ваш web-browser не подржава JavaScript!
Омогућите JavaScript ако желите да обавите
Google претрагу овог web-сајта!
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе
Управа за заједничке послове покрајинских органа

ОРГАНИЗАЦИЈА

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОКУМЕНТА

ОГЛАСИ

ЛИНКОВИ

УСЛУГЕ

ПОВРАТАК |


 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица


 

2021. година
 

Јун
Стање на дан 01.07.2021. године

Април
Стање на дан 18.05.2021. године

Март
Стање на дан 11.03.2021. године

21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Тел.: +381 21 487 4750, Факс: +381 21 557 004
Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака: office.uprava@vojvodina.gov.rs

ПРЕПОРУКА: користите accept cookies и резолуцију 1024х768 pixels

СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОРТАЛ еУПРАВА