органима управе (eКонкурси)  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 2

 
04 Партија 4 – Услуге одржавања програма за дигитализацију, архивирање и управљање документима (еПисарница)  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 2

 
05 Партија 5 – Услуге одржавања програма за управљање возним парком (еВозни парк)  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 2

 
06 Партија 6 – Услуге одржавања сториџ система  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 2

 
07 Партија 7 – Услуга одржавања VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 2

 
08 Партија 8 – Услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством (бифеи и ресторани) и програм у Одељењу за припрему и реализацију набавки и послове економата  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације - појашњења бр. 2