РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Владе АПВ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА 2015

Управа за заједничке послове покрајинских органа

ПОВРАТАК - УПРАВА

НАБАВКЕ - ТЕКУЋА ГОДИНА


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Назив јавне набавке Документација Рок за
достављање
понуда
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa - осигурањe имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године
ЈН ОП 46/2015 (на Порталу УЈН 12.11.2015. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

14.12.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.12.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добра - електрична енергија са потпуним снабдевањем за 2016. годину
ЈН ОП 47/2015 (на Порталу УЈН 9.11.2015. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.12.2015.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.12.2015. 
у 10 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге испоруке ТВ сигнала и приступа интернету
ЈН ОП 45/2015 (на Порталу УЈН 30.10.2015. године)
Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - актуелна верзија

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.11.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.11.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – деривати нафте
ЈН ОП 43/2015 (на Порталу УЈН 29.10.2015. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.11.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.11.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – превоза
ЈН МВ 41/2015 (на Порталу УЈН 26.10.2015. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.11.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.11.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – директан приступ интернету
ЈН ОП 44/2015 (на Порталу УЈН 16.10.2015. године)
Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - актуелна верзија

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.11.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.11.2015. 
у 11 h
 

Јавна набавка радова – санација фасаде са изолатерским радовима на заштити од атмосферских падавина
ЈН ППСОПЗПП 3/2015


Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање Microsoft инфраструктуре
ЈН ОП 42/2015 (на Порталу УЈН 30.09.2015. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.10.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.10.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - опрема за DR (Disaster Recovery) локацију
ЈН ОП 41/2015 (на Порталу УЈН 23.09.2015. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

26.10.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.10.2015. 
у 11 h
 

Јавна набавка услуга - услуге провере безбедносних аспеката информационог система
ЈН ППСОПЗПП 2/2015


Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда Пројекта оптимизације и централизације штампе
ЈН МВ 39/2015 (на Порталу УЈН 18.09.2015. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

28.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.09.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности услуга – сервис дизел електричних агрегата
ЈН МВ 36/2015 (на Порталу УЈН 18.09.2015. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

28.09.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.09.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - дорада нове функционалности у апликацији за евиденцију радног времена
ЈН МВ 37/2015 (на Порталу УЈН 11.09.2015. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Рок за подношење понуда је продужен до
25.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.09.2015.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Лада
ЈН ОП 40/2015 (на Порталу УЈН 11.09.2015. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

12.10.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.10.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - ECDL обука запослених
ЈН МВ 35/2015 (на Порталу УЈН 11.09.2015. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

21.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.09.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга поправке рачунарске опреме
ЈН ОП 37/2015 (на Порталу УЈН 10.09.2015. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.10.2015.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.10.2015. 
у 10 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - индекси за полагање ЕЦДЛ курса
ЈН ОП 39/2015 (на Порталу УЈН 08.09.2015. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

08.10.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.10.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - добијање дозволе за тестинг центар
ЈН ОП 38/2015 (на Порталу УЈН 08.09.2015. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

08.10.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.10.2015. 
у 11 h
 

Обавештење о покретању поступка
Јавна набавка услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Лада
ЈН ППБОПЗПП 4/2015


Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка радова - израда улазне стаклене фасаде од алуминијумског профила
ЈН ППСОПЗПП 1/2015


Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – теписи
ЈН МВ 34/2015 (на Порталу УЈН 31.08.2015. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.09.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда главног пројекта на санацији и адаптацији подова у канцеларијама, идејног и главног пројекта на санацији и адаптацији мокрих чворова и главног пројекта ВИК-а и опреме перионице са техничком контролом пројекта обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 5
ЈНОП 36/2015
(на Порталу УЈН 24.08.2015. године)
  Обавештење о обустави поступка 23.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.09.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Израда главног пројекта на санацији и адаптацији подова са разводом инсталација у рачунарским канцеларијама Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

 
02 Партија 2. Техничка контрола главног пројекта на санацији и адаптацији подова са разводом инсталација у рачунарским канцеларијама Конкурсна документација  
03 Партија 3. Израда идејног пројекта и главног пројекта на санацији и адаптацији мокрих чворова са израдом теретног и инвалидског лифта за снабдевање Конкурсна документација  
04 Партија 4. Техничка контрола главног пројекта на санацији и адаптацији мокрих чворова са израдом теретног и инвалидског лифта за снабдевање Конкурсна документација  
05 Партија 5. Израда главног пројекта ВИК-а и опреме перионице у аутосервису Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – радови на портирници на економском улазу
ЈН ОП 35/2015 (на Порталу УЈН 24.08.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

23.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.09.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање скенера
ЈН МВ 33/2015 (на Порталу УЈН 21.08.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

31.08.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.08.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - комуникациона активна мрежна опрема
ЈН ОП 33/2015 (на Порталу УЈН 21.08.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

21.09.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.09.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – чишћење и заштита мермерних површина
ЈН МВ 32/2015 (на Порталу УЈН 20.08.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

28.08.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.08.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање апликативног програма – годишње одржавање информационог система пословања у области јавних набавки
ЈН ОП 34/2015 (на Порталу УЈН 19.08.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

18.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.09.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – замена неисправних механизама на светлосним покретним куполама
ЈН МВ 30/2015 (на Порталу УЈН 06.08.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

17.08.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.08.2015. 
у 13 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – дорада нове функционалности у апликацији за контролу радног времена
ЈН МВ 29/2015 (на Порталу УЈН 04.08.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

13.08.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.08.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге превоза
ЈН МВ 31/2015 (на Порталу УЈН 03.08.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

11.08.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.08.2015. 
у 11 h
 
Обавештење о покретању поступка
Јавна набавка услуга - закуп пословног простора
ЈН ППБОПЗПП 3/2015
(на Порталу УЈН 31.07.2015. године)
  Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку

14.08.2015.
до 9:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.08.2015. 
у 10 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда обилазног вода напајања централног грејања
ЈН МВ 27/2015 (на Порталу УЈН 29.07.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

10.08.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.08.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – санација фасаде са изолатерским радовима на заштити од атмосферских падавина
ЈН ОП 25/2015 (на Порталу УЈН 24.07.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

24.08.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.08.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - рачунарска oпрема и резервни делови за рачунарску опрему, обликована по партијама од 1-6
ЈНОП 30/2015
(на Порталу УЈН 20.07.2015. године)
  Додатнe информације - појашњења бр.1 за партије 1, 4 и 6

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партије 1, 3 и 4

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 6

Обавештење о обустави поступака за партије 1, 3, 4 и 5

25.08.2015.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.08.2015. 
у 10 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Рок за подношење понуда је продужен до
02.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.09.2015.
у 11 h
02 Партија 2. Преносиви рачунари Конкурсна документација  
03 Партија 3. Штампачи и скенери Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 3

Рок за подношење понуда је продужен до
02.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.09.2015.
у 11 h
04 Партија 4. Oпрема-делови за додатно уграђивање Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 2

Рок за подношење понуда је продужен до
02.09.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.09.2015.
у 11 h
05 Партија 5. Bидео пројектор Конкурсна документација  
06 Партија 6. Резервни делови за рачунарску опрему Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге продужења лиценци, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 6,
ЈНОП 31/2015
(на Порталу УЈН 17.07.2015. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 3 и 4

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2, 5 и 6

17.08.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.08.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Продужење лиценце софтвера за Help-desk – MenageEngine Servicedesk Plus Конкурсна документација  
02 Партија 2. Продужење лиценце софтвера за виртуализацију – Vmware vSphere Конкурсна документација  
03 Партија 3. Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности web сајтова Acunetix Web Vulnerabilty Scanner Конкурсна документација  
04 Партија 4. Продужење лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме – CiscoWorks LAN Management Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

 
05 Партија 5. Продужење лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја – PRTG Network Monitor Конкурсна документација  
06 Партија 6. Продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуалних машина – Veeam Backup & Replication Enterprise Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - индекси за полагање ЕЦДЛ курса
ЈН ОП 28/2015 (на Порталу УЈН 07.07.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

06.08.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.08.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – добијање дозволе за тестинг центар
ЈН ОП 29/2015 (на Порталу УЈН 07.07.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

06.08.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.08.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ватрогасни апарати
ЈН МВ 26/2015 (на Порталу УЈН 02.07.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

13.07.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.07.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – израда пројекта замене постојећег стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара у згради Скупштине АПВ
ЈН ОП 26/2015 (на Порталу УЈН 29.06.2015. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Обавештење о закљученом уговору

29.07.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.07.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема и ситан угоститељски инвентар,
обликовану по партијама од 1 до 2
ЈН МВ 24/2015 (на Порталу УЈН 24.06.2015. године)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Рок за подношење понуда је продужен до
10.07.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.07.2015.
у 11 h
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Опрема за угоститељство Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Ситан угоститељски инвентар Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – централна рачунарска опрема за сториџ системе и бекап података,
обликовану по партијама од 1 до 2
ЈН ОП 27/2015 (на Порталу УЈН 19.06.2015. године)

Обавештење о закљученом уговору

20.07.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.07.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Централна рачунарска опрема за сториџ систем Конкурсна документација  
02 Партија 2. Централна рачунарска опрема за бекап података Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка са уградњом метал детектор капије
ЈН МВ 25/2015 (на Порталу УЈН 12.06.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

22.06.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.06.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - замена дотрајалих дрвених прозора и израда стаклене фасаде од алуминијумског профила, обликоване по партијама од 1 до 2
ЈН ОП 24/2015 (на Порталу УЈН 10.06.2015. године)
Конкурсна документација 10.07.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.07.2015. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Замена дотрајалих дрвених прозора и врата са новим

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Израда улазне стаклене фасаде од алуминијумских профила

Обавештење о обустави поступка

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге одржавања програма, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 4
ЈНОП 23/2015
(на Порталу УЈН 01.06.2015. године)
  01.07.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.07.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Услуга одржавања VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Услуга одржавања PKI инфраструктуре Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
03 Партија 3. Систем за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
04 Партија 4. Услуге провере безбедносних аспеката информационог система Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - ИП телефонија у згради Скупштине АПВ и Покрајнске владе
ЈН МВ 22/2015 (на Порталу УЈН 29.05.2015. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

08.06.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.06.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – уређивање зелених површина
ЈН МВ 23/2015 (на Порталу УЈН 29.05.2015. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору
08.06.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.06.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - фотокопир апарата, обликоване по партијама од 1 до 3
ЈН ОП 21/2015 (на Порталу УЈН 27.05.2015. године)
Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - актуелна верзија

Додатне информације - појашњења бр.1

Обавештење о закљученом уговору

26.06.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.06.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – Сервисирање клима уређаја
ЈН МВ 21/2015 (на Порталу УЈН 22.05.2015. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о закљученом уговору

02.06.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.06.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема за видео надзор
ЈН МВ 20/2015 (на Порталу УЈН 22.05.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

04.06.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.06.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – технички преглед и вулканизерске услуге, обликованa по партијама од 1 до 2
ЈН ОП 22/2015
(на Порталу УЈН 20.05.2015. године)
  Додатнe информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

19.06.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.06.2015. 
у 11:00 h
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Технички преглед возила   Конкурсна документација  
02 Партија 2. Вулканизерске услуге   Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање
ЈН ОП 20/2015 (на Порталу УЈН 19.05.2015. године)
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

18.06.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.06.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема за рад радионица
ЈН ОП 19/2015 (на Порталу УЈН 12.05.2015. године)
  Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
18.06.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.06.2015.
у 12 h
Обавештење о покретању поступка
Јавна набавка услуга – закуп пословног простора обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ППБОПЗПП 2/2015
(на Порталу УЈН 11.05.2015. године)
  22.05.2015.
до 10 h

Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Закуп пословног простора од 830-900 м2  Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - актуелна верзија

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку

Обавештење о закљученом уговору

Јавно отварање
понуда ће бити
22.05.2015. 
у 11:00 h
 
02 Партија 2. Закуп пословног простора од 170-200 м2  Конкурсна документација - стара верзија

Конкурсна документација - актуелна верзија

Обавештење о обустави поступка

Јавно отварање
понуда ће бити
22.05.2015. 
у 11:30 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – набавка са уградњом метал детектор капије
ЈН МВ 18/2015 (на Порталу УЈН 11.05.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

21.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.05.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање сториџ система и рачунарске мреже, обликованa по партијама од 1 до 2
ЈНМВ 19/2015
(на Порталу УЈН 08.05.2015. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 18.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.05.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Oдржавањe сториџ система Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

 
02 Партија 2. Oдржавањe рачунарске мреже Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - мобилне телефоније
ЈН ОП 16/2015 (на Порталу УЈН 04.05.2015. године)
  Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

Додатнe информације - појашњења бр.5

Додатнe информације - појашњења бр.6

Обавештење о закљученом уговору

03.06.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.06.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге одржавања рачунарске опреме, обликована по партијама од 1-3
ЈНМВ 15/2015
(на Порталу УЈН 04.05.2015. године)
  15.05.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.05.2015. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Одржавање серверске опреме Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Одржавање рачунарске опреме Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
03 Партија 3. Одржавање УПС уређаја Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – канцеларијски ситан инвентар
ЈН ОП 18/2015 (на Порталу УЈН 30.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
01.06.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање возила, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 17/2015
(на Порталу УЈН 30.04.2015. године)
  01.06.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2015. 
у 11 h 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. - редовно сервисирање и текуће одржавање возила – програм Ауди и Volkswagen   Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. - редовно сервисирање и текуће одржавање возила – програм Лада  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис сервисирање машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 16/2015
(на Порталу УЈН 23.04.2015. године)
  05.05.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.05.2015. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Сервисирање машина за офсет штампу и полар књиговезачког ножа  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Сервис дорадних графичких машина  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-продужење лиценце за Microsoft софтвер,
ЈН ОП 15/2015 (на Порталу УЈН 22.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

Измене Конкурсне документације бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене Конкурсне документације бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене Конкурсне документације бр.4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
27.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.05.2015.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара,
ЈН МВ 17/2015 (на Порталу УЈН 22.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2015.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.05.2015. 
у 13 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара у области саобраћаја – ауто гуме,
ЈН МВ 14/2015 (на Порталу УЈН 22.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

30.04.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.04.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – уградне опреме - климе, обликованa по партијама од 1 до 2
ЈН ОП 11/2015
(на Порталу УЈН 17.04.2015. године)
  18.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.05.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Уградна опрема - климе ВРВ систем  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Уградна опрема - климе сплит систем  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности услуге – одржавање система за видео надзор,
ЈН МВ 13/2015 (на Порталу УЈН 17.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.04.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – намештај,
ЈН МВ 12/2015 (на Порталу УЈН 16.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о закљученом уговору

05.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.05.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге одржавања апликативног програма, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 7
ЈНОП 14/2015
(на Порталу УЈН 16.04.2015. године)
  Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 5

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 3

Обавештење о закљученим уговорима за партије 4 и 7

18.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.05.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Продужење лиценце антивирусног програма Sophos Конкурсна документација  
02 Партија 2. Одржавање програма еКонкурси Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

 
03 Партија 3. Одржавање програма еПисарнице Конкурсна документација  
04 Партија 4. Одржавање програма апликације еСед Конкурсна документација  
05 Партија 5. Одржавање програма апликације еДокументус Конкурсна документација  
06 Партија 6. Одржавање програма материјално-финансијског пословања Конкурсна документација

Обавештење о закљученoм уговору

 
07 Партија 7. Услуга миграције Web сервера на нову платформу Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Рок за подношење понуда је продужен до
25.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2015.
у 11 h
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – путнички аутомобили,
ЈН ОП 13/2015 (на Порталу УЈН 15.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Допуна Конкурсне документације бр.1

Обавештење о закљученом уговору

15.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.05.2015. 
у 11 h
 
Обавештење о покретању поступка
Јавна набавка добара – стручна литература за 2015. годину – годишња претплата, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-6
ЈН ППБОПЗПП 1/2015
(на Порталу УЈН 08.04.2015. године)
  Одлука о додели уговора у преговарачком поступку

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 - 6

04.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.05.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. ЧАСОПИСИ:
- БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК И ДИРЕКТОР ЗА 2015. ГОДИНУ,
- ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ ЗА 2015 ГОДИНУ
 
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

 
02 Партија 2. ЧАСОПИСИ:
- БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
- ПРАВНИ САВЕТНИК
- ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
 
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

 
03 Партија 3. ЧАСОПИС РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА  Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

 
04 Партија 4. ЧАСОПИС ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК  Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

 
05 Партија 5. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ-ПРО  Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

 
06 Партија 6.
- ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ПАРАГРАФ LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР
- ЧАСОПИС БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР – ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ
 
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал,
ЈН ОП ОС 12/2015 (на Порталу УЈН 07.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације и појашњење бр.1

Додатне информације и појашњење бр.2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - трећи квартал 2015

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - четврти квартал 2015

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - први квартал 2016

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - други квартал 2016

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - трећи квартал 2016

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - четврти квартал 2016

07.05.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.05.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – замена грејних тела и цевне мреже централног грејања,
ЈН ОП 10/2015 (на Порталу УЈН 07.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

07.05.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.05.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – потрошни материјал и резервни делови за аутомобиле марке '' југо'',
ЈН МВ 11/2015 (на Порталу УЈН 02.04.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

17.04.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.04.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - капитално одржавање зграда и објеката, обликоване по партијама од
1 до 3 ЈН ОП 09/2015 (на Порталу УЈН 01.04.2015. године)
  Конкурсна документација за партије 1-3

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.05.2015.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Поправка хидроизолације дела равног крова на тераси са постављањем камена  
02 Партија 2. Поправка хидроизолације непроходног крова  
03 Партија 3. Санација хидроизолације подрумских просторија  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – 3G линк примопредајни сет у отвореном поступку
ЈН ОП 8/2015 (на Порталу УЈН 30.03.2015. године)
  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Додатне информације и појашњења бр.1

Обавештење о закљученом уговору

29.04.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.04.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – потрошни материјал, резервни делови и алат за рад мајсторских радионица у отвореном поступку
ЈН ОП ОС 7/2015 (на Порталу УЈН 25.03.2015. године)
  Конкурсна документација

КД - табела понуде

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - четврти квартал 2015

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - први квартал 2016

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - трећи квартал 2016

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - четврти квартал 2016

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - други квартал 2017

24.04.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.04.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности услуга - одржавање путничких и теретних лифтова
ЈН МВ 10/2015
(на Порталу УЈН 25.03.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

06.04.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.04.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – апликативни програми за реализацију Стратегије еУправе покрајинских органа, обликованa у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3
ЈН МВ 09/2015
(на Порталу УЈН 20.03.2015. године)
  Обавештење о закљученим уговорима, за партије 1 - 3 01.04.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.04.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине  Конкурсна документација  
02 Партија 2. Web портал за хостовање званичних Интернет презентација покрајинских органа управе на јединственој платформи  Конкурсна документација  
03 Партија 3. Софтверски систем за административне регистре  Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности услуга – сервис термичких и расхладних уређаја и машина за прање посуђа, обликованa по партијама од 1 до 2
ЈН МВ 08/2015
(на Порталу УЈН 10.03.2015. године)
  Обавештење о закљученом уговору, за партије 1 и 2 20.03.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.03.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Сервис термичких и расхладних уређаја  Конкурсна документација  
02 Партија 2. Сервисирање машине за судове „WINTERHALTER“  Конкурсна документација  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – материјал за штампарију
ЈН ОП-ОС 04/2015
(на Порталу УЈН 06.03.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - трећи квартал 2015

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - четврти квартал 2015

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - трећи квартал 2016

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - четврти квартал 2016

Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума - први квартал 2017

06.04.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.04.2015. 
у 12 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – хране, намирница за припремање хране, пића и остали материјал за угоститељство обликована по партијама од 1 до 5
ЈН ОП 05/2015
(на Порталу УЈН 27.02.2015. године)
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1, 3 и 4 30.03.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
30.03.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Храна и намирнице за припремање хране  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
02 Партија 2. Набавка пића  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 
03 Партија 3. Месо и сухомеснати производи  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
04 Партија 4. Воће и поврће  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

 
05 Партија 5. Остали материјал за угоститељство  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – испитивање скенера и МДК након сервиса
ЈН МВ 06/2015
(на Порталу УЈН 27.02.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

10.03.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.03.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – дозиметријска контрола професионално изложених лица јонизирајућем зрачењу
ЈН МВ 07/2015
(на Порталу УЈН 26.02.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

09.03.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – материјал и инвентар за одржавање хигијене
ЈН ОП-ОС 03/2015
(на Порталу УЈН 23.02.2015. године)
  Конкурсна документација

Додатне информације и појашњење бр.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

25.03.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.03.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – одржавање ИП телефонске централе, телефакс апарата и телефона, обликоване по партијама од 1-2
ЈН МВ 03/2015
(на Порталу УЈН 19.02.2015. године)
  27.02.2015.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.02.2015. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Одржавање ИП телефонске централе  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Одржавање телефакс апарата и телефона  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање скенера
ЈН МВ 05/2015
(на Порталу УЈН 18.02.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

02.03.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.03.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуга графичке дораде, обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 04/2015
(на Порталу УЈН 13.02.2015. године)
  25.02.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.02.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Услуга графичке дораде  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Услуге осветљавања офсет плоча  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Обавештење о закљученом уговору

 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности услуга – сервис фотокопир апарата
ЈН МВ 02/2015
(на Порталу УЈН 12.02.2015. године)
  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

27.02.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.02.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – цвеће и зеленило
ЈН МВ 01/2015
(на Порталу УЈН 11.02.2015. године)
  Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр.1

Измене Конкурсне документације бр.2

Обавештење о закљученом уговору

26.02.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.02.2015. 
у 11 h
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила, обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 3
ЈН ОП-ОС 02/2015
(на Порталу УЈН 09.02.2015. године)
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1 - 3 11.03.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.03.2015. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије    
01 Партија 1. Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Шкода  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.2

Измене и допуне Конкурсне документације бр.3

Додатне информације и појашњења бр.1

Обавештење о закљученом уговору

 
02 Партија 2. Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Фиат и Застава  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.2

Измене и допуне Конкурсне документације бр.3

Додатне информације и појашњења бр.1

 
03 Партија 3. Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Опел  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.2

Измене и допуне Конкурсне документације бр.3

Додатне информације и појашњења бр.1

 
Позив за подношење понуда
Исправљен позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – деривати нафте
ЈН ОП 01/2015
(на Порталу УЈН 09.02.2015. године)
  Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр.1

Измене и допуне Конкурсне документације бр.2

Додатне информације - појашњења бр. 1

Обавештење о закљученом уговору

11.03.2015.
до 09:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.03.2015. 
у 10 h