- ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА СА ДЕМОНСТРАЦИЈОМ 26.03.2009.

 

ИНФОРМАЦИЈА О SWEB ПРОЈЕКТУ

 

 

SWEB је скраћени назив пројекта: Сигурни, међуоперативни, прекогранични м-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске Уније (Secure, interoperable, cross border m-services contributing towards a trustful European cooperation with the non-EU member Western Balkan countries). Овај пројекат има намену да обезбеди мобилне сервисе у јавним службама земаља западног Балкана које нису чланице Европске заједнице. Пројекат је усвојен и финансиран од стране:

EUROPEAN COMMISSION

Information Society and Media Directorate-Гeneral

ICT for Citizens and Businesses

 

Пројекат ће трајати 27 месеци. Пројекат је започет 01.01.2007. године и треба да буде завршен до 31.03.2009. године.

У пројекту су позвани да учествују :

1.    FOKUS – Немачка

2.    University of Piraeus Research Centre – Грчка 

3.    Institute of Communication and Computer Systems – Грчка 

4.    Mathematical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts, Београд 

5.    Trade Information promotion System Albanian National Bureau –  Албанија 

6.    Prozone, Нови Сад

7.    Трајковски и партнери, Скопље – Македонија

8.    Comune di Siena – Италија

9.    Tirana Municipality – Албанија

10.           City of Skopje – Македонија

11.           Republic of Serbia - Council Province of Vojvodina, Нови Сад

12.           Municipality 'Stari Grad' – Београд

 

Комплетан пројекат води институт ФОКУС из Републике Немачке. Истраживање и развој раде институти: 1-5, извођење раде компаније: 6 и 7, а корисници су административно државне институције: 8-12. ФОКУС је у потпуности надлежан за пројекат.

 

У пројекту је предвиђено учешће пет органа управе (град Сиена, град Скопље, Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, општина Стари Град из Београда и град Тирана). Преостале компаније, учеснице у пројекту, задужене су за реализацију софтвера за m-government и комплетну техничку подршку.

 

Извршно веће АПВ je, преко Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој уз оперативну подршку Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, укључено у овај пројекат. Извршно веће АПВ може у пројекат да укључи и једну локалну самоуправу са територије Војводине, како би се што више сервиса за грађане могло имплементирати и користити.

 

Овај пројекат ће бити од врло велике користи за Извршно веће АПВ, као наставак започетог пројекта e-goverment у оквиру програма Е-Војводина. Након увођења електронског пословања преко система за управљање документацијом, следећи корак у развоју би било коришћење мобилних сервиса у пословању.

 

Као примери мобилних сервиса могу се навести:

·         Добијање информација о термину и евентуално садржају седница Извршног већа АПВ,

·         Приступ wеб порталу Извршног већа АПВ и преузимање информација путем мобилних телефона,

·         Задавање упита у базу података Извршног већа АПВ путем мобилних телефона од стране грађана и прослеђивање тражених информација са сервера на мобилни телефон корисника.

·         Размена података о грађанима између пет органа управе који су учесници пројекта.

 

Пројекат финансира Европска заједница. За потребе овог пројекта укупан буџет за АП Војводину, одобрен од стране ЕУ, је 72.100 еура, од чега је 19.000 еура предвиђено за услуге развоја и инсталације софтвера од стране подуговарача (компаније ДунавНет). Остала средства се могу трошити на набавку рачунарске и комуникационе опреме за подршку m-government сервисима, ангажовање експерата и техничких лица за научну и техничку подршку развоју пројекта,  трошкове канцеларијског пословања,  трошкове путовања у иностранство на састанке учесника SWEB пројекта, трошкове рекламирања  резултата пројекта, трошкове ревизија, трошкове припреме, писања и презентације стручних радова у вези са пројектом, режијске трошкове итд.

 

Трошкови рада на пројекту за јавне установе, па самим тим и за Извршно веће АПВ су покривени, а Извршно веће АПВ има обавезу да обезбеди учешће стручњака Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у SWEB пројекту.

 

Према плану пројекта, развој и инсталацију софтвера ће за потребе Извршног већа АПВ реализовати  компанија ДунавНет која се квалификовала и укључила у пројекат као компанија која се бави мобилном технологијом и развојем софтвера за ове делатности. Европска заједница и носилац пројекта – ФОКУС су компанију ДунавНет доделили Извршном већу АПВ за практичну реализацију пројекта и подршку, тако да нема потребе за расписивање јавног позива за услуге развоја и инсталације софтвера.

 

За потребе Извршног већа АПВ за 2007. годину су планирана средства у износу од 43.000 еура. Средства се примају у валути.

 

Европска заједница ће на почетку пројекта уплатити део средстава за потребе пројекта. На крају сваке године вршиће се обрачун  утрошених средстава и Европска заједница ће извршити пренос средстава за наредни период.

ПОВРАТАК - УПРАВА